Meppel Energie van start

24 januari 2012 - Donderdag wordt het lokale duurzame energiebedrijf Meppel Energie opgericht, zo meldt Waterschap Reest en Wieden. Het waterschap gaat biogas en warmte leveren voor het energiebedrijf, dat de energievoorziening voor een nieuwbouwwijk gaat regelen. Het energiebedrijf is een samenwerkingsverband van de gemeente Meppel en Rendo, dat dus ondanks de splitsing van enkele jaren geleden niet langer louter een netwerkbeheerder is. (Het leveringsdeel werd verkocht aan Electrabel).

Aangenaam duurzaam
Binnenkort zal begonnen worden met de bouw van de eerste 400 woningen van de grote nieuwbouwwijk Nieuwveense landen, zo meldt het waterschap. Uiteindelijk zouden er meer dan 3000 woningen moeten komen. Een deel van de huizen zal verwarmd worden met warmtepompen en een deel met een WKK-installatie die gevoed wordt met het biogas van het waterschap, wat geproduceerd wordt door middel van vergisting van het slib van een zuiveringsinstallatie. Het motto van de wijk is 'aangenaam duurzaam'. Behalve de gemeente, het waterschap en Rendo zijn ook de provincie Drenthe en het ministerie van I&M betrokken bij het project. Staatssecretaris Atsma zal de oprichting van het energiebedrijf donderdag bijwonen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn