Verhagen: ik voer motie Rutte/Halsema uit, jammer dat die niet bestaat

7 december 2011 - Minister Verhagen zei maandag in de Kamer dat hij de motie Rutte/Halsema over elektrisch vervoer uitvoert. "De regering Rutte/Verhagen voert de motie Rutte/Halsema uit, wat wilt u nog meer?" Jammer alleen dat die motie niet bestaat. Zelfs bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer kunnen ze hem niet vinden, en dan is hij er ook niet. Er is wel een motie van Kees Vendrik en Paul de Krom van dezelfde partijen (Groenlinks en VVD) over elektrisch vervoer.

Belemmeringen wegnemen
In die laatste motie, uit 2008, verzoeken VVD en Groenlinks de regering om een plan van aanpak te maken voor het wegnemen van belemmeringen die een versnelde introductie van de elektrische auto in de weg staan, 'waarin onder meer wordt ingegaan op de fiscaliteit, het wagenpark van de overheid, investeringen in technologische ontwikkelingen en de realisatie van elektrische infrastructuur en oplaadpunten." Waarschijnlijk bedoelde Verhagen dus deze motie.

Groene Rutte
De verwarring is wellicht ontstaan omdat Mark Rutte zich, toen hij nog in de Tweede Kamer zat, positief over elektrische auto's heeft uitgelaten. Rutte pleitte er in 2009 voor dat de overheid elektrische auto's zou aanschaffen, om zo de auto-industrie te stimuleren dit soort auto's te gaan maken. "De overheid heeft heel veel auto's rijden. Waarom niet een deel van het wagenpark vervangen door auto's die door dit soort moderne technologieën worden voortgestuwd?”, aldus Rutte tegen Nu.nl. Verder is er nog een motie van Femke Halsema van Groenlinks en Mariëtte Hamer (PVDA) uit 2009 die de regering vraagt om geld vrij te maken voor de introductie van de elektrische auto. Overigens stemde de VVD weer tegen deze motie.

Ommezwaai
Om één of andere reden is duurzaamheid bij de VVD in het verdomhoek terecht gekomen en heeft de partij zich ineens tegen de elektrische auto gekeerd. Kamerlid René Leegte van de partij laat de laatste tijd geen gelegenheid onbenut om het beleid rond elektrische auto's aan de kaak te stellen. Volgens Leegte moet de overheid geen specifieke technieken meer stimuleren, maar moet de overheid alle schone voertuigen stimuleren. Leegte vergeet waarschijnlijk dat de overheid dat al doet, want er is ook geld vrijgemaakt voor waterstofauto's en ook auto's die op gas rijden profiteren van allerlei voordelen. Alleen zullen de maatregelen per definitie techniek-specifiek moeten zijn. Het ministerie blijft elektrisch rijden in ieder geval stimuleren, zo zegt een woordvoerder van de minister. Bij elektrisch rijden gaat het vooral om de infrastructuur, terwijl het bij rijden op het gas vooral gaat om de productie van het gas.

Gemor
Mogelijk denkt de VVD dat het om electorale redenen slim is om zich af te zetten tegen duurzaamheid, net als de PVV dat doet. Het gemor in de liberale beweging over de koers van de VVD begint echter wel toe te nemen. Liberaal Groen, een beweging die voor een deel uit actieve VVD-ers bestaat, heeft de leiding van de VVD laatst in een open brief opgeroepen een groenere koers te varen. De VVD komt volgens deze beweging steeds verder af te staan van het bedrijfsleven, dat wel volop investeert in duurzaamheid.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn