CDA wil regelvrije netwerkzones voor stimulering duurzame energie

16 februari 2012 - Het CDA wil dat er zogenaamde regelvrije netwerkzones komen, om zo partijen in staat te stellen te experimenteren met duurzame opwekking van stroom. De partij kwam donderdag bij de behandeling van een bundeltje Europese energiewetgeving (het Derde pakket) met een amendement om dit mogelijk te maken. Een groot aantal partijen wil verder dat de aanleg van een simpele verbinding tussen een producent en afnemer (een directe lijn) niet langer onder de ingewikkelde energie-wetgeving valt.

Moeilijk, moeilijk, moeilijk
Duurzame initiatieven komen nu vaak niet van de grond door de ingewikkelde energiewetgeving. Zo lijkt het bijna onmogelijk om zonnepanelen op een appartementencomplex te leggen. Verhagen had echter moeite met het amendement van Van der Werf, zo bleek. Volgens hem moet er eerst consultatie met de sector plaatsvinden. Kamerlid Marieke van der Werf vond dit onzin. "Wie kan er nu tegen experimenteerzones zijn?" Ook vond Verhagen dat het een nationale kop zou worden op de Europese wetgeving die in behandeling was en dat er een relatie was met een eerder motie die Van der Werf had ingediend.

Op de plank
Van der Werf diende eerder een motie in waarmee de regering werd verzocht om kleinschalige productie door groepen burgers te stimuleren. Die motie werd aangenomen. Verhagen zegt nu daarmee bezig te zijn in het kader van het project 'Stroom', dat is gericht op aanpassingen van de energie- en gaswet. Verhagen beloofde nu binnen dit kader te gaan kijken naar zogenaamde regelvrije zones. Van der Werf trok het amendement daarop in en kwam daarvoor in de plaats met een lange motie, die dus blijkbaar al op de plank lag.

Wildgroei
De regeringspartijen dienden ook een motie in om het voor bedrijven makkelijker te maken om stroom aan elkaar te leveren. Zo kan dan een onderneming als Heineken makkelijk stroom betrekken van boeren uit de buurt die mest vergisten en met het gas stroom opwekken. Die kabel hoeft niet onder de ingewikkelde netwerkregulering te gaan vallen als het aan de kamer ligt. Verhagen vond het allemaal weer moeilijk, moeilijk, moeilijk, want hij vreest dat er een wildgroei aan allerlei particulieren netten gaat ontstaan en dat de kosten voor consumenten van de netten die nog wel onder de regulering vallen toenemen. Het leek allemaal wat overdreven. Opvallend is ook dat dit door de nieuwe Europese richtlijnen juist ook mogelijk wordt gemaakt.

Door de knieën
CDA en VVD gaan hun amendement nu echter waarschijnlijk aanpassen om de bezwaren van Verhagen weg te nemen, voordat er gestemd wordt. Wat ook mogelijk is is dat de partijen deze aanpassing helemaal overlaten aan het ministerie, waarna er later in een ander kader over gestemd zal gaan worden, (en er waarschijnlijk weer niet zoveel terecht zal komen van de goede intenties van de Kamer, maar dat terzijde).

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn