Applaus voor energie-geluiden van veel partijen tijdens wekelijkse motie-parade

13 december 2011 - Kamervoorzitter Gerdi Verbeet viel dinsdag bijna om van vermoeidheid, zo klonk ze althans, door de veelheid van moties die ze moest voorlezen en het tellen van de stemmen wat daar bij hoort. Hieronder de aangenomen moties, ingediend naar aanleiding van energiedebatten van de afgelopen weken. Moties van bijna alle politieke partijen zijn aangenomen.

Duitse provincie
De motie van het CDA (en CU) over het stimuleren van duurzame energie-initiatieven door collectieven van gebruikers is aangenomen, zoals verwacht kon worden. De motie van PVDA en SP om de mogelijkheden te verruimen voor saldering voor de meter, door groepen burgers, werd verworpen. Wel aangenomen is een motie van Paulus Jansen van de SP om meer aansluiting te zoeken bij Duitsland als het gaat om het stimuleren van duurzame energie en daaraan gerelateerd technologiebeleid. Een andere motie van Jansen die op instemming kon rekenen was die over de gaskwaliteit. Die roept de regering op de gaswet te veranderen zodat netbeheerders meer mogelijkheden hebben de samenstelling van het gas op orde te houden (zodat er geen ongelukken gebeuren).

Nog meer samenwerking
Stientje van Veldhoven van D66 kreeg de handen op elkaar voor een motie die stelt dat de regering moet gaan samenwerken met het buitenland bij het vormgeven van de leveranciersverplichting (die energiebedrijven vanaf 2015 mogelijk verplicht om een bepaald aandeel duurzame energie te leveren). Van Veldhoven wist ook steun te verwerven voor oproep tot een internationale biomassa-strategie, waarbij ook cascadering een rol speelt (dus eerst hoogwaardige materialen uit biomassa maken en dan pas laagwaardige materialen).

De rekening
Het CDA vond gehoor in de Kamer voor een oproep om subsidie-tarieven voor windmolens op land te gaan differentiëren, zodat ook parken op minder gunstige plekken (waar het minder hard waait) rendabel worden. Dit kost Henk en Ingrid waarschijnlijk geld. Daar stond dan weer een aangenomen motie van de PVV tegenover waarmee de Kamer eiste dat de energierekening voor Henk en Ingrid niet omhoog gaat als gevolg van de Green Deals die zijn afgesloten.

Ondernemerschap
Van Tongeren van Groenlinks boekte ook succes: zij wist te bereiken dat de Green deal board, die door werkgevers en anderen is ingesteld, gaat onderzoeken wat de wettelijke belemmeringen zijn voor duurzaam ondernemerschap en hoe die weggenomen kunnen worden. En zelfs CU-Kamerlid Wiegman ging niet met lege handen naar huis, hoewel veel moties van haar werden verworpen. Aangenomen werd de oproep om te komen tot meer uniformiteit in de voorwaarden die netbeheerders hanteren als er duurzame apparaten aangesloten moeten worden en ook om meer helderheid te geven over wet- en regelgeving op dit punt.

Effectiviteit
En ten slotte kreeg ook de SGP een blijk van waardering. De motie om te gaan meten hoe effectief al die afgesloten Green Deals nu eigenlijk zijn werd aangenomen. Alleen de PVDD ving bot bij alle moties die de partij in had gediend.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn