Windnieuws: Den Haag krijgt ongelijk, Houten krijgt gelijk, Akzo krijgt ongelijk

7 december 2011 - De gemeente Den Haag heeft ook in hoger beroep ongelijk gekregen. De gemeente verzette zich tegen een wijziging in de vergunning voor Eneco voor de bouw van het park Scheveningen Buiten. Het aantal molens is vergroot naar 70 en de aanlanding van de elektriciteitskabel zal nu plaatsvinden in Kijkduin, in plaats van in Hoek van Holland. Den Haag wil Kijkduin echter grootschalig gaan ontwikkelen en daar past die aanlanding niet echt in.

Bekrachtiging
Het project valt echter onder de Crisis- en herstelwet en die bepaalt dat lagere overheden niet in beroep kunnen tegen de Rijksoverheid, als het beslissingen betreft die niet direct op hen betrekking hebben. De rechtbank van Rotterdam concludeerde dit eerder al en de Raad van State bevestigde dit woensdag.

Kleine kans
Overigens is de kans niet groot dat het park gebouwd wordt, omdat A) Eneco hier geen subsidie voor heeft gekregen en er in ieder geval door deze regering ook geen subsidie meer gegeven zal worden, B) Eneco al een park gaat bouwen bij Noordwijk en de organisatie niet berekend is op het bouwen van meerdere parken in zee tegelijkertijd en C) Eneco bezig is met het verplaatsen van de plek waar de vergunning voor Scheveningen Buiten betrekking op heeft omdat die in de route van het scheepvaartverkeer zal liggen.

Lichtpuntje
In een andere zaak heeft Eneco wel gelijk gekregen. Een persoon was in beroep gegaan bij de Raad van State tegen een uitspraak van de rechtbank van Utrecht over het park dat Eneco wil bouwen in Houten. Die persoon had geen zienswijze maar weer wel een bezwaarschrift ingediend en dit werd door het college van B&W van Houten doorgestuurd naar de rechtbank, wat volgens deze persoon niet mocht, etc. De persoon heeft net als van de rechtbank ongelijk gekregen van de Raad van State. Mogelijk dat er nog andere rechtszaken in deze zaak lopen.

Akzo versus Delfzijl
Daarnaast er er gedoe rond de bouw van een windmolenpark van 17 tot  20 molens in Delfzijl, aan de Schermdijk, niet ver van een chloorfabriek van Akzo Nobel. Het bedrijf wil dat park daar niet hebben en gooit er flink wat juridisch geschut tegenaan. De Raad van State heeft het beroep van Akzo tegen de vergunningverlening door B&W van Delfzijl echter verworpen. Of de molens te dichtbij staan moet niet in het kader van de vergunningverlening maar in het kader van het bestemmingsplan worden beoordeeld. Daar heeft Akzo dus ook bezwaar tegen gemaakt. En daar heeft de Raad van State ook weer uitspraak over gedaan en ook hier heeft Akzo het onderspit gedolven. De molens staan voldoende ver weg van de chloorfabriek, namelijk 370 meter.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn