Dordrecht pakt door: lokaal energiebedrijf wordt vliegwiel voor duurzame initiatieven

2 november 2011 - Dordrecht heeft samen met energiebedrijf HVC een lokaal energiebedrijf opgericht, genaamd: Energiecoöperatie Dordrecht, ofwel ECD. Het college van B&W van Dordrecht en de raad van commissarissen van HVC hebben daartoe besloten. De coöperatie krijgt een startkapitaal van 1,4 miljoen euro mee. De opbrengsten van de investeringen blijven in de coöperatie, zodat het bedrijf zichzelf kan blijven bedruipen. "Dat is de kracht van het project", zo zegt woordvoerder Monic van Eerden tegen Energieenwater.net.

Nieuwe projecten
De activiteiten van de Energiecoöperatie zullen komen bovenop de al bestaande duurzame initiatieven in de stad. Zo wordt er in Dordrecht al een warmtenet aangelegd vanaf de deels nieuwe afvalenergie-centrale van HVC, waar energie wordt opgewekt, en beheert HVC in de nieuwe wijk Leerpark, waar onder meer een aantal scholen staan, een WKO-installatie.  De bedoeling is dat er met de komst van de ECD nieuwe projecten op het gebied van zonne-energie en windenergie tot stand komen, eventueel in samenwerking met bewoners en bedrijven. De projecten komen in aparte BV's onder de coöperatie te hangen. Het zou kunnen dat ook het warmtenet onder de energiecoöepratie komt te hangen, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Advies
De Energiecoöperatie gaat verder energiebesparingsadvies aan bewoners geven. Bewoners kunnen voor een bedrag van 300 tot 400 euro een energiescan van hun woning laten maken. Zo'n scan bevat tips om energie te besparen, wat het kost en wat het gaat opleveren. Het gaat dan om zaken als het aanbrengen van dak-, vloer-, of glasisolatie, de installatie van zonneboilers of van een andere ketel, etc. Een offerte wordt bijgevoegd, waar de bewoner dan al niet iets mee kan doen.  Er komt een energieloket, zowel fysiek in de Duurzaamheidsfabriek (in Leerpark) als digitaal, waar mensen van alles te weten kunnen komen over energiebesparing.

Nek uitsteken
Dordrecht wil voor haar gebied in 2015 al 11% energie bespaard hebben ten opzichte van 2009 en 3% van het energieverbruik duurzaam opwekken. In 2050 wil de gemeente 'CO2-neutraal' zijn. Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid): "Ik wil voor die groene economie op lokaal niveau gaan. Dat doen we nu, samen met onze lokale partner HVC, door de Energiecoöperatie Dordrecht op te richten. Een innovatie waar we onze nek voor uitsteken. Als je innoveert, zitten daar risico’s aan. Niemand heeft een glazen bol, maar de gemeente Dordrecht en HVC zijn er van overtuigd dat de ECD gaat slagen en dat inwoners van Dordrecht hier van gaan profiteren."

Groene stroom
Mogelijk gaat de ECD ook bewoners ondersteunen die zelf een coöperatie willen oprichten voor de productie van duurzame energie, zo zegt Van Eerden. HVC gaat de groene stroom afnemen, die via de duurzame projecten opgewekt gaat worden. Die wordt dan geleverd aan de aandeelhouders, een stuk of vijftig gemeenten en waterschappen. Die kunnen hiermee hun eigen verbruik vergroenen. Ook gaat HVC mogelijk inschrijven op aanbestedingen voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuw windmolenpark, mocht de coöperatie daartoe besluiten. De gemeenteraad van Dordrecht moet overigens nog instemmen met het plan.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn