Dubbel-duurzaam, voor wie echt met een schoon geweten het nieuwe jaar in wil

4 januari 2012 - Voor wie echt zo duurzaam mogelijk energie wil gaan afnemen in het nieuwe jaar: hier een overzicht van de tarieven van vier bedrijven waar u zowel groene stroom als groen, of beter vergroend, gas kunt krijgen.

Vergroend gas
Die vier bedrijven zijn Nuon, Essent, Eneco en Greenchoice. Zij bieden groene stroom en groen gas aan. Groen gas is in de meeste gevallen 'vergroend' gas. Dat wil zeggen: het gas is gewoon fossiel gas, alleen zorgt het energiebedrijf op één of andere manier voor compensatie van de CO2 die met de verbranding van het gas gepaard gaat. U betaalt daarvoor extra. Vraag is natuurlijk altijd in hoeverre er daadwerkelijk projecten worden opgezet die tot vermindering van de CO2-uitstoot leiden. Hier zijn keurmerken voor opgezet. Zo hanteert Eneco het Gold Standard keurmerk, wat is opgesteld door het Wereld Natuurfonds.

Gouden standaard
Nuon onderneemt alleen projecten die zijn goed gekeurd door Hier Klimaatbewust. Die organisatie beoordeelt projecten op basis van verschillende keurmerken, waaronder ook het Gold Standard keurmerk. Nuon zegt verder voor CO2 OK Energie het keurmerk 'Voluntary Carbon Standard' te hanteren. Het bedrijf noemt een aantal projecten waarin het investeert om CO2-uitstoot van klanten te kunnen compenseren. Dit zijn een waterkrachtcentrale in China, een windmolenpark in Zuid-Korea en een biomassa-centrale in Uruguay. Ook Essent hanteert het Gold Standard keurmerk en ook dit bedrijf noemt projecten op de website: een biogascentrale in China en windenergieprojecten in Turkije en Taiwan. Niet duidelijk is of Essent hier zelf in geïnvesteerd heeft.

Het bos in
Greenchoice heeft 'bosgecompenseerd gas'. Het bedrijf koopt bossen aan om de CO2-uitstoot van de verbranding van gas te compenseren. Het bedrijf stelt over 70.000 hectare te beschikken in het Amazone-gebied. De bossen zijn er al, dus in die zin zet het weinig zoden aan de dijk, maar de gedachte is dat de bossen nu ook behouden blijven. Ook zouden er bosprojecten in Equador en Tanzania zijn opgezet. De klant betaalt hiervoor 60 euro in het jaar extra. Daarnaast is er 'energie-gecompenseerd gas'. Hierbij worden groencertificaten aangekocht: zogenaamde VER's (Verified Emission Reductions) bij ontwikkelingsorganisatie ICCO. De klant betaalt daarvoor 1,5 cent per kubieke meter extra. Opmerkelijk is dat Greenchoice alleen groen gas of vergroend gas zegt te leveren. Dan wordt dus ook het gas vergroend dat geleverd wordt aan mensen die niet voor één van die twee opties kiezen.

Soorten en maten
Groene stroom is er ook in allerlei soorten en maten. Ten eerste is er 'pseudo-groene stroom'. Dit is stroom die is vergroend door de aankoop van bijna gratis groencertificaten in het buitenland. Dat zet niet zoveel zoden aan de dijk. De aankoop van deze certificaten leidt niet tot extra groene productie, want het zijn certificaten die worden vrijgegeven bij de productie van waterkracht met name in Scandinavië, die sowiewo wordt geproduceerd. Bedrijven als Oxxio die zich een groen imago willen aanmeten vergroenen op die manier hun stroomaanbod.

Echte groene stroom
Echte groene stroom is stroom die wordt geproduceerd met recentelijk aangelegde waterkrachtcentrales, windmolens, zonne-energiecentrales of biomassacentrales, het liefst in eigen land. Bedrijven hanteren vaak eigen definities en maken ook nog vaak een eigen indeling. Nuon biedt stroom aan (CO2 OK stroom), die naar eigen zeggen helemaal is opgewekt met zonne-energie, windenergie, en waterkrachtcentrales van eigen bodem. Eneco biedt zowel Ecostroom als Windstroom aan. Ecostroom is opgewekt met wind, zon, water en biomassa. Mogelijk dat hiervoor groencertificaten uit het buitenland worden aangekocht. Het duurzaamheidsgehalte van Windstroom is in ieder geval groter. Dat is voor 100% afkomstig uit windmolens.

Windkracht 220
Essent biedt Essent Groene Stroom aan, die op alle mogelijke duurzame manieren kan zijn opgewekt. Ook de aankoop van groencertificaten uit het buitenland hoort hier bij. Een blik op het 'stroometiket' van het bedrijf leert echter dat de bijdrage van waterkracht minimaal is, wat dus een goed teken is (omdat 'waterkracht' bijna altijd neerkomt op de aankoop van certificaten uit het buitenland). Daarnaast biedt Essent Windkracht 220 aan, wat louter bestaat uit stroom opgewekt met Nederlandse windmolens.

Vaste windstroom
Greenchoice biedt ook 100% windstroom aan, maar alleen aan mensen die een vast contract van één jaar of drie jaar afsluiten. Mensen die voor flexibele tarieven kiezen (waarvan de hoogte verschilt per regio) krijgen gewoon groene stroom, die kan zijn opgewekt met allerlei bronnen. We nemen hier de flexibele tarieven voor iemand die in Stedin-gebied woont. Hieronder de prijzen van alle alternatieven. Omdat de producten zo onvergelijkbaar zijn hebben we ze niet in een volgorde van goedkoop naar duur gezet.

Kosten van dubbel-duurzaam bij vier aanbieders van groen gas en groene stroom*
Bedrijf en product stroom,
vast
stroom,
per kWh
gas,
vast
gas,
per m3
totale
kosten
contract
Nuon: CO2 OK Energie 27 0,2223 33 0,6336 1677 vast**
Eneco: Ecostroom, ecogas 27,24 0,22 27,24 0,6559 1698 flexibel
Eneco: Windstroom, ecogas 27,24 0,231 27,24 0,6559 1731 flexibel
Essent: groene stroom, groen gas 29,88 0,2217 29,88 0,6586 1713 flexibel
Essent: windkracht 220, groen gas 29,88 0,2317 29,88 0,6586 1743 flexibel
Greenchoice:
groene stroom, bosgecompenseerd gas
27,24 0,2116 87,24 0,6185 1677 flexibel
Greenchoice:
groene stroom, energiegecompenseerd gas
27,24 0,2116 27,24 0,6335 1640 flexibel

* Voor een huishouden met een enkele meter in de regio Zuid-Holland/Utrecht. De totalen zijn gebaseerd op een verbruik van 1500 kubieke meter per jaar aan gas en 3000 kWh aan stroom. Alle bedragen zijn in euro's, inclusief BTW en energiebelasting. Een huishouden krijgt in 2012 net als in eerdere jaren nog 319 euro terug aan energiebelasting (dat zit niet in de totalen). De tarieven kunnen vergeleken worden met de normale tarieven.
** Nuon biedt duurzame energie alleen aan als de consument een vast contract afsluit. Dit is voor een klant een nadeel, want hij kan niet weg zonder een boete te betalen terwijl hij wel het risico loopt op prijsverhogingen gedurende de looptijd, dus eigenlijk moet u bij de tarieven van Nuon nog wat rekenen voor dit ongemak. Het wordt tijd dat de NMA de combinatie: flexibele tarieven en vaste contracten verbiedt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn