Debat Kamer: einde gratis oplaadpalen stichting E-laad lijkt nabij

17 februari 2012 - Interessant debat donderdag over energie in de Tweede Kamer. Aanleiding was een wet die Europese richtlijnen op het gebied van energie (het zogenaamde Derde pakket) implementeert in Nederlandse wetgeving. Die wet wordt gewoon aangenomen (moet ook wel, want Europa). Maar er ontstonden wat zij-discussies over onder meer de slimme meter, de oplaadpaal, zogenaamde directe lijnen en lokale netten en over de splitsing van energiebedrijven.

Retoriek
Rene Leegte van de VVD begon een heel retorisch pleidooi tegen het gratis aanleggen van oplaadpalen door de stichting E-laad, een samenwerkingsverband van de Nederlandse netbeheerders. Dat was meer iets voor de markt vond de VVD-er. Waar de VVD voorheen nog positief stond tegenover stimulering van elektrische auto's is ze nu ineens tegen (mogelijk het gevolg van de lobby van Shell).

Net niet
Diederik Samsom van de PVDA betoogde dat de palen onderdeel waren van het elektriciteitsnetwerk, omdat ze de netbeheerders straks in staat zouden stellen het net beter te balanceren (door gebruik te maken van de accu's van de elektrische auto's die er aan vast zitten). Dit was een niet erg overtuigend argument om financiering door de netbeheerders te laten plaatsvinden. Het argument voor een rol van de overheid hierbij is eerder dat de bemoeienis nodig is om een nieuwe markt op gang te brengen, die gewenst is. Marktpartijen zullen niet investeren in de aanleg van oplaadpalen als nog niemand een elektrische auto heeft, maar mensen zullen geen elektrische auto kopen als er nog geen oplaadpalen zijn.

Kantelpunt
Minister Verhagen zat meer op dat laatste spoor. "We hebben er voor gekozen om elektrisch vervoer te stimuleren". Hij benadrukte dat de stichting E-laad goed werk heeft gedaan. "Anders stond er geen enkele oplaadpaal in Nederland." Ook heeft deze partij volgens Verhagen een rol gespeeld bij standaardisatie van betaal- en oplaadsystemen en heeft ze meldingen van storingen en fouten in kaart gebracht. Maar hij sprak wel steeds over een omslagpunt: er komt een moment dat de markt het moet gaan overnemen van de publieke organisaties, en dat omslagpunt is behoorlijk dichtbij, zo begrepen we uit zijn woorden. Dat zou betekenen dat Verhagen vindt dat de netbeheerders binnenkort geen geld meer mogen steken de aanleg van deze palen. Vraag is alleen of de minister daar over gaat. Nee dus.

Potje
De netbeheerders hebben in de afgelopen jaren 25 miljoen euro in een pot gestopt om de aanleg van de palen te faciliteren. Dat bedrag wordt van het dividend voor de aandeelhouders, dat zijn gemeenten en provincies, gehaald. De gemeenten zijn daar akkoord mee gegaan. De partijen zouden dat dus weer kunnen doen. Maar dat is niet zo waarschijnlijk. De lokale overheden hebben waarschijnlijk niet zo'n zin om weer dividend-inkomsten mis te lopen. In de afgelopen maanden is er namelijk een lobby geweest om de tarieven voor energie-afnemers te kunnen verhogen om zo de investeringen te gaan financieren. Daar zal het nu zeker niet toe komen. En dus zal het geld waarschijnlijk binnenkort op zijn. Vraag is wel wie dan gaat betalen voor de aanleg van de oplaadpalen.

Amendementen
Van meer gewicht donderdag tijdens het debat waren twee amendementen die waren ingediend. Het CDA diende een amendement in die het mogelijk maakt om energie-wetgeving buiten werking te stellen om zo experimenten met het opwekken van duurzame energie mogelijk te maken. Die mislukken vaak als gevolg van die wetgeving. Kamerlid Marieke van der Werf lijkt vooral te denken aan de productie van duurzame energie door groepen burgers. Haar partij wringt zich in allerlei bochten om dergelijke vormen van duurzame energie te stimuleren, zonder saldering voor de meter mogelijk te hoeven maken. De regering, en dan met name de minister van Financiën, is faliekant tegen deze laatste optie, maar toch lijkt dit uiteindelijk de enige serieuze optie te zijn. Zolang het CDA niet bereid is om hiervoor te kiezen (samen met de oppositie) kan de indruk van 'gerommel in de marge' niet weg worden genomen.

Uit het veld
Verhagen was ook niet heel enthousiast over het idee, zo bleek. Hij deed van alles om het van tafel te schuiven. "Er is eerst consultatie nodig met gebruikers-organisaties", bladibla. Van der Werf liet zich niet heel makkelijk, maar uiteindelijk toch wel uit het veld slaan. Ze trok het amendement in, nadat Verhagen beloofde dat hij er echt heel hard mee aan de slag zou gaan. Hij werkt nu aan allerlei aanpassingen van de Elektriciteits- en gaswet, in het kader van het project Stroom. Hiermee komen onder meer allerlei plannen van het Energierapport 2011 tot uitvoering. Voor de zomer wordt de wetgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit kader wordt ook gekeken hoe handen en voeten gegeven kan worden aan een eerder motie van Van der Werf, die ook vroeg om stimulering van duurzame initiatieven door burgers.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn