Europese teerzandregeling afgezwakt met dank aan Nederland

27 januari 2012 - Zomaar even drie berichtjes in een paar dagen over het beleid van de Nederlandse regering, die maken dat getwijfeld kan worden aan de duurzame intenties van de regering. Eerst zorgt Joop Atsma in Europees verband ervoor dat detaillisten afgedankte elektrische apparaten niet hoeven in te zamelen. Vervolgens wordt duidelijk dat hij tegenstander is van een Europees verbod op de verkoop van scheepsbrandstoffen die zwavel bevatten. En daarnaast pleit hij ook nog voor afzwakking van een regeling die moet leiden tot minder invoer van de vieze teerzandolie uit Canada, waarbij hij gehoor geeft aan de lobby van Shell, BP en Total.

Wapenfeit
Het laatste onduurzame wapenfeit van Atsma heeft te maken met de Europese richtlijn Brandstofkwaliteit, die uit 2009 stamt. Daarin wordt bepaald dat de CO2-intensiteit van de brandstoffen voor voertuigen die de oliemaatschappijen leveren met 6% omlaag moet, in 2020 ten opzichte van 2010. Sinds kort komt er ook benzine uit teerzandolie op de Nederlandse markt, geproduceerd door ons eigen Shell. De productie daarvan gaat gepaard met flink meer CO2-uitstoot dan die van gewone benzine, 23% word gezegd. De Europese Commissie wil rekening gaan houden met die extra CO2-uitstoot, wat het halen van de doelstellingen voor bedrijven als Shell dus extra moeilijk maakt. De uitvoeringsregels van die richtlijn moeten echter nog worden vastgesteld en daar wordt nu over gepraat. Deze richtlijn moet overigens niet verward worden met de richtlijn Hernieuwbare energie, die de leveranciers verplicht om 10% biobrandstoffen te gaan bijmengen.

Daglicht
De Commissie wil dat per olie-maatschappij wordt bekeken waar ze hun benzine vandaan halen, maar Shell, BP, Total, Statolie en Canada hebben zich daar tegen verzet. Ze oefenden de laatste maanden grote druk uit op Atsma en die heeft daar nu gehoor gaan gegeven. Nederland heeft voorgesteld om alleen voor een land als geheel vast te stellen waar de benzine vandaan komt, en heeft dat trouwens zelf al geïmplementeerd in regelgeving, vooruitlopend op de nieuwe richtlijn. Alle oliemaatschappijen in dat land krijgen dan een soort gemiddelde opslag vanwege de invoer van vieze teerzand-olie in dat land, ongeacht de vraag in hoeverre individuele bedrijven daadwerkelijk teerzand-olie hebben ingevoerd. De goeden lijden dan dus onder de kwaden. Nederland heeft Europa nu de Nederlandse werkwijze aan de hand gedaan en voorgesteld om die over te nemen; en verschillende Europese landen zouden daar wel voor voelen.

Uit de wind
Atsma verdedigt het besluit door te stellen dat het tot minder administratieve lasten leidt, maar dit is niet een erg overtuigend argument. Want kunnen de geaggregeerde cijfers niet alleen worden verkregen als de cijfers van de individuele oliemaatschappijen eerst zijn verzameld en dan bij elkaar worden opgeteld? Dat de maatregel bedoeld is om oliemaatschappijen als Shell te ontzien stelt ook Milieudefensie, die zich fel verzet tegen deze voorgestelde wijziging. De oliemaatschappijen willen op die manier volgens Milieu-defensie voorkomen dat teerzand-olie in een kwaad daglicht komt te staan. Wellicht had de organisatie beter kunnen stellen dat ze bang zijn dat ze zelf in een kwaad daglicht komen te staan.

Vergroening
Begin december werd er over het onderwerp gepraat in de Europese Milieuraad. Vlak daarvoor liet CDA-Kamerlid Marieke van der Werf zich op de hoogte stellen van de problemen door Milieudefensie en de stichting Natuur en Milieu. Ze had honderden e-mails over het onderwerp gehad. Het heeft niet mogen baten. Van der Werf schreef een reactie aan Milieudefensie waarin ze de keuze van Atsma verdedigt. Ook zij verwijst naar het argument van de lagere administratieve lasten. Volgens Van der Werf zorgt het voorstel van Nederland er verder voor dat sommige landen nu voor de regeling zijn, terwijl ze anders er tegen zouden zijn. Dit brengt 'vergroening van de brandstofketen' volgens haar juist een stap dichterbij. Een motie van de partij van de Dieren om de invoer van teerzand-olie te verbieden werd in december verworpen.

Copyright ┬ę Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn