Uitgaven aan SDE+ voor een bepaald jaar vliegen als een gek op en neer

17 september 2013 - De uitgaven voor de SDE+ voor een bepaald jaar gaan als een gek op en neer. Zo stond er voor 2017 bij de vorige begroting (van Prinsjesdag 2012) nog een bedrag van 483 miljoen euro in de boeken. Met de komst van de nieuwe regering in oktober 2012 steeg dit met 395 miljoen. En nu is er weer zo'n 200 miljoen afgehaald, zodat 685 miljoen resteert.

 

Touw
Van hetzelfde laken een pak als het gaat om de bedragen voor 2018. Daar kwam met het regeerakkoord maar liefst een miljard euro bij, zodat de geraamde uitgaven stegen naar ruim 1,6  miljard. En nu staat er weer slechts 1 miljard in de boeken. De uitgaven voor 2020 zijn verlaagd van 3 miljard naar 2,25 miljard euro. Je kunt er dus geen touw op trekken. Structureel  zou er 3,8 miljard uitgegeven worden. Dan is zoals het er nu naar uitziet verlaagd naar 3,2 miljard euro.

Trots
Er is veel over te doen: de kosten van de verduurzaming van de energievoorziening. Politici van PVDA-huize riepen de afgelopen tijd vol trots dat de overheid zo'n 3 miljard per jaar besteed aan die verduurzaming. De PVV had het afgelopen woensdag over 16 miljard euro tot en met 2020. Ze wilde hiermee de benadrukken dat de aanleg van windmolenparken op zee ontzettend veel geld kost.

Verplichtingen
Dat zijn dan de uitgaven aan de SDE+ en de voorlopers van deze regeling: de SDE en de MEP. Krachtens deze laatste twee regelingen moet de komende jaren ook nog subsidie betaald worden. Mogelijk doelen de politici bij tijd en wijle ook op verplichtingen die in enig jaar worden aangegaan. Dus er worden dan in enig jaar subsdie-beschikkingen afgegeven voor een totaal van 3 miljard euro. Voor de SDE+ zouden er nu beschikkingen voor dat bedrag worden afgegeven.

Op en neer
Uit de begroting van Economische Zaken voor 2014 blijkt echter dat dit bedrag bij lange na niet gehaald wordt. De daadwerkelijke uitgaven aan de drie regelingen stijgen maar heel langzaam; van zo'n 900 miljoen in 2013 naar 1,8 miljard in 2018. Dit is na de nieuwe neerwaartse bijstellingen, die volgen op de totstandkoming van het SER-stuk over energie. Met dat broddelwerkje is het doel om tot 16% duurzame energie te komen verschoven van 2020 naar 2023. Daarmee konden de SDE-uitgaven dalen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn