Windpark Scheveningen-Buiten inderdaad verplaatst

31 januari 2012 - Het beoogde windpark Scheveningen-buiten wordt verplaatst, zoals ik eind vorig jaar schreef. In een brief van staatssecretaris Atsma aan de Kamer schrijft hij dat "door de verlegging van scheepvaartroutes" de vergunning van Scheveningen-buiten (voor de kust van Scheveningen dus) niet meer kan worden benut. De locatie waar de vergunning betrekking op heeft zal worden verlegd naar het vak in de Noordzee Q4, wat in de buurt van Egmond aan Zee is.

Verlenging
In lijn met wat de Kamer wenste zijn de vergunningen die eerder afgegeven zijn voor de bouw van negen windmolenparken op zee 'verlengd'. Dat wil zeggen dat de vergunning niet verloopt ook al beginnen de initiatiefnemers voorlopig nog niet met bouwen. Ze kunnen niet beginnen met bouwen omdat er momenteel geen subsidies worden verstrekt voor de windmolenparken. Mogelijk dat die in de toekomst weer wel verstrekt worden, vandaar dat de Kamer wilde dat de partijen hun vergunningen zouden behouden. Met name D66 heeft daarop aangedrongen.

Plannen
Op dit moment zijn er twee parken gebouwd. Een derde windmolenpark zal nog wel gebouwd worden, door Eneco, omdat er wel subsidie is verstrekt. Verder zouden er nog twee grote parken boven Schiermonnikoog gebouwd moeten gaan worden. Die hebben al wel subsidie gekregen.Toch is het de vraag of die er nog ooit zullen komen.

Overleg
In de afgelopen maanden is overleg geweest over de 'inrichting' van de Noordzee waarbij alle belangen zo goed mogelijk gediend zouden kunnen worden. Daaruit is naar voren gekomen dat enkele scheepvaartroutes zullen worden verlegd "in de aanloop naar IJmuiden". Hieruit kwam dus naar voren dat het park Scheveningen-buiten niet meer gebouwd kan worden op de plaats die daarvoor bestemd was. In Kijkduin is er fel verzet geweest tegen het windmolenpark en ook de gemeente Den Haag ging flink tekeer. De aanlanding van het park zou namelijk hier plaatsvinden. Overigens is er een vergunning afgegeven voor nog een ander park wat een aanlanding krijgt op die plek: West Rijn van het Ierse bedrijf Airtricity, iets verder op de Noordzee. Mogelijk dat de problemen die de Amsterdamse haven had met de plek van het nieuwe park van Eneco (Q10, bij IJmuiden) nu ook opgelost zijn.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn