Geen toiletten, maar wel goede isolatie, rookmelders en valbeveiliging verplicht in alle nieuwe huizen

2 november 2011 - Bij een nieuwe herziening van het Bouwbesluit zullen de eisen die gesteld worden aan de isolatie van nieuwbouwwoningen verscherpt worden. Dat is het gevolg van de steun van de meerderheid van de Kamer voor een motie van SP-Kamerlid Paulus Jansen en Jacques Monasch van de PVDA. De zogenaamde Rc-waarde, een maatstaf voor de warmteweerstand van de woningschil, moet verhoogd worden van 3,5 naar 5.

Energierekening
Ook een andere motie over isolatie is aangenomen bij de behandeling van het Bouwbesluit door de Tweede Kamer. Die stelt dat de regering isolatie moet bevorderen, evenals andere manieren om de energierekening voor mensen naar beneden te brengen. Deze maatregelen moeten ook mee gaan tellen bij de berekening van de EPC (energieprestatie-coëfficiënt), die volgens de indieners ten onrechte de nadruk legt op warmtewininstallaties. De indieners waren Betty de Boer van de VVD en Kees Verhoeven van D66.

Duurzaamheidsprikkel
Verder is een motie van Eric Lucassen van de PVV over geluidsisolatie binnen de woning aangenomen. De regering moet een bepaald onderdeel van het Bouwbesluit dat daar betrekking op heeft (afdeling 3.3 voor de kenners) in stand laten. Ook een andere motie van onder meer zijn hand werd aangenomen: de regering moet met een regeling komen om te zorgen dat de kwaliteit van de lucht in klaslokalen goed is. Verder moet er een duurzaamheidsprikkel voor de bouwsector komen, zo vindt Verhoeven, en hij kreeg daarmee de handen van de meerderheid van de Kamer op elkaar. Nu nog hoeft de sector alleen een berekening van de milieu-effecten te overleggen, maar de Kamer wil dat hier ook consequenties aan kunnen worden verbonden.

Krakkemikkig
Een motie die moet waarborgen dat koud waterleidingen niet te dicht bij warmwaterleidingen liggen werd ingetrokken. Als deze leidingen te dicht bij elkaar liggen kan het koude water opwarmen, wat bevorderlijk is voor de groei van de legionella-bacterie. Overigens staat in een andere motie van Jansen Monasch, die ook aangenomen is "dat deskundigen en gebruikers twijfelen over de kwaliteit van het nieuwe Bouwbesluit". Ze vragen de regering daarom om snelle reparaties mogelijk te maken als daartoe aanleiding is. Jansen noemt de steun voor alle moties een "pedagogische tik op de vingers van minister Donner, die categorisch alle kritiek tegen zijn rammelende invoeringsstrategie voor het nieuwe Bouwbesluit van de hand wees". Jansen noemt de goedkeuring van zijn motie over isolatie een 'supersucces'.

Woningen zonder toilet
Niet direct betrekking hebbend op energie en/of water maar toch ook wel interessant: ramen moeten in de toekomst een doorvalbeveiliging krijgen, om te voorkomen dat met name kinderen er doorheen vallen, en rookmelders worden ook verplicht in huizen die 'herbestemd' worden (ze zijn al verplicht in nieuwbouwwoningen). De motie die er voor moet zorgen dat iedere zelfstandige woonruimte een toilet krijgt werd verworpen. We zijn niet goed thuis in de wereld van de bouw maar een woning zonder toilet lijkt ons per definitie geen zelfstandige woonruimte.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn