Atsma: afval bestaat wél en als het niet bestaat gaan wij het maken

6 maart 2012 - In een tijd dat er steeds meer bekend wordt over de gigantische plastic afvalberg die de mens veroorzaakt en het verwoestende effect daarvan op dieren gaat staatssecretaris Joop Atsma het verplichte statiegeld-systeem voor PET-flessen afschaffen. Logisch toch? Opvallend want de Tweede Kamer heeft in de afgelopen jaren juist steeds gepleit voor uitbreiding van het statiegeld-systeem naar kleine plastic flesjes.

Mooi weer
Atsma laat het oor daarmee weer eens hangen naar het bedrijfsleven, het 'verpakkend bedrijfsleven' dit keer, dat het statie-geld nogal lastig vindt. Ze mogen van de staatssecretaris voor Milieu-vervuiling het statiegeld-systeem vanaf 2014 opheffen. Dan zal de plastic fles dus in een vuilnisbak verdwijnen. Atsma gaat er in zijn neiging de werkelijkheid te verdraaien altijd vanuit dat iedereen zijn afval netjes scheidt, maar dat is natuurlijk niet zo. In grote delen van het land, met name in de grote steden, is ook nog geen plastic-afval-inzameling.

Nascheiding
Gemeenten krijgen ook meer vrijheid. Zij mogen in de toekomst kiezen tussen voor- en nascheiding van plastic, iets wat al een tijdje in de lucht hing. Voorheen probeerde het ministerie van Milieu alle gemeenten nog te verplichten plastic bij de bron (huishoudens en bedrijven) apart op te gaan halen. Waarschijnlijk zijn met die toezegging de gemeenten, verenigd in de VNG, aan boord gehaald.

Schimmige akkoorden
Want er is natuurlijk weer een akkoord getekend, want de afvalsector en deze staatssecretaris zijn dol op schimmige akkoorden, die buiten het Parlement om worden gesloten. Bedrijven die verpakkingen maken hebben beloofd om minder grondstoffen te gebruiken en om ambitieuze doelen op te stellen voor het hergebruiken van afval. Dat laatste (het opstellen van ambitieuze doelstellingen) is natuurlijk niet zo moeilijk. Zo moet het percentage hergebruikt PET in kleine flessen omhoog naar 23% en in grote flessen naar 28%. Hergebruik van plastic moet omhoog van 42% naar 52%, in uiterlijk 2022 (toe maar, wat een ambitie!).

Trut
En zelfs het halen van die doelen is twijfelachtig. "We moeten nog maar zien wat er van terecht komt", zo zei VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. Zij vond het eigenlijk nog wat vroeg voor het akkoord, zo zei ze op een journaal. 'Teken dat akkoord dan niet, trut'. Eigenlijk zouden dit soort zaken gewoon door de regering moeten worden besloten, in samenspraak met het Parlement. De regering legt de doelen gewoon op aan de branche, die dan ook niet in de gelegenheid wordt gesteld om er iets voor terug te vragen. Het Parlement heeft in de laatste jaren juist steeds aangedrongen op uitbreiding van het statiegeld systeem naar kleine flesjes. Vraag is waarom heel die PET-fles niet gewoon verboden wordt.

Fonds
Ook over het afvalfonds is het één en ander afgesproken. Dit zou worden afgeschaft, maar er komt nu toch weer een soort fonds waaruit gemeenten betaald worden voor het inzamelen van het plastic afval. Dit fonds zou dan op één of andere manier gevuld worden door bedrijven. In tegenstelling tot voorheen stort de overheid niet meer een deel van de verpakkingsbelasting hierin. De verpakkingbelasting wordt immers afgeschaft. Het is allemaal erg vaag. Verder wordt er een kennisinstituut 'verduurzaming verpakkingen' opgericht, met met wetenschappers en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en het 'verpakkend bedrijfsleven'.

Woensdag is er een debat over het onderwerp in de Tweede Kamer.

Copyright © Geldengroe.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn