Kruistocht Leegte tegen elektrische auto faalt, Derde Pakket-wet wel aangenomen

5 maart 2012 - De Kamer heeft vorige week een motie verworpen van Kamerlid René Leegte (VVD), waarin de regering gevraagd werd om inzicht te geven te geven in de manier waarop de taken van de stichting E-laad, die gratis oplaadpalen voor elektrische auto's plaatst, worden afgebouwd. De plotselinge kruistocht van Leegte tegen de elektrische auto is daarmee mislukt. De wet waarmee Europese richtlijnen op het gebied van elektriciteit en gas worden geïmplementeerd (het zogenaamde Derde pakket) werd wel aangenomen, inclusief amendementen die door de Kamer daarop zijn ingediend.

Kip en ei
De stichting E-laad, een initiatief van de netwerkbeheerders, plaatst gratis oplaadpalen voor elektrische auto's, voor iedereen die daar om vraagt. De gedachte achter het initiatief is dat op deze manier de markt voor elektrische auto's op gang gebracht kan worden. Want mensen zullen pas een elektrische auto aanschaffen als er voldoende mogelijkheden zijn om de auto op te laden. De stichting heeft nu naar eigen zeggen zo'n 1000 palen geplaatst.

Rechtse coalitie faalt
De VVD onderschrijft de gedachte dat de markt op gang moet worden gebracht. Eerder steunde de partij nog een motie om elektrisch vervoer te stimuleren. Maar de partij vindt het nu blijkbaar wel welletjes, zo blijkt uit de motie. Volgens de partij moeten marktpartijen de plaatsing van de palen nu maar overnemen. Ook wil de VVD dat informatie over het gebruik van de palen wordt gedeeld met alle marktpartijen. De motie werd echter alleen door PVV en SGP gesteund, waarmee die werd verworpen. Opvallend is dus dat het CDA tegen stemde.

Vestzak-broekzak
Vraag was trouwens wel of de regering iets te zeggen heeft over de activiteiten van de netbeheerders, die in handen zijn van lokale overheden. Op basis van de splitsingswet mogen netbeheerders zich niet bezighouden met commerciële activiteiten, maar de splitsingswet is buiten werking gesteld, en trouwens de holding waartoe de netbeheerder behoort mag weer wel commerciële activiteiten ontplooien, zolang het niet de productie en levering van energie betreft.
Het geld voor de oplaadpalen komt bovendien niet uit de gereguleerde tarieven, die bij iedereen in rekening worden gebracht, maar uit de winst die overblijft voor de aandeelhouders. Bedacht moet verder ook worden dat als oplaadpalen niet meer gratis worden geplaatst door de stichting, er betaald voor zal moeten worden: zo'n 6000 euro per paal. Particulieren en bedrijven zullen dat niet snel willen doen. Gemeenten wellicht wel. Aangezien die nu ook betalen, door genoegen te nemen met minder winst van netwerkbedrijf, zou dat neerkomen op 'vestzak-broekzak'. Toch is de kans wel groot dat de stichting zelf besluit om de activiteiten af te bouwen.

Directe lijnen en experimenten
De wet waarmee het Europese Derde Pakket in Nederlandse wetgeving wordt omgezet, werd wel aangenomen, zoals verwacht. Ook de amendementen die werden ingediend zijn aangenomen. Het eerste amendement, ingediend door CDA en VVD, maakt het makkelijker om zogenaamde 'directe lijnen' aan te leggen; wat tot gevolg heeft dat bedrijven makkelijker stroom aan elkaar kunnen gaan leveren. Zo kan dan bijvoorbeeld Heineken stroom gaan afnemen van stroom-producerende boeren in de omgeving. Ze hoeven dan niet aan de ingewikkelde wetgeving met betrekking tot netwerken te voldoen. Een ander amendement, ingediend door het CDA, dat is aangenomen maakt de weg vrij voor experimenten die tot doel hebben de opwek van duurzame decentrale elektriciteit  en de decentrale productie van groen gas te stimuleren. Bepaalde delen van de wet kunnen bij wijze van experiment buiten werking worden gezet om dit mogelijk te maken.

Door de aanname van het amendement kwam een motie van Kamerlid Marieke van der Werf van het CDA, die ongeveer op hetzelfde neer kwam, te vervallen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn