Tarieven nieuwe belasting 'Opslag duurzame energie' vastgesteld

11 januari 2012 - De tarieven voor de nieuwe belasting 'Opslag duurzame energie' zijn vastgesteld door de regering. Het wetsvoorstel met de tarieven is naar de Kamer gestuurd. Hier de tarieven.

Belasting op belasting
De structuur lijkt op die van de energiebelasting. Er is ook hier een verlaagd tarief voor de tuinbouw, net als bij de energiebelasting. Een huishouden betaalt in eerste instantie dus 0,2 cent per kubieke meter gas en 0,11 cent per kWh aan stroom. Voor een huishouden met gemiddeld verbruik (1600 kubieke meter  gas en 3500 kWh aan stroom) komt dit in de eerste drie jaren neer op 7, 15 en 21 euro  per jaar. Over dit bedrag zal ook nog BTW moeten worden betaald: belasting op belastingheffing dus, net als bij de energiebelasting.

Toenemende schade
Jaarlijks zal de schade voor de burger groter worden want van de opbrengsten van de belasting zullen zodanig moeten zijn dat ze gelijk zijn aan de kosten van de nieuwe SDE+-regeling en die kosten lopen jaarlijks op (elk jaar komen er nieuwe projecten bij die een groot aantal jaren geld zullen krijgen), tot naar schatting 1,4 miljard euro per jaar. Uiteindelijk lopen de kosten voor een gemiddeld huishouden (1600 kuub, 3500 kWh) naar schatting op tot 120 euro per jaar, zo schrijft minister Verhagen in het wetsvoorstel, dat naar de Kamer is gestuurd. De heffing zal door de Belastingdienst geïnd worden, maar die doet dat weer via energiebedrijven, en zal dus zal er vanaf 2013 weer een nieuw tariefje op de energierekening verschijnen.

Dure transparantie
De kosten van stimuleringsregelingen voor duurzame energie als de MEP en de SDE werden gefinancierd uit de algemene middelen. Dat is met de nieuwe regeling eigenlijk nog zo want de opbrengsten van de nieuwe opslag vloeien in de schatkist en de kosten van de SDE+ worden daar weer uitgehaald. Nederlandse begrotingsregels zouden geen directe link tussen opbrengsten en uitgaven toestaan. De gedachte van de nieuwe belasting is om duidelijker te maken wat nu de kosten zijn van stimulering van duurzame energie, zo schrijft Verhagen. Maar eigenlijk is het simpelweg een verhoging van de tarieven van de energiebelasting, zonder dat daar iets tegenover staat.

Belofte van regering maakt geen schuld
De vorige minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven beloofde, toen ze de nieuwe opslag aankondigde, dat andere belastingen omlaag zouden gaan ter compensatie. Die belofte komt de regering niet na. Opvallend is overigens de hoogte van de tarieven in de tweede schijf: van 5000 kuub tot 170.000 kuub en van 10.000 tot 50.000 kWh.

 

Tarieven opslag duurzame energie in de periode 2013–2015 (bedragen exclusief BTW).
 201320142015

Aardgas in cent per m3

     
0–5 000 m3 0,20 0,40 0,59
5 000–170 000 m3 0,31 0,61 0,93
170 000–1 miljoen m3 0,09 0,18 0,26
1 miljoen–10 miljoen m3 0,03 0,06 0,08
>= 10 miljoen m3 0,02 0,04 0,05
       
Aardgas verlaagd tarief in cent per m3      
0–5 000 m3 0,02 0,04 0,05
5 000–170 000 m3 0,05 0,10 0,16
170 000–1 miljoen m3 0,04 0,09 0,13
1 miljoen–10 miljoen m3

0,03

0,06 0,08
>= 10 miljoen m3 0,02 0,04 0,05
       
Tarief blokverwarming in cent per m3

 

0,20 0,40 0,59
       
Elektriciteit in cent per kWh      
0–10 000 kWh 0,11 0,23 0,34
10 000–50 000 kWh 0,14 0,27 0,43
50 000–10 miljoen kWh 0,04 0,07 0,11
>= 10 miljoen kWh 0,00 0,00 0,00

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn