Kort nieuws; kernongelukjes, snellaadstations, dag...CFO, uitlopers, Verhagen's sneer naar Groenlinks

21 november 2011 -

Ongelukjes in hoekjes
Er hebben zich n 2010 twintig 'meldingsplichtige gebeurtenissen' voorgedaan in de Nederlandse nucleaire installaties, zo meldt Verhagen in een brief aan de Kamer. Daarvan waren er drie van de categorie 1, op de zogenaamde Ines-schaal (International Nuclear and Radiological Event Scale). Negen van de twintig ongelukjes vonden plaats in kerncentrale Borssele. Personeelsgebrek lijkt een oorzaak te zijn, want eigenaar EPZ gaat 55 extra man aannemen, zo schrijft Verhagen. "Met deze maatregelen verwacht EPZ het aantal ongewenste gebeurtenissen bij de kerncentrale terug te dringen". Ook bij andere vergunninghouders als Mallinckrodt Medical (onderdeel van 'Petten') en Urenco moet het personeel zorgvuldiger gaan werken, wat ze dus blijkbaar niet altijd deden.

Nieuwe beweging
Essent en The new motion gaan samenwerken op het gebied van snellaadstations. Bestuurders van elektrische auto's met een abonnement bij Essent kunnen in de toekomst opladen bij de stations van The new motion en omgekeerd. Beide bedrijven hebben vijf oplaadstations, in de vier steden Amsterdam, Delft, Utrecht en Leeuwarden.

CFO Vattenfall
De financieel directeur van Vattenfall Dag Andresen heeft het bedrijf verlaten, zo schrijft Nuon. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door 'Head of group finance' Peter Smink. CEO Øystein Løseth is vol lof over Andresen, die "een belangrijke rol heeft gespeeld in aan het centraliseren, coördineren en stroomlijnen van de rol van CFO van Vattenfall gedurende een belangrijke periode voor onze onderneming." Maar nu is Vattenfall in een andere positie gebracht en daar hoort een ander type leider bij aldus Løseth. Smink en Løseth waren ook een duo bij Nuon, voordat dat werd opgeslokt door Vattenfall.

Uitlopers
Tennet gaat zogenaamde uitlopers in het hoogspannnigsnet aanpassen, zo blijkt uit een brief van minister Verhagen. Uitlopers zijn hoogspanningslijnen die naar een bepaald gebied lopen, zonder een ring te vormen. De kans op uitval is daardoor groter. Volgens Verhagen zijn er 82 van dergelijke uitlopers, waar 29% van de Nederlanders hun stroom vandaan haalt. Tennet wil nu 11 uitlopers aan gaan pakken, zodat het aantal mensen dat hier 'achter zit' daalt naar 19%. Dat kost 127 miljoen euro. Alleen uitlopers met een capaciteit van meer dan 100 MW worden aangepakt.
De uitloper in de Bommelerwaard valt hier niet onder, zo antwoord de minister op vragen van Marieke van der Werf van het CDA. Omdat hier regelmatig problemen zijn had het Kamerlid gewild dat ook deze voorziening zou worden aangepast, maar het is te duur volgens Verhagen om alle uitlopers aan te pakken. Dat zou 600 miljoen euro kosten. Wel gaat Tennet onderzoeken hoe op andere manieren de stroomvoorziening beter gewaarborgd kan worden in de Bommelerwaard, waar in 2007 nog een helikopter tegen een hoogspanningsmast aanvloog. Dat kan bijvoorbeeld met noodaggregaten of met de invoeding van lokaal geproduceerde duurzame energie.

Rentabiliteit kerncentrale
Verhagen heeft geen oordeel over de rentabiliteit van de eventuele tweede kerncentrale in Borssele, zo schrijft hij in antwoord op vragen van Kamerlid Van Tongeren van Groenlinks. "Investeren in een nieuwe kerncentrale is een zaak van de markt." Verhagen belooft nogmaals dat hij "géén publiek geld zal inzetten om de business case van een kerncentrale te verbeteren". Dat is overigens in tegenstelling tot wat Groenlinks wil, zo zegt Verhagen scherp. Want Groenlinks heeft in het verleden gepleit voor een belasting op CO2, net als Delta-directeur Peter Boerma recentelijk, en dat komt neer op staatssteun voor een kerncentrale. Overigens lijkt Verhagen er hier ten onrechte vanuit te gaan dat CO2-belasting iets is wat belastinggeld kost. De belasting wordt immers als het goed is opgebracht door vervuilende bedrijven.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn