Aarzeling bij PVV mogelijk oorzaak uitstel voor start vergunningsaanvraag Delta

16 december 2011 - Er was veel wrevel vrijdag in de Provinciale Staten van Zeeland over het op het laatst intrekken van een verzoek van Delta om de vergunningsaanvraag te mogen starten voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Delta zou dat verzoek volgende week indienen tijdens de aandeelhoudersvergadering, maar maakte donderdag bekend dat het dat toch niet zou doen. Terwijl directeur Peter Boerma in de afgelopen weken bij hoog en bij laag volhield dat het verzoek perse dan zou moeten worden ingewilligd.

Vijf minuten voor tijd
Het intrekken gebeurde, niet toevallig, vlak voor de vergadering in Provinciale staten die voor vrijdag op het programma stond. De fractieleden hadden allemaal hun toespraken al voorbereid. Nadat Delta echter besloten had om het voorstel van de agenda te halen stelde Gedeputeerde Staten voor om het er maar niet over te hebben vrijdag. Toch werd er nog wel over gepraat. En daar bleek dus uit dat sommige partijen (CU), het ronduit onfatsoenlijk vonden, ook omdat er niet echt een reden werd genoemd van het uitstel. Zo'n beetje heel de staten (inclusief voorstanders van kernenergie CDA en VVD) vonden het vreemd dat waar Delta altijd bij hoog en laag heeft voorgehouden dat uitstel niet mogelijk is, Delta zelf nu ineens besloot tot uitstel.

PVV
Verschillende fracties (Partij voor Zeeland en D66) suggereerden dat de reden van het uitstel gelegen is in aarzeling bij de PVV. Die zou zich vrijdag mogelijk tegen de start van de vergunningsaanvraag hebben willen uitspreken, waarna er geen meerderheid meer voor zou zijn. Het extra half jaar wat Delta voor zichzelf heeft ingeruimd zou dan nodig zijn om de PVV te gaan overtuigen en niet zozeer om tot een beter voorstel te komen, zo suggereerde Alex Hijgenaar van D66. Over een half jaar ligt dan derhalve mogelijk het zelfde voorstel voor. De PVV sprak zelf als enige partij niet tijdens de vergadering. De partij heeft vijf van de 39 zetels. De coalitie bestaat uit VVD, CDA, SGP en PVDA. De PVDA in de Provinciale Staten lijkt tegen de kerncentrale te zijn. Het lid Evertz sprak over "een rammelende businesscase in een gigaproject in een slecht investeringsklimaat". De PVZ noemde de kerncentrale een dood paard waar aan getrokken wordt, net als de containerterminal WCT, waar ook al jaren aan getrokken wordt.

Laatste moment
Gedupeerde Van Beveren hield zich enorm op de vlakte wist zelf ook niet wat de reden van het uitstel was, zo zei hij althans. Hij had maandag een gesprek met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en die zei dat hij donderdag een gesprek zou hebben met directeur Peter Boerma van Delta. "Kon dat niet eerder?", zo had Van Beveren gevraagd. "Nee", was het antwoord. Om 1 uur donderdag was Van Beveren zelf geïnformeerd, waarna de leden van de Provinciale Staten om vier uur een briefje kregen. Van Beveren wil tijdens de aandeelhoudersvergadering meer duidelijkheid krijgen, zo zei hij, maar hij was niet bereid om de staten nog voor het einde jaar te informeren over de uitkomst (want Kerstmis). Ook wilde hij begin volgend jaar geen discussie over de strategie van Delta; iets waar de SGP om vroeg.

Motie van wantrouwen
Het is inderdaad tamelijk absurd dat de Provinciale Staten hun agenda laten bepalen door Delta, zoals Leen Harpe van Groenlinks opmerkte. Hij heeft geen vertrouwen meer in de directie en de raad van commissarissen van Delta. "Hoe is het mogelijk dat Delta bij zo'n belangrijke beslissing waar 7 of 8 miljard euro mee is gemoeid op het laatste moment een voorstel intrekt?" De voorzitter van de raad van commissarissen heeft hem en zijn collega's steeds voorgehouden dat het een "volstrekt verantwoorde en haalbare" investering is.

Boerenparlement
Het gevaar bestaat dat Delta wel gewoon doorgaat met de vergunningsaanvraag, maar nu zonder expliciete toestemming van de aandeelhouders. Ook daar zou Van Beveren antwoord op proberen te krijgen, zo zei hij. Het VVD-lid stelde voor om Delta maximaal tien miljoen euro te laten uitgeven aan de aanvraag voor de kerncentrale. Van Beveren vond dit een goed idee en zonder dat er over gestemd werd concludeerde voorzitter Karla Peijs van het 'boerenparlement' dat Van Beveren op pad werd gestuurd met het mandaat om Delta tien miljoen euro te laten uitgeven aan de vergunningsaanvraag. 'Boerenparlement' door de rommelige vergaderingen, het eindeloze gedoe over procedures, de constante schorsingen, het feit dat de agenda wordt bepaald door het plaatselijke energiebedrijf en het gemak waarmee Peijs er op eigen houtje beslissingen doorheen jast.

Copyright ┬ę Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn