Schwencke: SER-onderhandelingen kunnen en moeten veel transparanter

26 juli 2013 - De onderhandelingen in het kader van de SER zouden veel transparanter moeten verlopen. Dat vindt onderzoekster Anne Marieke Schwencke van ASI-search, zo zegt ze woensdag tegen Energieenwater.net.

Openbaarheid
Schwencke verbaast zich over de geheimzinnigheid waarmee het proces omgeven is. Ontwerp-akkoorden komen beschikbaar maar daar mogen de betrokkenen dan niets over zeggen. Ondertussen worden die akkoorden door deze of gene weer wel gelekt naar de pers. Beter zou het zijn om die teksten openbaar te maken, zodat iedereen er op kan reageren. De onderhandelaars kunnen deze reacties dan meenemen in hun vervolgtraject. Zoals het nu gaat blijft iedereen in een kringetje ronddraaien. Voor niet direct betrokkenen is het proces onnavolgbaar. "Een gemiste kans", vindt zij.

Kwetsbaar
Schwencke: "Het doel van SER is breder draagvlak en dat is toe te juichen. In deze digitale tijd is een semi-besloten onderhandelingscircuit eigenlijk een contradictio in terminis. 'Geheime stukken' vliegen hoe dan ook alle kanten op, al blijven ze deels binnen het gevestigde circuit. Het is lastig om er steeds bovenop te zitten en achter die stukken aan te jagen. Daarnaast wordt de mogelijkheid ontnomen om in het openbaar te reageren op die stukken. Een krant kan op 'gelekte stukken' reageren. Individuele betrokkenen zijn kwetsbaarder."

Transitie
Schwencke houdt zich bezig met de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding van onderop het beste vorm kan worden gegeven. ;'Bottom-up opwaarts', noemt ze dat. Ze heeft erop aangedrongen dat partijen die een lokale transitie voorstaan zich laten horen op het SER-platform. Schwencke kwam vorig jaar met het baanbrekende rapport over lokale duurzame energiecoöperaties, waarin alle initiatieven voor het eerst op een rijtje werden gezet. Steeds maar weer stelden enthousiastelingen dat het er 300 of 400 waren, maar hoeveel waren het er nu echt? "Wat willen ze en waarom? Zet het zoden aan de dijk?"

Werk in uitvoering
Nu doet ze onderzoek voor de gezamenlijke netbeheerders en voor Rescoop en ze is betrokken bij EnergiekLeiden, dat op dit moment aan de weg timmert om bewoners van de wijk Stevenshof aan de zonnepanelen te krijgen. Rescoop is een Europees onderzoeksproject naar energiecoöperaties, waar Siward Zomer vanuit Nederland de grote roerganger van is. Ook werkt Schwencke aan een plan om zonnepanelen te leggen op het dak van het gebouw Nieuwe Energie, een bedrijfsverzamelgebouw gelegen naast de Eon-warmtecentrale in Leiden, waar zowel zij als EnergiekLeiden onderdak hebben gevonden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn