Moties over biobrandstoffen, inspanningen Durban en lokale klimaatagenda aangenomen

6 december 2011 - Een aantal moties op het gebied van energie en duurzaamheid is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Zo vindt de Kamer in meerderheid dat de regering het tempo van bijmenging van biobrandstoffen bij brandstof voor het vervoer moet opvoeren. Een motie van de hand van René Leegte (VVD) en Diederik Samsom (PVDA) hierover is aangenomen.

Groeipad
De regering moet terugkeren naar het groeipad zoals dat voor 2008 gold. Wat dat groeipad was is niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat in 2020 het bijmengpercentage 10% moet zijn. Voor zover ons bekend was het ex-minister van Vrom Huizinga die het groeipad in 2010 naar beneden bijstelde, met als argument dat anders de ontwikkeling van tweede generatie-biobrandstoffen niet op gang zou komen. Mogelijk is het echter al eerder gebeurd, onder druk van milieu-organisaties. Samsom en Leegte hebben in de motie gezet dat de groei in het aandeel duurzame brandstof geheel moet worden ingevuld met tweede generatie- biobrandstoffen; die gaan als het goed is niet ten koste van de voedselproductie.

Grondstoffen
Ook een motie van Stientje van Veldhoven van D66 heeft het gehaald. Die zegt dat de regering in Durban, waar nu een klimaatconferentie plaats vindt, het onderwerp hergebruik van grondstoffen aan de orde moet steillen. Ook moet de regering onder de aandacht van andere landen brengen dat Nederland kennis hierover ter beschikking kan stellen. Staatssecretaris Atsma is maandagavond afgereisd naar Durban.

Lokale klimaatagenda
Verder vroeg met name het CDA aandacht voor lokaal klimaatbeleid. Marieke van der Werf heeft geconstateerd dat lokaal klimaatbeleid met veel energie en enthousiasme is opgepakt. Subsidies zijn echter weggevallen en Van de Werf vreest dat het klimaatbeleid in het slop raakt. Ze wil nu dat de landelijke overheid kijkt wat de voortgang is in de lokale klimaatagenda. Ook moet het voortgangsrapport een reactie bevatten van de miniseries van I&M, ELI en BZK. Een vierde aangenomen motie roept de regering op om pilotprojecten te steunen die maken dat de landbouwgrond voor de productie van biobrandstoffen in verre vreemde landen beter wordt benut.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn