Kort nieuws: Greendeals-luikje, Bergermeerklanten, CO2-reddingsactie, Helianthos-gesol

19 december 2011 -

Greendeals-luikje
Het kabinet heeft vorige week het luikje voor het indienen van nieuwe Green deals weer open gezet, zo meldt AgentschapNL. De Rijksoverheid zoekt naar "concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit", aldus het Agentschap. De overheid gaat proberen om die projecten een zetje in de goede richting te geven door 'wet en regelgeving aan te passen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën te ondersteunen, te zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt te verbeteren.' Er zijn nu zo'n 70 Green Deals afgesloten.

Bergermeerklanten
In een veiling is begin mei 90% van de capaciteit van de nog te bouwen gasopslag Bergermeerpolder geveild. Dat zeggen de initiatiefnemers Taqa en EBN. Twee partijen zijn Vattenfall (moeder van Nuon) en het Noorse olie- en gasbedrijf Statoil. De derde partij wil blijkbaar niet genoemd worden. Er zijn contracten afgesloten met een looptijd van vier tot tien jaar. Het gaat om contracten met een vaste prijs en contracten waarvan de prijs gebaseerd is op het verschil tussen de prijs van gas voor levering in de winter en die in de zomer. Ze gaan in vanaf april 2015. Dat is blijkbaar de voorziene datum van de start van de gasopslag. Er loopt echter nog een procedure bij de Raad van State, die begin 2012 uitspraak zal doen. In augustus schortte de Raad van State de werkzaamheden op in een voorlopige voorziening. Overigens is het interessant dat de zomer- en winterprijzen van gas nauwelijks meer uiteenlopen. Vroeger was daar een mooi sinus-patroon in te ontdekken, met lage prijzen in de zomer en hoge prijzen in de winter. Dit maakt de kans om geld te verdienen met de opslag in Bergemeerpolder een stuk kleiner.

CO2-reddingsactie
De Milieucommissie van het Europese Parlement heeft dinsdag besloten dat het aantal CO2-uitstootrechten dat de komende jaren beschikbaar komt met 1,4 miljard moet worden verminderd. Dat lijkt heel wat, want jaarlijks zouden er ruim twee miljard rechten verdeeld worden, vanaf 2012. Bedacht moet echter worden dat er nog miljarden rechten boven de markt hangen, die nog over zijn uit voorgaande periode en rechten uit landen als Rusland en Oekraïne. De jaarlijkse vermindering moet omhoog van 1,74 naar 2,25%, zo vindt de commissie verder. Ook wil het Parlement dat de lidstaten verplicht worden om 20% energie te hebben bespaard in 2020, ten opzichte wat hun verbruik anders zou zijn geweest. Wat dat laatste is, is niet duidelijk. Het doel om 20% energie te besparen bestaat nu ook al, maar is niet bindend.
Het is de vraag of de voorstellen van het Parlement ook werkelijkheid zullen worden, aangezien een andere commissie in het Parlement, de Industrie en energie-commissie hier ook nog wat over te zeggen schijnt te hebben. Die zal niet staan te juichen vanwege vermeende effecten op de concurrentie-positie van grote bedrijven. Verder moeten de Europese Commissie en de raad van ministers er zich waarschijnlijk over uitlaten. De Nederlandse regering is fel tegen een bindende doelstelling voor energiebesparing. De prijs van CO2-uitstootrechten steeg dinsdag al flink op het nieuws. Opvallend is verder dat de Milieu-commisisie wil dat de verplichting in de nieuwe richtlijn Energie-efficiëntie om jaarlijks 3% van de overheidsgebouwen te renoveren, van tafel gaat. Dit kan waarschijnlijk wel op breed draagvlak rekenen.

Helianthos
De technologie van het zonne-energiebedrijf Helianthos zal verkocht worden voor 3,5 miljoen euro aan Qatar, zo meldde het Parool. Kamerlid Marieke van der Werf (CDA) heeft er vragen over gesteld aan minister Verhagen. Wat vooral steekt is dat er veel Nederlands belastinggeld is gaan zitten in de ontwikkeling van de dunne-film zonnepanelen door het bedrijf, wat eerst van Akzo Nobel was en later van Nuon. In het artikel van het Parool wordt gesteld dat er twee financiers zijn die de fabriek nieuw leven in willen blazen, maar dat die geen gehoor krijgen bij Nuon. Ondertussen zou het bedrijf uit Qatar, Solmatec, een samenwerkingsverband hebben opgezet met ECN uit Petten en met de universiteiten van Groningen en Eindhoven om de technologie verder uit te werken. Gesuggereerd wordt dat het bedrijf bewust van de markt gehouden wordt, wat mogelijk onzin is. Het wordt steeds maar niet duidelijk of de technologie waar het bedrijf over beschikte nu werkelijk goed toepasbaar is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn