Atsma: geld voor zonne- en blauwe energie bij Afsluitdijk, geen woord over windmolens

24 december 2011 - Staatssecretaris Atsma maakte vrijdag bekend dat hij geld beschikbaar stelt voor een proef met 'blauwe energie' (blue energy) en voor de bouw van een zonne-energie centrale op de Afsluitdijk. Hij deed dat bij het ondertekenen van een bestuursovereenkomst, die de weg moet plaveien voor een grote opknapbeurt. Opvallend was dat Atsma niets meldde over het plaatsen van windmolens op de dijk , terwijl de Kamer daar vorige week expliciet om gevraagd heeft.

Kleine miljard
De dijk zal voor 600 miljoen opgeknapt worden, door er een zandlaag tegenaan te plakken. Daarnaast is er nog 200 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van de schutsluizen (voor de boten) en spuisluizen (voor het spuien van water van  het IJsselmeer op de Waddenzee). De capaciteit voor die spuisluizen zal vergroot worden. Die laatste stap is ook wel opmerkelijk omdat de politiek nog moet beslissen over de vraag of het peil van het IJsselmeer al dan niet omhoog gaat en zo ja, met hoeveel. Het antwoord op deze vraag heeft invloed op de manier waarop er gespuid moet worden. Als het peil niet stijgt, (en de zeespiegel aan de andere kant van de dijk wel) zal er wellicht in de toekomst met gemalen gewerkt moeten gaan worden.

Voorsorteren
Het lijkt erop dat de beslissing door Rijkswaterstaat al is genomen, zonder dat er een discussie in de Tweede Kamer over is gevoerd en het lijkt er ook op dat er níet met gemalen gewerkt gaat worden. Rijkswaterstaat heeft als het ware vast voorgesorteerd op de beslissing die in de politiek gaat vallen. Ook op andere punten lijkt de Kamer buitenspel te staan. Zo heeft de Kamer vorige week gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens op de dijk. Atsma repte daar echter met geen woord over bij de ondertekening van het bestuursakkoord.

Eeuwige belofte
Hij zei dat projecten op het gebied van natuur, recreatie en het opwekken van energie achteraf aan de dijk kunnen worden toegevoegd, alsof het jassen zijn die je aan een kapstok kan hangen. Vraag is of er niet een meer geïntegreerde benadering nodig is, zodat straks het straks niet te laat is om nog toeters en bellen aan de dijk te hangen en Rijkswaterstaat alsnog op de rem gaat staan. Die initiatieven moeten ook door de regio aan weerskanten van de dijk betaald worden. Wel wil Atsma 20 miljoen euro beschikbaar stellen als bijdrage voor de bouw van een zonne-energiecentrale en voor proeven op het gebied van blauwe energie, de eeuwige belofte op duurzaam energie-gebied. Blauwe energie is het opwekken van stroom door middel van het verschil tussen zoet en zout water.

Ook over het plaatsen van windmolens zou beslist moeten worden voordat de renovatie van start gaat. Atsma doet alsof er allemaal heel erg veel haast bij die opknapbeurt is, maar dat is waarschijnlijk onzin.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn