Aardwarmte Den Haag, Raad verbijsterd over weigering wethouder stukken te laten zien

4 december 2013 - Het bestuur van Den Haag komt begin volgend jaar met een voorstel over hoe het verder moet met de aardwarmte-centrale. Wethouder Baldewsingh zei dit woensdagochtend toe in weer een teleurstellend debat over de aardwarmte-centrale Den Haag. Het debat werd voortijdig afgebroken en werd ontsierd door een rare opmerking van Baldewsingh.

Tijd
Het debat was net op gang gekomen toen de voorzitter er al weer een einde aan maakte. Het was één uur ('s middags) en dat was blijkbaar de geplande eindtijd van de vergadering. Baldewsingh was net aan het beantwoorden van vragen begonnen. Hem werd verweten dat hij geen antwoord gaf op vragen. De wethouder antwoordde dat hij daarvoor ook niet de tijd had gekregen. Baldewsingh had echter wel de indruk gewekt dat hij niet zo erg veel zou zeggen.

Beeld
Het debat was namelijk al verkeerd begonnen door een opmerking van Baldewsingh. Raadsleden wilden massaal weten wat er nu precies fout was gegaan met de centrale, die eerder dit jaar failliet werd verklaard. Ze nemen geen genoegen meer met de standaard-riedel dat het economische crisis is, dat daardoor huizen niet gebouwd zijn en dat het daarom mis ging met de aardwarmte-centrale. Dat beeld klopt niet, zo zei Tobias Dander van D66. Het lijkt er eerder op dat het project gestrand is door technische problemen en dat de economische crisis er later is bijgehaald als excuus om uit te stappen.

Weiland
Baldewsingh probeerde de indruk te wekken als dat het project in Den Haag (een stedelijke omgeving) heel uniek is. De wethouder maakte een fout. Hij merkte op dat het slaan van een put van enkele honderden meters in het Westland heel wat anders dan het slaan van een put van enkele kilometers in een stedelijke omgeving. Maar in het Westland is ook een put die drie kilometer de grond in gaat. Dander merkte terecht op dat de problemen in Den Haag zich beperken tot de put en dat het niet uitmaakt of je een put in de stad of in een weiland slaat. Het slaan van een put is geen rocketscience meer. Er zijn al veel putten geslagen in het land.

Verbijstering
Raadsleden vroegen stukken op om meer te weten te komen over wat er nu fout ging. VVD-raadslid Gidaly was hiermee nog volop bezig toen Baldewsingh interrumpeerde. Hij wilde maar even zeggen dat hij geen stukken kon opsturen want het project was nu in handen van de curator. De Raad was verbijsterd. Een luid geroezemoes steeg op. De gemeenteraad moet binnenkort een beslissing nemen over de vraag of er een doorstart moet plaatsvinden. Dan zal ze toch goed geïnformeerd moeten zijn. Zorg maar dat die stukken er komen, zo was de teneur van de reactie van de voltallige raad. Die stukken liggen gewoon in het stadhuis, en zijn gemaakt in opdracht van de gemeente.

Werk aan de winkel
In de korte tijd die Baldewsingh had om vragen te beantwoorden zei hij nog wel een paar interessante dingen. Er worden nu 600 woningen op de aardwarmte-centrale aangesloten. Onze stelling dat er flink wordt gewerkt aan de centrale werd dus bevestigd. Raar is wel dat dat onder leiding van een curator gebeurt. Wat is de rol van de gemeente hierbij? Niets als we Baldewsingh mogen geloven, want het project is in handen van de curator. Maar dit lijkt onwaarschijnlijk. Er wordt verder gepraat over de aansluiting van nog eens 600 woningen. Twee van de drie woningbouwverenigingen die eerder bij het project betrokken waren zouden van zins zijn om de afspraken zoals die ergens vorig jaar werden gemaakt alsnog na te komen. Opmerkelijk, zoals de raad opmerkte, want ze stapten er op een gegeven moment uit omdat ze zich daar niet meer aan wilden houden.

Stadsverwarming
Verder heeft Eon interesse in het project, zoals we al een aantal keren schreven. Eon wil de aardwarmte gaan gebruiken om het al bestaande stadsnet van Den Haag te voeden. De centrale van Eon in het centrum van de stad zou daarmee 20% minder hoeven te draaien, zo zei Baldewsingh (wat wellicht wat overdreven is). Verder zou ook vanuit het Westland nog steeds interesse zijn in de centrale. De wethouder wilde niet zeggen om welke partij het gaat. Waarschijnlijk gaat het hier om ABC Westland, uit Poeldijk, een soort bedrijventerrein. Niet helemaal duidelijk werd of al die initiatieven elkaar bijten, of dat ze naast elkaar kunnen worden uitgevoerd.

De leugen regeert
Wat Tobias Dander vooral stoorde was dat toen de toenmalige kroonprins het project in juni 2012 feestelijk opende al duidelijk was dat de technische problemen groot waren. De Koning heeft eigenlijk iedereen voor de gek gehouden, of de gemeente heeft de koning iedereen voor de gek laten houden. D66 wil een hoorzitting over het project. Een goed idee, maar het werd meteen de grond in geboord door de PVDA, die waarschijnlijk de wethouder uit de wind wil houden. Ondertussen krijgt het aardwarmte-project en aardwarmte in het algemeen wel een negatieve bijsmaak, zoals Michel Rogier van CDA terecht opmerkte. Partijen in de markt hebben daar last van. En hoe langer de Haagse soap duurt, hoe nadeliger het zal zijn voor aardwarmte.

Volwassen
Wel is nu afgesproken dat er spoedig een nieuwe vergadering zal komen. Hopelijk wordt die niet weer afgeraffeld en wordt er dan in Den Haag eindelijk een op een volwassen manier over energie en klimaatbeleid gepraat. De stad loopt op het gebied van verduurzaming mijlenver achter bij steden als Amsterdam, Utrecht en zelfs bij Rotterdam. Zolang raad en bestuur energie en verduurzamingsbeleid niet echt heel  serieus nemen zal het nooit wat worden met dit beleid in Den Haag en, sterker nog, liggen grote problemen met Eneco in het verschiet.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn