Debat 2 - Saldering, weigerregering, groen gas, ijzervreter Leegte, puberale NEM, directe lijnen, groencertificaten en rare internetconsultatie

5 juni 2013 - Minister Kamp wil saldering achter de meter afschaffen, zo werd duidelijk tijdens het debat. Slechte zaak. Goed is dat hij voelt voor het idee, zoals hier vaak geopperd, om het verplichte stroometiket uit te breiden met informatie over de herkomst van de stroom. Kamp had verder geen goed woord over voor de marketingcampagne van de NEM.

Zwarte rook
In eerste instantie was hij nog vaag. "Ik kan me niet voorstellen dat saldering voor de meter blijft bestaan". Later werd hij explicieter. Hij zei dat de opbrengst van salderen, 23 cent per kWh, hoog is in vergelijking met de SDE-subsidie, die maar 15 cent per kWh zou zijn. Hij wil wel een overgangstermijn hanteren voor de mensen die nu zonnepanelen hebben. Die overgangsperiode zal langer zijn dan twee jaar, zo antwoordde hij op vragen van PVV-Kamerlid Klever. Die laatste wil saldering achter de meter het liefst per direct om zeep helpen. De minister heeft de punten van zijn ministerie ingebracht in het overleg dat nu binnen de kaders van de SER gaande is. Hij wil er niet op ingaan. Rond 5 juli wordt witte rook vanuit het SER-gebouw verwacht.

Spannend
Vervelend is dat de regering blijft weigeren om de motie van Jansen die saldering door leden van VVE's mogelijk moet maken uit te voeren. Er is iets geregeld in de nieuwe wet maar dat lijkt bij lange na niet op wat de Kamer bedoelde. Die bedoelde dat leden de opwek op hun gezamenlijk dak individueel kunnen aftrekken van hun verbruik. Maar Kamp wil slechts toestaan dat de opwek wordt afgetrokken van het verbruik van de gezamenlijke ruimtes. Omdat dit verbruik vaak niet zo hoog is valt er ook niet zoveel te salderen. Dus wat doet Jansen: die maakt van zijn motie een amendement. Best wel spannend is de vraag of de Kamer volgende week dinsdag, als er over gestemd wordt, instemt met het amendement, zoals ze eerder instemde met de motie met dezelfde strekking. Het zal toch niet dat de PVDA....

Groen is voorrang
Kamerleden van onder meer het CDA pleiten voor het een wettelijke verplichting om groen gas voorrang te geven. Kamp zegde dat min of meer toe. Maar hij wees erop dat het niet altijd mogelijk is om groen gas onbeperkt in te voeden in het regionale netwerk. Bijvoorbeeld op tijdstippen dat er niet veel gas wordt gebruikt kan dit problemen geven. Gas kan namelijk niet terugstromen, het hoofdnetwerk in. Kamp zei dat Staatstoezicht op de Mijnen  in overleg is met groengasproducenten om voor dit probleem een oplossing te vinden. "Als er problemen zijn dan worden die opgelost en dan komen de oplossingen naar u toe", zo zei Kamp bits.

Directe lijnen
Veel ging het over directe lijnen. Dat is een begrip dat is komen overwaaien uit Europese wetgeving. Het ministerie wilde het in eerste instantie niet vastleggen in wetgeving, maar werd daartoe door de Kamer gedwongen. Nu is de definitie ervan verbeterd. Het is een enkele lijn tussen een producent en een afnemer, met eventueel een leverancier ertussen. Alleen bij de afnemer mag de lijn verbonden zijn met het net. Leegte wil de definitie van directe lijnen met een amendement verruimen. Er kunnen meerdere afnemers aan vast zitten. De VVD is voor directe lijnen omdat grote bedrijven zich daarmee kunnen onttrekken aan bemoeizucht van de netbeheerders en de ACM. Waarschijnlijk gaat Leegte het amendement weer intrekken omdat de minister beloofd heeft er naar te gaan kijken. Er zijn nog maar achttien directe lijnen van de ACM aangemeld, zo zei Kamp.

Groencertificaten
De wet regelt ook wat over certificaten van oorsprong; door wie die worden uitgegeven. Dat is niet zo interessant. Wel is interessant de discussie die zich ontspon in het Parlement en de visie van de minister. Kamp voelt wel voor het idee, ook door ons herhaaldelijk geopperd, om de informatie op het stroometiket uit te breiden, zodat er meer over de herkomst van de groene stroom op komt te staan. "Het is heel goed denkbaar dat we in aanvulling daarop ook zeggen: zet niet alleen op het etiket of het groene stroom is, maar zet er ook op of het groene stroom is die in Nederland is geproduceerd. Dan heb je er als Nederlandse consument echt optimale informatie uit gekregen." IJzervreter Leegte was natuurlijk tegen, maar Kamp had voor één keertje geen boodschap aan hem. "Ik ga met de elektriciteitsbedrijven praten over de vraag of zij bereid zijn om het stroometiket uit te breiden met de herkomst van de elektriciteit.'

Geen gekke gedachte
Uiteindelijk zou de vraag naar groencertificaten subsidies als SDE+ moeten gaan vervangen. Dit was Kamp eens met Jansen: "Is de minister het met de SP-fractie eens dat we in wezen toe moeten naar een min of meer vergelijkbaar mechanisme als bij het ETS,..., zodat we op termijn de SDE, dus de subsidie op investeringen in duurzame energie, zouden kunnen vervangen door de aankoop van groenestroomcertificaten door de leveranciers van stroom aan eindgebruikers?" Kamp: "Dat is absoluut geen vreemde gedachte van de heer Jansen." Leegte had het weer niet begrepen. Hij wilde dat alle groencertificaten zouden meetellen bij de doelstellingen voor duurzame energie, maar dat kan volgens de Europese richtlijn niet.

Sneer
Richting de Nederlandse Energiemaatschappij had Kamp nog een sneer: "Je kunt het [certificatensysteem, red.] natuurlijk belachelijk maken, maar je kunt ook proberen om er een goede invulling aan te geven en met voorstellen komen ter verbetering. En dan is mij zo'n voorstel van de heer Jansen liever dan de campagne die ik net heb meegemaakt."

Raar nieuw fenomeen
De wet die voorlag maakt onderdeel uit van een reeks van wetten, die vallen onder het traject Stroom. Daarnaast komt er een nieuwe integrale wet voor stroom en gas, waarin dus de elektriciteitswet en de gaswet opgaan. Die komt in 2014 naar de Kamer, zei Kamp. Daarvoor zal er een beleidsbrief komen over deze nieuwe wet. Die komt echter pas nadat de SER uit vergaderd is, naar verwachting 5 juli, en nadat er een internet-consultatie van de nieuwe wet heeft plaatsgevonden. Daarop mag iedereen reageren, behalve Kamerleden, zo zei Kamp er bij. Vos moest hard lachen om dit rare nieuwe fenomeen: internetconsultatie.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn