Uitstel vergunningsaanvraag Borssele 2 door Delta, RWE zal ook niet snel meer mee willen doen

16 december 2011 - Delta heeft besloten om de aandeelhouders volgende week geen toestemming te vragen om te mogen starten met de vergunningsaanvraag voor de bouw van de kerncentrale. Delta had toestemming willen krijgen om daarvoor in eerste instantie 60 miljoen euro uit te trekken en later meer. Er was al grote twijfel bij de aandeelhouders over de vraag of die toestemming gegeven moet worden.

Partnerloos
Een van de factoren die de aandeelhouders doet twijfelen is het ontbreken van een businesspartner. Mogelijke partners zijn EDF en RWE, maar EDF schijnt te zijn afgehaakt omdat het geen garantie krijgt van de Franse overheid en RWE heeft mogelijk ook niet veel zin meer om te investeren in de bouw van een Nederlandse kerncentrale, en wel om vijf redenen:
1) het gaat niet goed met RWE, zodat het financieel risico voor RWE ook te groot wordt
2) RWE heeft al met veel tegenstand te maken bij de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven en de tegenstand bij de bouw van een kerncentrale nog vele malen groter zal zijn
3) de bouw van een kerncentrale tast mogelijk de rentabiliteit van de kolencentrale aan, gezien de al bestaande en nog toenemende overcapaciteit op de Nederlandse markt
4) RWE en Essent worden bestuurd door Shell managers, die de gasverkopen van Shell in gevaar zien komen als er teveel andersoortige centrales worden gebouwd en
5) RWE moet alle kerncentrale in Duitsland sluiten en voelt er mogelijk niet voor om de hele kerncentrale-infrastructuur in het bedrijf op peil te houden.

Meer tijd
Delta zegt meer tijd nodig te hebben om "vragen ten aanzien van de businesscase, het Nederlandse investeringsklimaat en de partnering nader te beantwoorden. In de komende 6 maanden zal Delta daarom het projectplan verder uitwerken, de verschillende milestones specificeren, in gesprek gaan met de overheid over het investeringsklimaat en verschillende partnerships nader onderzoeken. Want zonder partner geen project." Delta denkt nu in juni een nieuw voorstel te kunnen doen.

Andere factoren
Op de achtergrond speelt bij de aandeelhouders natuurlijk veel meer dan het ontbreken van een partner. Het besef neemt toe dat er gigantische financiële risico's worden gelopen, zelfs al zou Delta in staat zijn om een partner te vinden. En ook in Zeeland zelf lijkt de weerstand tegen de centrale toe te nemen. Het is te verwachten dat die weerstand en twijfel alleen maar toe zullen nemen. Ook zal er over een half jaar waarschijnlijk nog steeds geen partner zijn, zodat in dit geval uitstel afstel betekent, zoals viel te verwachten. Het zou wel wenselijk zijn als die beslissing snel genomen wordt. Dan kan iedereen (Delta, lokale overheden, het ministerie van Economische Zaken, de politiek en, jawel, journalisten) zijn energie weer in zinvolle, duurzame energie-zaken steken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn