Budget verhoogd, maar minder SDE-subsidie voor zon, AVI's, RWZI's en biogashubs

4 november 2011 - Het budget voor subsidiëring van nieuwe duurzame projecten gaat in 2012 naar 1,7 miljard euro, van 1,5 miljard in 2011. De regeling SDE+ wordt in 2012 al op 31 januari opengesteld, zo schreef minister Verhagen deze week aan de Tweede Kamer. Een nieuwe term is 'wind in meer' (lees windmolens in het IJsselmeer) wat in aanmerking komt voor 12,3 cent per kWh. Hieronder een aantal opmerkingen over de regeling in 2011 en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen volgend jaar ten opzichte van dit jaar.

Uitgeput
Het budget voor 2011 was al binnen enkele weken uitgeput. Toch is er nog een tweede ronde gehouden, vanaf 1 september. De minister verwacht dat enkele projecten die meteen zijn aangemeld in aanmerking komen voor subsidie. De regeling kent tegenwoordig een aantal rondes, of fases. Het maximum-subsidiebedrag neemt toe naarmate de ronde later valt, maar er is een maximum budget. Dit moet bedrijven stimuleren om voor zo vroeg mogelijk, voor zo weinig mogelijk subsidie dus, een aanvraag in te dienen.

Wenselijk?
Van de 1,5 miljard euro voor 2011 ging maar liefst 1 miljard euro naar groengas-projecten. Vraag is of dit een wenselijke ontwikkeling is, aangezien de ontwikkeling van groen gas nog in de kinderschoenen staat. Verwacht kan worden dat veel projecten niet van de grond komen. Mogelijk was ook het maximale subsidiebedrag voor groen gas te hoog, zelfs al in de eerste fase. Het maximum bedrag voor groen gas was 62 cent per kubieke meter en voor elektriciteit 9 cent per kWh. Het was wellicht wenselijker geweest om geld beschikbaar te stellen voor meer volwassen duurzame technieken, die nu buiten de boot vielen, zoals zonne-energie voor particulieren. De projecten moesten een grootte van 15 kWpiek hebben om voor subsidie in aanmerking te komen.

Verplichtingen
De budgetten waar de minister over spreekt zijn de totalen aan verplichtingen die worden aangegaan in een bepaald jaar, dus niet de daadwerkelijke kasuitgaven. De kasuitgaven binnen het kader van de SDE+ zullen in de eerste jaren nog vrij klein zijn; het duurt een tijdje voor projecten op stoom komen, en de initiatiefnemers krijgen subsidie per geproduceerde kWh of kubieke meter gas. De totale kasuitgaven voor alle huidige en vorige subsidieregelingen (MEP, SDE) zullen onder de 1,4 miljard euro blijven, zo schrijft Verhagen.

Kapitaalvernietiging
Verhagen wil eigenaren van biomassa-projecten die uit de MEP 'lopen' (voor wie de MEP-subsidie ophoudt) blijven stimuleren, om zo te voorkomen dat de installaties stil komen te liggen, terwijl er elders installaties worden opgebouwd met nieuw subsidie-geld. Dat zou kapitaalvernietiging zijn.

Zelfopwekking
In de eerste fase van het komende jaar zullen de maximumbedragen iets omlaag gaan: 7 cent per kWh voor elektriciteit, 48,3 cent per kubieke meter gas en 19,4 euro per gigajoule aan warmte. Voor het eerst zal ook subsidie worden toegekend aan duurzame warmte-projecten. Aan eigenaren van biomassa-WKK-installaties zal in de toekomst zowel subsidie voor de stroom als voor de warmte worden gegeven (eerder was er een opslag op de subsidie voor stroom). Zoals al aangekondigd komt in de toekomst ook warmte en stroom die meteen wordt verbruikt in het eigen bedrijf in aanmerking voor subsidie.

Andere veranderingen:
- Producenten krijgen de mogelijkheid om gemiste productie in het begin aan het einde (als de subsidieperiode eigenlijk al was afgelopen) in te halen
- Geothermie en vergassing komen ook in aanmerking voor SDE-subsidie
- De subsidiëring van groen gashubs wordt weer ingeperkt, nadat een motie van de Kamer deze subsidiëring had geëist. Het idee was dat een aantal boeren die samen biogas opwekken en in het gasnet stoppen in aanmerking moeten komen voor subsidie. Maar volgens Verhagen wegen de voordelen vaak niet op tegen de nadelen, vanwege de hoge kosten om het gas in te voeden in het hoge-druk netwerk. Verhagen stelt vervolgens dat er geen aparte bedragen komen voor de subsidiëring van warmte en gas uit allesvergisters en voor die van warmte uit mest-covergisters, die onderdeel uitmaken van groen gashubs klaarblijkelijk. Die categorieën lijken echter wel te zijn opgenomen in het overzicht van alle categorieën. We begrijpen dit niet.
- Ook de regeling voor zonne-energie wordt verder aangescherpt. De projecten moeten niet alleen groter zijn dan 15 kWpiek, ze moeten ook aangesloten zijn op een aansluiting van meer dan 3x80 ampère. Op die manier kunnen kleinverbruikers per definitie niet meer in aanmerking komen voor SDE-subsidie, wat Verhagen wenselijk vindt omdat die groep al kan salderen.
- Warmte en stroom uit Avi's wordt niet meer gestimuleerd, behalve als het om warmte-uitkoppeling gaat. Wellicht wordt hiermee bedoeld dat het om nieuwe projecten moet gaan: de levering van warmte aan de omgeving.
- Voor rioolzuiveringsinstallaties geldt dat alleen de productie van elektriciteit nog maar gestimuleerd wordt.
- Er komt geen differentiatie voor windenergie op land, iets waar de Kamer om gevraagd had. Nu is de plaatsing van windmolens in windarme gebieden niet zo rendabel. De minister wil komen met een structuurvisie waarmee specifieke plekken worden aangewezen voor de bouw van grote windmolenparken. Deze structuurvisie, die ongetwijfeld heel veel stof zal doen gaan opwaaien, wordt verwacht in 2012.
- Een nieuwe categorie is 'wind in meer'. Specifiek wordt hier gedoeld op molens die in het IJsselmeer komen te staan. Zij komen in aanmerking voor maar liefst 12,3 cent per kWh, tegen 9 cent voor windmolens op land.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn