'Delta is niet meer leidend', gaat de kerncentrale nu wel of niet door?

23 december 2011 - Een beetje een vaag bericht van Delta kwam donderdag naar buiten over het project Borssele 2. De raad van commissarissen van het bedrijf vindt "het onverkort doorgaan met het oorspronkelijke plan onverantwoord", zo merkte de voorzitter van de raad, Daan van Doorn, op. "Delta zal financieel geen leidende rol in dit project kunnen dragen." Zelfs het dragen van 60 miljoen euro, die nodig zijn voor de eerste stappen van de vergunningsaanvraag, is al te risicovol voor Delta, zo laat hij weten.

Plan B
Ook is er tijdens de aandeelhoudersvergadering donderdag gesproken over een plan B; de bouw van een gascentrale in plaats van een kerncentrale. Uit dit alles zouden we kunnen concluderen dat het project van de baan is. Maar dat ontkent Van Doorn dan weer. Hij stelt dat Delta zich niet terug trekt uit het project. "In redelijkheid en billijkheid gaan we verder met het voorbereiden van de vergunningsaanvraag." Delta heeft van de aandeelhouders toestemming gekregen om hiervoor tien miljoen euro te besteden. De raad van commissarissen zegt dat er voor een heel andere aanpak is gekozen.

Blinde vlek
Delta wil de vergunningsaanvraag doorzetten, ten behoeve van een buitenlandse partij die de centrale dan gaat bouwen. Die buitenlandse partij (RWE, Eon, etc.) moet dan het grootste deel van de investeringskosten op zich nemen. Delta gaat de komende tijd verder met het zoeken naar een of meerdere buitenlandse partners. "Het komende half jaar is daarbij cruciaal", zo vindt Van Doorn. Ook vindt hij het van belang dat het project blijft ingebed in de Zeeuwse samenleving. Opmerkelijk is dat hij, net als vele anderen, een blinde vlek heeft voor de vraag wat de rest van Nederland vindt van de centrale, terwijl ook de rest van Nederland de gevolgen ervan zal ondervinden.

Gezichtsverlies
Twee conclusies zijn mogelijk. Ofwel, het project is kansloos, maar Delta wil de harde realiteit nog steeds niet accepteren en blijft wanhopig zoeken naar mogelijkheden om de gedroomde kerncentrale toch te kunnen bouwen. Ofwel het bedrijf, of in ieder geval de raad van commissarissen en de aandeelhouders, zijn er nu ook wel van overtuigd dat de bouw van een tweede kerncentrale in Nederland een kansloze zaak is en hebben een persbericht opgesteld om Delta niet al te veel gezichtsverlies te laten lijden. Over een tijdje wordt dan geconcludeerd dat er helaas geen partner is gevonden die de leiding wil nemen, waarna het project alsnog gestopt wordt, maar dan officieel. In het eerste geval kan het zijn dat Delta over een tijdje alsnog met een partner aan komt kakken, zoals bijvoorbeeld RWE (hoewel...).

Excuses
Van Doorn biedt ook nog zijn excuses aan de aandeelhouders aan, vanwege de verwarring die in de afgelopen tijd is ontstaan. Delta besloot alles op alles te zeggen om de vergunningsaanvraag door te zetten en de raad van commissarissen ondersteunde dit in eerste instantie, zo zegt Van Doorn. De aandeelhouders hebben Delta vervolgens gevraagd om pas op de plaats te maken, en de raad van commissarissen heeft besloten daaraan te voldaan. Hier komt dus uit naar voren dat het de aandeelhouders waren die aan Delta vroegen even te wachten, waarna de Raad van Commissarissen daarmee instemde. Zoals bekend heeft onder meer de PVV in de Provinciale Staten van Zeeland moeite met het project, en maakt die net het verschil daar.

Geslachtofferd
Mogelijk wilde directeur Peter Boerma hiermee niet instemmen en moest hij daarom vertrekken, of wordt Boerma verweten dat hij voor al die verwarring heeft gezorgd en zelf niet op tijd inzag dat de aandeelhouders een andere richting in wilde, waardoor een harde afstraffing in Provinciale Staten zou volgen. De raad van commissarissen heeft blijkbaar eieren voor zijn geld gekozen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn