Nederland tegen verbod op verkoop zwavelhoudende scheepsbrandstoffen

7 januari 2012 - Nederland is tegen een algeheel verbod op het gebruik van zwavelhoudende brandstoffen in de scheepvaart, zo is gebleken uit een paar recente debatten met staatssecretaris Atsma. De Europese Commissie wil in ieder geval een verbod op de verkoop van brandstoffen met meer dan 3,5% zwavel.

Strengere normen
Voor de Noordzee en de Oostzee gaat een norm gelden (voor het gebruik) van maximaal 1% zwavel in de brandstof, en vanaf 2015 een maximum van 0,5%. Dit zijn al bestaande afspraken die gemaakt zijn in het kader van de IMO (Internationale maritieme organisatie) en die nu worden vastgelegd in een Europese richtlijn. Bijzonder is dat deze afspraken slechts gelden voor een beperkt aantal gebieden (zogenaamde eca's: emission control areas), waaronder dus de Noordzee en de Oostzee.

Ongelijk speelveld
Nederland en andere landen die aan de Noordzee en Oostzee liggen willen natuurlijk graag dat de norm ook voor andere wateren gaat gelden; met name voor de Middellandse Zee. Voor deze zeeën geldt vanaf 2012 een norm van 3,5% zwavel. Op dit moment is er dus sprake van een ongelijk speelveld. Maar de landen rond de Middellandse zee zijn fel tegen een aanscherping, zo zei Atsma, en zoals bekend krijgen die tegenwoordig altijd hun zin. Overigens gelden de strenge normen ook voor delen van de kust van de Verenigde Staten.

Verbod
De Europese Commissie wil verder gaan dan de IMO-afspraken door in ieder geval de verkoop van brandstof met meer dan 3,5% zwavel te verbieden, en mogelijk zelfs alle zwavelhoudende brandstoffen. Zwavel is een belangrijke oorzaak van grote luchtvervuiling in havengebieden zoals het Rijnmond-gebied. Toch wil Atsma niet over gaan tot een algeheel verbod op de verkoop zwavelhoudende brandstoffen. Wel lijkt de regering zich niet te verzetten tegen een verbod van brandstoffen met meer dan 3,5% aan zwavel erin.

Katzwijm
De staatssecretaris heeft het steeds over innovatieve ontwikkelingen die zouden worden geremd met een verbod. Het is tegenwoordig bon ton voor een politicus om het woord innovatie in de mond te nemen als hij iets wil bereiken, want hij denkt dat iedereen dan in katzwijm valt, maar de 'stas' bedoelt waarschijnlijk gewoon dat de concurrentie-positie van de Nederlandse havens teveel zou worden aangetast bij een algeheel verbod. Ook zouden de kosten van bedrijven als Corus en de papierproducenten stijgen. Dit laatste is iets waar PVV-er Richard de Mos op hamerde. Ook VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes verzet zich tegen nieuwe normen.

Gezond leven
Wel een mooie woordenwisseling trouwens tijdens een debat over de zeescheepvaart, op 19 januari. De Mos hield een heel betoog tegen de nieuwe normen, nadat Pauline Smeets van de PVDA had gezegd dat de nieuwe zwavelnorm "mooi" is. De Mos: "Wat is er mooi aan een extra kostenpost van 18 miljoen euro per jaar voor een bedrijf als Tata Steel? Dat heeft namelijk last van die zwavelnorm. Wat is er mooi aan een extra bedrag voor de papierproducenten? Zij gaan ook 10 miljoen extra per jaar betalen. Wat is daar mooi aan?" Smeets antwoordde simpelweg: "Een gezond leven". Uitgeluld. Ook het CDA stelde dat de kwaliteit van de lucht niet "in haar geheel" op te willen offeren aan de economie.

Schone scheepvaart
Andere partijen als D66 pleitten voor het vaststellen van lagere 'schone-schip tarieven' door havens (clean-ship tarieven; om één of andere reden moet dat weer in het Engels). Eigenaren van schone schepen krijgen dan korting op de havengelden. Atsma is hier niet helemaal tegen, maar hij wil dit de havens niet opleggen. Die gaan daar zelf over. Atsma wil het wel gaan bespreken met de havens. De Haven van Rotterdam heeft al aangegeven met een dergelijke gedifferentieerde tarieven te willen komen. Verder zegde Atsma aan D66 toe om te kijken of de landbouw over kan gaan op meer duurzame brandstoffen dan de 'rode diesel'.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn