Bladibla-antwoorden Atsma op Kamerbrede vragen over waterkrachtcentrale

20 oktober 2011 - Rijkswaterstaat doet nog allerlei onderzoeken naar de vraag hoe de waterkrachtcentrale bij Hagestein gerenoveerd kan worden, zo schrijft staatssecretaris Atsma in antwoord op vragen van de energie-specialisten in de Tweede Kamer van bijna alle partijen, ook van PVV en VVD. Alleen de handtekening van de PVDD ontbreekt. De Tweede Kamerleden zijn ontstemd over de weigering van Rijkswaterstaat om in een tijd dat iedereen de mond vol heeft van duurzame energie, mee te werken aan de renovatie van de centrale, zelfs nu er private partijen zijn die de renovatie voor hun rekening willen nemen.

Niet thuis
Het was een raar bericht een tijdje geleden. Een bedrijf van duurzame ondernemer Ad van Wijk heeft aangeboden om de waterkrachtcentrale, die al sinds 2005 stil ligt, te renoveren, waarvoor het nodige moet gebeuren. Van Wijk was zelfs bereid om een verbruiksvergoeding te betalen maar hij hoorde niets meer van Rijkswaterstaat (RWS). Na enig aandringen meldde de dienst doodleuk dat ze het project ging aanbesteden. Vervolgens boden de gemeenten Houten en Vianen aan om in het project te stappen. En toen ineens zei Rijkswaterstaat dat ze het project zelf ter hand willen gaan nemen.

Andere lezing
De lezing van Atsma is heel anders dan wat de overheden en private partijen hebben begrepen van RWS, zo blijkt uit de brief aan de Kamer. Rijkswaterstaat heeft nog niet besloten dat ze de waterkrachtcentrale gaat bouwen en ook is nog niet besloten dat de bouw zal worden aanbesteed. Er moeten eerst nog allerlei onderzoeken gedaan worden en alternatieve opties worden onderzocht, zo stelt Atsma. Komt ie: "Eén zo’n andere optie is dat RWS de stroomopwekking zelf integreert in de waterstaatkundige regeling van de waterstand." Begrijpt u?

Afschieten
En ook de optie om de waterkrachtcentrale helemaal buiten gebruik te laten moet worden onderzocht, volgens Atsma. Want de toestand met de waterkrachtcentrale in het Limburgse Borgharen heeft volgens hem laten zien dat alles tiptop in orde moet zijn voordat de vergunning voor de centrale wordt afgegeven. Anders sneuvelen de plannen weer bij de rechter. Zit wat in. Vreemd is wel dat dat dan blijkbaar niet voor de bouw van kolencentrales geldt. Rijkswaterstaat gaat bedrijven en overheden over enkele maanden inlichten over de stand van zaken en dan zal ze ook alle partijen de gelegenheid geven om de plannen toe te lichten, zo beloofd Atsma. OK, dan kan Rijkswaterstaat die plannen een half jaar later alsnog afschieten, maar dan heel gefundeerd.

Nuon
Toevallig dat laatst iemand van Rijkswaterstaat me vertelde dat de belangrijkste taak van ambtenaren bij het beantwoorden van Kamervragen is: het uit de wind houden van de bewindslieden. Dat is dan hier goed gelukt. De rol van Nuon is trouwens ook opvallend. De centrale is in 2005 buiten gebruik gesteld door Nuon, in eerste instantie voor onderhoud. Nuon had uitgebreide plannen klaar liggen om de centrale te renoveren, maar dat is er nooit van gekomen. Atsma: "Het Nuon Duurzaamheidsverslag van 2005 gaf aan dat de produktie tegenviel en de belangstelling voor groene stroom terugliep. Sindsdien ligt de centrale stil." Tot zover de oprechtheid van Nuon als het gaat om de stimulering van duurzame energie.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn