Den Haag blijft maar tekeer gaan tegen windpark Scheveningen-buiten

23 januari 2012 - Het park komt er wellicht nooit, maar de gemeente Den Haag, die toch een duurzame stad wil worden, blijft maar procederen tegen de vergunning voor het windpark Scheveningen-buiten. Eerder kreeg de stad al ongelijk van de rechtbank én van de Raad van State, want gemeenten kunnen op grond van de Crisis- en herstelwet niet procederen tegen het Rijk. Dus wat doet de gemeente? Meeliften als 'derde belanghebbende' met de stichting Bewonersbelangen Kijkduin, die ook naar de Raad van State is gestapt, hoewel die stichting ook al eerder ongelijk heeft gekregen van de rechter en hoewel de rechter in die procedure expliciet oordeelde dat de gemeente niet als derde belanghebbende mag meeliften met anderen.

Sneaky
Waarom denkt de gemeente dan nu toch in beroep te kunnen gaan? De rechtbank had de uitspraak gesplitst. De bezwaren van de bewoners werden ongegrond verklaard, terwijl het beroep van de gemeente Den Haag niet ontvankelijk werd verklaard. Tegen de laatste beslissing is de gemeente dus in beroep gegaan bij de Raad van State, waarbij het ongelijk kreeg. In die zaak heeft de Raad van State echter niet expliciet geoordeeld dat de gemeente niet als 'derde belanghebbende' mag optreden. Dat heeft alleen de rechtbank gedaan in de zaak van de bewoners. Dus probeert de gemeente het nu toch weer bij het beroep dat de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin heeft aangespannen bij de Raad van State. De zitting is afgelopen vrijdag geweest. De uitspraak volgt over zo'n vijf weken.

Procedure-drift
De procedure-drift is het gevolg van een wijziging in de vergunning voor de bouw van het park. Met die wijziging is het aanlandingspunt voor de hoogspanningskabel veranderd van Hoek van Holland naar Kijkduin. Ook de vergunning voor een ander park, West Rijn van West Rijnwind farm, is gewijzigd. De afvoer van stroom gaat nu ook via Kijkduin. De bewoners zijn bang dat de hoogspanningskabel te dicht bij hun huizen komt. De kabel zal via een doorgaande weg, de N211 naar het transformatorstation bij het Wateringse veld gaan lopen. De gemeente wil heel de badplaats op de schop nemen, en denkt dat de kabel deze nieuwbouwplannen, die trouwens op de lange baan zijn geschoven, zal vertragen. Het vreemde is dat de stad aan de andere kant allerlei duurzame ambities heeft.

Wel vergunning, geen subsidie
Daarbij hebben initiatiefnemers weliswaar een vergunning, maar geen subsidie. Die zal er deze kabinetsperiode ook niet meer komen. Verder schijnt Eneco, naar verluidt, het park te willen verplaatsen, zo heeft Energieenwater.net begrepen. Niet duidelijk is hoeveel voltage de kabel zal hebben; de kabel van het Prinses-Amaliapark had een voltage van 150kV bij aanlanding, maar die van het andere park op de Noordzee (Noordzeewind) hebben slechts een voltage van 34kV als ze aan land komen. Het voltage moet ergens worden opgehoogd naar 150kV; dat kan op zee of aan land gebeuren.

Enge kabels
De kabel zal waarschijnlijk iets te zuiden van de badplaats aan land komen en dan via de bestaande infrastructuur naar de N211 gaan, zo zegt voorzitter Eric van Baarsel van de Stichting Bewonersbelangen. Waarom kunnen de partijen niet gewoon om tafel gaan zitten om te kijken of er een oplossing kan worden bedacht die voor iedereen acceptabel is? Volgens Van Baarsel is het daarvoor te laat. Rijkswaterstaat heeft de vergunningen al afgegeven, dus zit er niets anders op dan te procederen. Met de bevolking van Hoek van Holland is destijds wel overleg geweest, maar niet met die van Kijkduin. Ze dachten waarschijnlijk: 'het gaat slechts om een wijziging van de vergunning en we hebben al overleg met de bevolking gepleegd', zo zegt Van Baarsel, hoewel dat dus de bevolking van een andere plaats was.

Eilandje
Een oplossing zou kunnen zijn als de kabel de duinen honderd meter of zo zuidelijker gaat doorsnijden, zo zegt Van Baarsel. Dit is echter wel een Natura-2000 gebied en er ligt sinds kort een irritant schier-eilandje daar voor de kust, waar veel onderzoek wordt gedaan door allerlei instituten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn