Neste Oil gebruikt in Rotterdam palmolie van leverancier die bossen kapt, wet overtreedt en fraude pleegt

1 november 2011 - Neste Oil gebruikt in een nieuwe fabriek in Rotterdam palmolie van een leverancier die zich schuldig maakt aan wetsovertredingen, fraude en ontbossing in Ketapang, in Indonesië. Deze leverancier komt om die reden niet meer in aanmerking voor certificering van nieuwe plantages. Dit is besloten nadat elf maatschappelijke organisaties een klacht hadden ingediend bij de Round Table for sustainable palm oil (RSPO), zo blijkt uit vragen van SP-Kamerlid Paulus Jansen.

Vrees bewaarheid
Neste Oil heeft recentelijk een grote fabriek voor de productie van biodiesel in Rotterdam geopend. De capaciteit hiervan is 800.000 ton per jaar. De palmolie kan worden gemaakt uit bijna alle plantaardige oliën en afvalvetten, maar de helft zou bestaan uit palmolie. We vroegen ons de vorige keer al af of dat duurzame palmolie is. Als bedrijven niet expliciet melden dat de gebruikte palmolie duurzaam is, kan er vanuit worden gegaan dan het geen duurzame palmolie is. En dat blijkt te kloppen, zo blijkt uit de vragen en de antwoorden daarop van staatssecretaris Atsma.

Taskforce
Op deze manier komt er niets terecht van de ambitie van de Taskforce Duurzame Palmolie om er voor te zorgen dat in 2015 alle in Nederland verwerkte palmolie duurzaam is. Atsma somt op verzoek van Jansen op wat die taskforce tot nog toe gedaan heeft. Er zijn actieplannen opgesteld, er wordt informatie verschaft aan bedrijven over de aankoop van duurzame palmolie en er is een brief aan de minister geschreven. De Taskforce is een initiatief van het productschap Margarine, vetten en oliën. De fabrikanten van margarine hebben zich voorgenomen om voor eind dit jaar volledig te zijn overgestapt op door het RSPO gecertificeerde olie.

Geen verzekering
Atsma zegt dat er "voor zover bekend" geen subsidie naar de nieuwe fabriek van Neste gegaan. (Dit zou door iemand gecheckt moeten worden, want aan de woorden van liegbeest Atsma kan getwijfeld worden). Jansen vraagt aan Atsma hoe hij denkt te verzekeren dat in 2015 alle palmolie duurzaam is. Dat kan hij niet verzekeren, zo zegt hij met zoveel woorden. Het gebruik van palmolie en andere biomassa in energiecentrales moet aan bepaalde eisen voldoen (als de eigenaar van die centrale in aanmerking wil komen voor subsidie ten minste), maar voor het gebruik van palmolie of andere biomassa elders in de industrie hoeft vreemd genoeg nog steeds niet aan bepaalde eisen te worden voldaan.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn