Afvalenergie-bedrijf De Meerlanden wil in 2016 alle voertuigen verduurzaamd hebben

24 november 2011 - Afvalenergie-bedrijf De Meerlanden wil alle voertuigen gaan verduurzamen. In 2016 moeten alle 128 vuilnis- en andere wagens op duurzame brandstof rijden, zo zegt woordvoerster Andrea van de Graaf tegen Energieenwater.net.

Groen gas
Op dit moment zijn er 37 wagens die op gas rijden. Sinds kort produceert het bedrijf zelf groen gas, dus de wagens rijden op groen gas en niet meer op aardgas. Het is nog wel even wennen want Van de Graaf spreekt per ongeluk nog wel eens van aardgas. Er zijn nog 10 wagens in bestelling en in 2016 moeten dus alle wagens vergroend zijn. De vrachtwagens zijn gemaakt door Mercedes en van Iveco. De Meerlanden haalt het afval op in Haarlemmermeer en omgeving, bij in totaal zo'n 120.000 huishoudens.

Grote tanks
Overigens zijn er nog enkele wagens die vooralsnog niet te vergroenen zijn. Dat zijn trucks die containers ophalen van zogenaamde opstelpunten. De wagens van De Meerlanden die de wijken in rijden hebben containers bij zich die langzaam gevuld worden. Als ze vol zijn worden ze naar een opstelpunt gebracht. Een truck haalt er vervolgens drie van op en brengt die rechtstreeks naar de afvalverbrandingsinstallatie. Als die trucks op CNG (compressed natural gas)  zouden gaan rijden zouden ze te grote tanks moeten hebben. Er zijn nu trouwens wel LNG (liquiid batural gas)-varianten van dergelijke wagens.

Niet elektrisch
De Meerlanden schaft geen elektrische vuilniswagens aan, zoals Van Gansewinkel dat wel doet, omdat die ongelooflijk duur zijn. Van Gansewinkel krijgt daar dan ook subsidie voor. Wat ook meespeelde is dat De Meerlanden al veel ervaring had met het rijden op gas, want het schafte al in 2004 de eerste gas-wagens aan. Dat ligt een omschakeling naar groen gas ook meer voor de hand dan een omschakeling naar elektrisch rijden.

Koplopers
Er zijn volgens Van de Graaf vijf koplopers in de Nederlandse afvalwereld: HVC, Van Gansewinkel, De Meerlanden, Sita en Afvalzorg (beheerder van een vuilstortplaats). Waar De Meerlanden zich concentreert op de kerntaak: energie uit afval, heeft HVC er voor gekozen om zich op alle vormen van duurzame energie te storten. Bij Van Gansewinkel is de duurzaamheidsstrategie vooral gedreven door marketingoverwegingen. Daar hoeft niets mis mee te zijn. "Een klein stapje van Van Gansewinkel heeft al snel meer effect dan de grote stappen van De Meerlanden, net zoals het verkopen van duurzame producten door Albert Heyn een groot verschil kan uitmaken", aldus Van de Graaf.

Crisis
Het is ook niet reëel te verwachten dat een bedrijf als Van Gansewinkel de bedrijfsvoering in korte tijd 100% duurzaam maakt, zoals De Meerlanden dat doet. Wel moet een bedrijf dat zich voor laat staan op de duurzame strategie er voor zorgen dat er stappen genomen blijven worden. Zo bleef postbedrijf TNT veel te veel hangen in promotie van de CO2-calculator, zonder dat er verder nog veel gebeurde. Tijden worden moeilijker door de overcapaciteit in de sector en de economische neergang, met name voor een bedrijf als Van Gansewinkel waarvan de eigenaren geen opdrachtgevers zijn, zoals bij HVC en De Meerlandsen. Toch hoopt Van de Graaf dat duurzaamheid overleeft. "Als Van Gansewinkel de duurzaamheidsstrategie niet kan volhouden verliezen we allemaal, toch?"

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn