Hoe het energieakkoord eruit had moeten zien, zo simpel kan het zijn!

5 september 2013 - Het kan zo simpel zijn. Dit zijn de maatregelen waaruit het enegie-akkoord volgens ons had moeten bestaan. Ze kunnen op twee A-viertjes.

 

Maatregel Reden:
Handhaving saldering achter de meter, erkenning door de wetgever van het principe van zelflevering Salderen voor de meter is vanzelfsprekend. Mensen zouden nooit belasting hoeven te betalen over zaken die ze zelf voor zichzelf produceren. Het is tevens de meest succesvolle maatregel voor stimulering van duurzame energie ooit.
Toestaan van volledige saldering vóór de meter door leden van coöperaties, welke vorm van energie ze ook opwekken.       Een belastingkorting is te ingewikkeld, omdat leden van coöperaties dan twee tarieven krijgen. Ook werkt dit naar verwachting onvoldoende stimulerend. Daarnaast geldt ook  hier het recht op zelflevering zonder belasting te hoeven te betalen.       
Verplichte sluiting oude kolencentrales, vergelijkbaar met verplichte sluiting kerncentrales in Duitsland. Deze oude kolencentrales zijn overbodig en zorgen voor veel CO2-uitstoot, berokkenen daarmee veel schade voor mens en milieu
Flinke verhoging kolenbelasting Productie van stroom met kolen brengt externe kosten met zich mee. Ofwel: de kosten voor de producenten zijn lager dan die voor de maatschappij als geheel, als gevolg van de milieuvervuiling die deze productie met zich meebrengt. De kosten voor producenten moeten in overeenstemming worden gebracht met die van maatschappij. Bijkomend voordeel is dat gasgestookte centrales relatief goedkoper worden. In plaats van zeuren over een mogelijke stijging van de stroomprijs als gevolg hiervan kan de Nederlandse industrie beter gaan zorgen voor voldoende aanbod van goedkope duurzame stroom.
Verbod schaliegaswinning De bodem vol gif spuiten om een klein beetje gas te winnen is onaanvaardbaar. De winning brengt de drinkwatervoorziening in gevaar, brengt veel overlast met zich mee voor omwonenden en het landschap wordt er door aangetast. Niet meer van deze tijd.
Splitsing Eneco en Delta in een netwerkbedrijf en commercieel bedrijf Maakt einde aan concurrentievervalsing Eneco en Delta t.o.v. andere leveranciers. Stelt Stedin en Delta netbeheer in staat zich te transformeren tot goede en op duurzaamheid gerichte netwerkbeheerders.
Belastingheffing op het lozen van warmte Stimuleert bedrijven om te zoeken naar nuttig gebruik van restwarmte
Verplicht C-label voor alle huizen en andere gebouwen in 2020, later te verhogen naar B-label en A-label Beste en simpelste maatregel om te zorgen dat huis- en gebouweigenaren hun woning aanpakken
Standaard, verplichte aanleg van zonnepanelen op alle nieuwbouw en bij alle grote renovaties Simpelweg omdat er geen reden is om dit niet te verplichten
Stopzetten Ser-proces, terugkeer initiatief naar regering en parlement Verduurzaming kan het beste gestimuleerd worden met goede wet- en regelgeving. Die wordt gemaakt door regering en Parlement. In de samenleving is genoeg bereidheid om dan duurzame projecten op te pakken. Belangenclubjes hoeven dit niet te stimuleren. Door initiatief over te laten aan ondoorzichtig SER-proces vol gekonkel wordt verduurzaming gefrustreerd. Wetgever zorgt dan natuurlijk onder meer voor het mogelijk maken van bouw windmolens op land en in zee.
Indamming lobby-circuit grote bedrijven. Verbod contacten tussen ambtenaren en lobbyisten Grote bedrijven drukken nu een te groot stempel op het beleid. Het algemeen belang wordt uit het oog verloren. Alle contacten moeten via politiek gaan. Ambtenaren hebben een dienende functie. De politiek neemt beslissingen en ambtenaren voeren die uit.
Het weer aanbieden door netbeheerders van de draaistroom-meter, ofwel de 'terugdraai-meter' Dit zal een geweldige stimulans voor de productie van duurzame energie betekenen, want mensen weten dan (bijna) zeker dat ze tot in lengte van dagen kunnen blijven salderen.
Bedrijven verplichten in energielabel onderscheid te maken naar donkergroene (in eigen land duurzaam opgewekte) stroom en lichtgroene stroom (uit het buitenland) Maakt het afnemers mogelijk om te kiezen voor bedrijven die duurzame stroom uit eigen land aanbieden. Bedrijven kunnen dan donkergroene stroom op de markt brengen. Aangezien er in Nederland weinig duurzame productie-capaciteit is leidt de vraag van afnemers naar deze stroom waarschijnlijk tot meer investeringen in duurzaam. Groencertificaten mogen daarnaast alleen gekocht worden als tegelijkertijd de stroom wordt afgenomen.
Verplichte opsplitsing Gasterra in een aantal delen, waarna een paar delen worden verkocht aan private investeerders. Verplichte verkoop van de LNG-terminal door Gasterra Op deze manier kan concurrentie op de gasmarkt bevorderd worden, met als gevolg een lagere gasprijs. Dan vindt de groot-industrie het mogelijk ook niet zo belangrijk meer om naar schaliegas te gaan zoeken.

Bonus-maatregel:

Opheffing SDE+ en volledige vrijstelling energiebelasting voor alle in Nederland duurzaam opgewekte energie, waaronder niet begrepen verbranding van biomassa

Energieleveranciers hoeven geen energiebelasting af te dragen aan de fiscus als ze kunnen aantonen dat de stroom gekocht is van een Nederlandse producent van duurzame energie, die daarvoor een beschikking heeft gekregen van de overheid.

 

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn