Kort nieuws: Green deal 2.0, Zuinige terreinen, Haagse zandhoop, RWE-transformator

6 november 2011 -

Groene afspraken-bestuur
Vanaf december kunnen weer voorstellen voor Green Deals worden ingediend, zo laat het ministerie van ELI weten. De Green Deal board lijkt nu ook echt van start te gaan. De reden dat er niets gebeurde, waar Energieenwater.net recentelijk melding van maakte, had te maken met de zoektocht naar een voorzitter, zo stelt het ministerie. Die voorzitter is nu gevonden in de persoon van Monika Milz, werkzaam bij de Duits Nederlandse Handelskamer en de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De Green Deal board gaat het groene-afspraken-circus vanaf nu leiden. (Even terzijde, maar waarom zijn tegenwoordig zoveel namen van overheidsprojecten tegenwoordig in het Engels. We spreken toch Nederlands in dit land?)

Handleiding
Er is een handleiding energiebesparing voor bedrijventerreinen geschreven. De handleiding is opgesteld door het voormalig platform energietransitie gebouwde omgeving, een van de transitieplatformen die de vorige regering had ingesteld. De handeling is bedoeld voor gemeenten, bedrijven, projectontwikkelaars en terreinbeheerders. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande terreinen. Zowel collectieve als individuele systemen komen aan bod, zo stelt het ministerie. Waar die publicatie te vinden is, is niet helemaal duidelijk.

Zandhoop
Het 'piemeltje van Den Haag' is af. Deze week is het schiereilandje dat voor de kust van Den Haag is aangelegd opgeleverd. De bedoeling is dat het schiereilandje weer langzaam afbrokkelt, zodat de kust langzaam aangroeit. Of het zand inderdaad langs de kust terecht komt of in zee verdwijnt is de vraag. Staatssecretaris Atsma is echter nu al blij met het project want hij kondigde bij de oplevering aan dat hij meer van dit soort schiereilandjes wil gaan aanleggen: "bij de Waddeneilanden, bij Petten in Noord-Holland en de bij de Zuidwestelijke Delta in Zeeland." Lid van de provinciale staten van Zuid-Holland voor de PVV Brands noemde de zandhoop een waardeloos project waar inwoners last van hebben. Zo kan er nu niet meer gebadderd op die plek.

Transformator
Terwijl een deel van Nederland te hoop loopt tegen de kolencentrale van RWE, is op het terrein afgelopen week één van de twee grote transformatoren aangekomen. De transformator van 420 ton, die op zo'n vrachtwagen met heel veel draaiende wielen naar zijn bestemming werd gebracht zet straks de 27 kV van de stroom van de generator om in de 380 kV die op het net wordt gezet. De kolencentrale zal bestaan uit twee blokken van 800 MW en kan volgens RWE 2,5 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Als die dat inderdaad gaat doen zullen er heel veel andere centrales uit gezet moeten worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn