Stortplaatsen hoeven niet meer afgedekt te worden

31 januari 2012 - Bergen afval met hordes krijsende kraaien erboven; het leek een beeld wat in Nederland uitgestorven was, maar het komt weer terug. Minister Schultz wil namelijk dergelijke open stortplaatsen weer gaan toestaan. Ze noemt de maatregel 'duurzaam', maar vraag is of dat terecht is. Want duurzame energie kan er niet meer opgewekt worden als de afdichting ontbreekt. Zo kan het stortgas niet meer afgevangen worden en ook kunnen er geen zonnepanelen aangebracht worden op een vuilstortplaats die niet is afgedicht.

Duurzaam sausje
Schultz zegt dat de maatregel verduurzaming van de afvalbergen mogelijk maakt. De reden die ze daarvoor aandraagt is dat organische materiaal beter vergaat als er water en lucht bij kunnen komen. Dat kan nu niet omdat de vuilnisbelten van boven en beneden afgedicht worden. Waarschijnlijk heeft Schultz heel goed begrepen dat een politicus tegenwoordig over elke maatregel een sausje van duurzaamheid moet gooien, om die maatregel er makkelijker doorheen te krijgen. Zo'n beetje elke zin in het stuk wat ze naar de Kamer stuurde bevat het woordje duurzaamheid en dat komt om zijn minst erg geforceerd over.

Publiciteit
In eerste instantie zullen vier stortplaatsen in aanmerking komen voor een ontheffing voor de verplichting om de stortplaats af te dekken. Later komen daar nog 15 stortplaatsen bij. De namen van de eerste vier stortplaatsen werden in het begin nog met naam en toenaam genoemd, maar later werden ze angstvallig weggelaten, waarschijnlijk om negatieve publiciteit voor de stortplaatsbeheerders te voorkomen. Ze worden straks als een Green deal gepresenteerd. De maatregel wordt in de vorm van een experiment gegoten. Na vijf en tien jaar zal gekeken of het 'experiment' succesvol is. De andere stortplaatsen die mogelijk in de toekomst in aanmerking komen voor een ontheffing krijgen nu uitstel voor het aanbrengen van een afdichting.

Crisis en herstel
De kosten van het afdichten van de negentien stortplaatsen zouden 88 miljoen euro bedragen, die de exploitanten dus in hun zak kunnen houden. De minister stelt dat alleen dan de eigenaren bereid zijn om te investeren in die duurzaamheid. Maar de investering bedraagt slechts zo'n 9 miljoen, en dan nog volgens de minister. Het is ook wel heel toevallig dat duurzaamheid in dit geval betekent dat heel veel kosten bespaard kunnen worden. De maatregel maakt om één of andere reden onderdeel uit van de derde tranche van maatregelen die in het kader van de Crisis- en herstelwet is opgesteld. Schultz zegt dat ze in overleg treedt met gemeenten, maar de maatregel maakt niet voor niets onderdeel uit van de Crisis- en herstelwet (drukken maar).

'Duurzaamheid'
SP-er Jansen ziet de maatregel niet zitten en heeft het smalend over duurzaamheid en 'duurzaamheid'. Afdichten is volgens hem pas echt duurzaam omdat dat het mogelijk maakt om methaan af te vangen, wat kan worden gebruikt voor productie van warmte en elektriciteit. Dat methaan, een zwaar broeikasgas (zo'n 25 keer schadelijker als CO2) komt bij een open vuilnisbelt in de lucht terecht. De innovatieve ontwikkeling van stortgassystemen komt op deze manier ook stil te liggen, zo vreest Jansen. Hij had ook nog kunnen zeggen dat er op een open stortplaats geen zonnepanelen meer aangebracht kunnen worden, iets wat wel is gedaan bijvoorbeeld in Waalwijk. Volgens de SP-politicus is de maatregel alleen bedoeld om kosten te besparen. "Schultz vindt het  aanbrengen van afdichtingen allemaal wat duur worden". Hij heeft een motie ingediend om te zorgen dat de maatregel beperkt blijft tot vier vuilstortplaatsen.

Afvalstoffenheffing
D66 merkte op dat het laten vergaan van organisch afval ook bereikt kan worden door toevoeging van water en lucht onder het afgedichte gedeelte. CDA wilde nog weten of nu de afvalstoffenheffing omlaag kan. (Antwoord: kan wel maar gebeurt niet).

Update: motie van Jansen is verworpen

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn