Kort nieuws: Massaal besparen, nieuwe biogasleiding, Groningen kampioen en zwarte zonnecellen

22 februari 2012 -

Energiebesparen
Hoge scholen, universiteiten, universitair medische centra en waterschappen gaan 2% energie per jaar besparen, zo is afgesproken met het Rijk. Dit komt neer op 30 GWh per jaar. Ingenieursbureau DHV gaat de plannen hiervoor uitwerken. Het bedrijf won de Europese aanbesteding die AgentschapNL hiervoor had uitgeschreven. DHV gaat helpen bij het opstellen van energiebesparingsplannen voor de jaren 2013 -2016 van voor 26 waterschappen, 32 HBO-instellingen, 14 universiteiten en 9 Universitair Medische Centra. Het bedrijf verwacht dat de instellingen veel van elkaar kunnen leren omdat een aantal van hen al flinke stappen hebben genomen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming; en gaat daarom eerst inventariseren wat er allemaal al gebeurt.

 Nieuwe biogasleiding in Zeewolde
In Zeewolde wordt een nieuwe biogasleiding van vier kilometer aangelegd van een mestvergister van een boer naar een bio-energiecentrale. Die centrale levert warmte aan de nabijgelegen nieuwbouwwijk de Polderwijk. Er ligt al een leiding van 5,5 kilometer naar de bio-energiecentrale, vanaf een andere mestvergister. De productie van biogas door de boer, Van Beek, voor de nieuwbouwwijk wordt hiermee verdubbeld.  Met het biogas wordt warmte en stroom opgewekt door een WKK. De warmte gaat naar de warmtecentrale en dan de wijk in en de stroom gaat het net op. De installatie won vorig jaar al eens een prijs omdat die zo goed presteerde. De gemeente is van plan om 3000 nieuwe woningen te bouwen, 300 per jaar. Niet duidelijk is waarom.

Groen gas op het groene gras
Essent, FC Groningen en de gemeente Groningen gaan plannen maken voor verduurzaming van het stadion van FC Groningen, Euroborg. Dat hebben de partijen afgesproken. Essent is samen met een aantal andere energiebedrijven in het noorden al sponsor van de club, die afgelopen weekeind PSV inmaakte met 3-0. Johan Derksen van Voetbal International onthulde eerder al dat de bedrijven grootste plannen met de voetbalclub hebben. In ieder geval kan de club al tegen gereduceerd tarief groen gas en groene stroom afnemen van Essent, zo meldde het bedrijf. Verder worden er pogingen ondernomen om het stadion te verduurzamen en er zelfs een energieleverend stadion van te maken. Het uitvoeringsprogramma bevat zaken als: duurzame verlichting, thermografisch onderzoek (opsporen en voorkomen van warmtelekken), de inzet van zonnepanelen en gebouwgebonden windturbines, toepassing van restwarmte en duurzame mobiliteit.

Hoog-rendement zonnecellen
Onderzoekers van het Amolf-instituut in Amsterdam zeggen dat ze zonnecellen hebben ontwikkeld die een rendement van 70% hebben. De huidige cellen hebben slechts een rendement van zo'n 16%, wat betekent dat 16% van het zonlicht wordt omgezet in stroom. In conventionele cellen wordt de stroom vooral opgewekt met rood licht, dat wij als warmte voelen. Blauw en groen licht kunnen slechts met een rendement van minder 50% omgezet worden en infrarood licht helemaal niet. Nieuwe technieken zouden het mogelijk maken om ook die andere kleuren licht met meer efficiëntie om te zetten, zo stellen de onderzoekers deze week in het blad Nature Materials. De kleuren worden daarvoor eerst van elkaar gescheiden, met behulp van nano-technologie (het bewerken van atomen en moleculen).
De industrie is vooralsnog niet zo geïnteresseerd, zo kan uit de woorden van een van de onderzoekers Albert Polman worden opgemaakt. Die is vaak van mening dat alleen opschaling van bestaande technologie tot lagere kosten kan leiden. Volgens Polman kan dat ook met zijn technologie. Omdat er minder oppervlakte nodig is voor een bepaalde productie kan die vooral van nut zijn voor  mensen die in steden wonen. Samen met Philips is verder een anti-reflecterende coating voor zonnecellen ontwikkeld, waarmee het invallende zonlicht beter wordt vastgehouden en waarmee de zonnecellen zwart in plaats van blauw worden. Normaal kaatst een deel daarvan terug. De innovatie bestaat er ook uit het productieproces waarmee de coating kan worden aangebracht: een soort stempelen van nano-deeltjes met rubber.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn