Kort nieuws: schone vuilniswagens, snelle snelwegpalen, lucratieve CO2-norm en ingewikkelde onbalans

1 februari 2012 -

Schone vuilniswagens
De afvalbedrijven Roteb en HVC gaan een grote hybride vuilniswagen ontwikkelen. De vrachtwagen heeft een dieselmotor en een elektromotor, die gevoed wordt met de accu. De wagen kan ongeveer een uur op elektriciteit rijden, ondertussen afval persend. Indien de accu leeg is kan de dieselmotor die weer opladen. De wagen kan alleen op de electromotor rijden (heeft wielmotoren, is serieel hybride) in tegenstelling tot andere parallel-hybride voertuigen die Roteb al heeft (twee Volvo's), die dus zowel op de elektro als op de dieselmotor kunnen rijden. Zo gauw de wagen een milieuzone binnenrijdt slaat de dieselmotor af, waarvoor het GPS-systeem zorgt. De wagen kan 8,5 ton afval bergen, waarmee het de grootste vuilnisauto van Nederland wordt, zo claimen de bouwers. De wagen wordt gebouwd door een consortium van bedrijven waarvan ook DAF trucks deel uitmaakt. De subsidie van de Nederlandse overheid is een halve ton. Hij moet in 2013 klaar zijn, waarna die zal worden uitgeprobeerd door Roteb in Rotterdam en HVC. Als ie bevalt zal HVC er meer bestellen, zo zegt woordvoerder Michael Beers. Hoofd Peter Witvliet van Roteb Lease zegt dat dat vooral afhangt van de prijs, die gevraagd zal worden. Deze vrachtwagens zijn niet van 'echte' vuilnisauto's  te onderscheiden zo zegt Witvliet, (in tegenstelling tot die van Van Gansewinkel, zo bedoelt hij.)

Snelweg snellaadpalen
Rijkswaterstaat wil overal langs de snelweg elektrische palen gaan plaatsen, zo bleek uit een bericht van dinsdag. Er hebben zich zes kandidaten aangemeld om de palen te plaatsen, waarvoor zo'n 300 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Op de meeste parkeerplaatsen zullen er twee geplaatst worden, behalve waar dat niet kan. In totaal zullen er 459 komen, zodat de elektrische automobilist niet meer bang hoeft te zijn dat hij niet kan 'tanken' langs de Nederlandse snelweg. Vraag is wel of het aantal niet wat overdreven is gezien het geringe aantal elektrische auto's dat op de weg rijdt. Niet zeker is ook of dit aantal wel flink gaat toenemen de komende jaren. Wel kan juist een initiatief als dit zorgen voor het wegebben van de angst om met een lege batterij ergens stil te komen staan. De netbeheerders verenigd in de stichting E-laad zijn één van de zes partijen die de palen wil gaan aanleggen, zo vertelt Frank ten Wolde van Rijkswaterstaat. Andere partijen zijn investeerders en bedrijven in de duurzaamheidsindustrie.

CO2-subsidiesysteem tuinbouw
De tuinbouw heeft zichzelf, samen met staatssecretaris Atsma, een CO2-norm voor de komende jaren opgelegd. Atsma stelt dat de uitstoot moet dalen in de periode 2013 tot 2020 met 20% naar 6,3 ton per jaar. Ieder bedrijf krijgt een plafond opgelegd, wat elk jaar met 3% afneemt. Als bedrijven daar onder zitten krijgen ze geld. Als ze daar boven zitten dan worden eerst overschotten van andere bedrijven daar naartoe geheveld. Als de sector als totaal een tekort heeft dan moet er een boete betaald worden. We kunnen ons niet voorstellen dat het systeem al te knellend is gezien de betrokkenheid van de tuinbouw erbij en de problemen waarmee die te kampen heeft. Het zou zelfs een soort subsidie-systeem kunnen zijn. Als de normen niet al te streng zijn zullen veel bedrijven onder hun plafond zitten en krijgen ze blijkbaar geld van de overheid. We weten het niet zeker, we vermoeden het, deze Nederlandse regering inmiddels een beetje kennende. Vanaf drie uur woensdag is er een debat over de tuinbouw, dan wordt het wellicht duidelijker. Het opleggen van de norm is de laatste stap van het optuigen van een C)2-stelsel, wat al lang geleden in de steigers is gezet.

Net- en handelsnieuws
Nog wat ingewikkeld nieuws vanuit het handels- en reguleringsfront. Tennet gaat op een nieuwe manier onbalans wegwerken. Het bedrijf sluit met het Nederlandse deel van het net aan bij dat van de Duitse buren. Die hebben een heel eigen manier van het opheffen van onbalans. Onbalans ontstaat wanneer de vraag naar stroom wat groter of kleiner is dan het aanbod. Als er in een regio van een van de landelijke netbeheerders (er zijn er vier daar) onbalans is dan wordt eerst geprobeerd dat weg te werken met een overschot of tekort van een andere netbeheerder. Het Nederlandse deel van Tennet doet daar nu ook aan mee. Het voordeel is dat er in Nederland niet zo snel meer centrales aan- of uitgezet hoeven te worden. Dan moet echter wel de capaciteit op de grensoverschrijdende verbindingen groot genoeg zijn, lijkt ons, maar dat zal dus wel geregeld zijn.
Verder maakte energiebeurs APX-Endex bekend dat het time-spreads gaat aanbieden op de termijnbeurs voor gas. Bedrijven kopen dan tegelijkertijd een aankoopcontract voor levering in de ene periode en een verkoopcontract voor levering in de andere periode. Op die manier kan gespeculeerd worden op prijsverschillen over der tijd, en zouden die prijsverschillen minder groot moeten worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn