Moties: green deal fiets, RUD's, afvalloze overheid, 80-kilometer-zones

30 november 2011 - De regering moet een plan maken om het fietsgebruik te stimuleren. Er moet zelfs een Green deal over de fiets komen, zo heeft de Kamer gesteld in een motie van het CDA.

Splitsing
Ook drie andere moties op het gebied van water en energie zijn aangenomen. Een daarvan heeft betrekking op de zogenaamde RUD's, de regionale milieudiensten die nu overal worden opgericht. Er moet daar een scheiding komen tussen de vergunningverlening en de inspectie. De regering zou daarbij een plan van VNO, IPO en VNG als uitgangspunt moeten nemen, zo besloot de Kamer op voorstel van VVD en CDA. Dus wel een scheiding, maar de invulling overlaten aan de regio, zo is de boodschap van de Kamer.
Overigens komen er vier of vijf aparte RUD's voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zo meldde staatssecretaris Atsma ook nog. Binnenkort neemt hij een beslissing "over de toekomstige structuur". De Eerste Kamer heeft echter al vaak laten weten dat Atsma zich vooral niet met die structuur moet bemoeien.

Afvalloze overheid
Verder is een motie van CDA en D66 aangenomen die de regering vraagt om de hoeveelheid afval van de overheid, voor zover die in Den Haag is gevestigd, terug te brengen. Er moet een pilot komen 'afvalloze overheid', in samenwerking met bedrijfsleven en de gemeente Den Haag. De indieners van de motie denken vooral aan duurzaam hergebruik en aan design voor recycling, zo blijkt uit de motie.

Snelheid
Ten slotte is een motie van D66 en Groenlinks aangenomen die gemeenten in staat moet stellen om te verzoeken om een verlaging van de snelheid op Rijkswegen die de gemeente doorkruisen. Dit om de luchtvervuiling tegen te gaan. Het is een beetje een vage motie want gemeenten kunnen daar natuurlijk altijd om verzoeken. Waarschijnlijk hadden de indieners liever gewild dat ze dit ook kunnen eisen, maar dan zou de motie waarschijnlijk geen meerderheid hebben gehaald met al die 'asfalttijgers' in de Kamer. De bedoeling is in ieder geval dat er meer maatwerk geleverd wordt; dus dat er meer gevarieerd kan worden met die snelheid afhankelijk van de luchtkwaliteit ter plaatste. Of er iets van terecht komt is de vraag. De motie komt op een moment dat minister Schultz besloot om vier van de vijf 80-kilometer-zones rond de grote steden grotendeels af te schaffen, en is hier ook een reactie op.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn