Saldering achter de meter moet blijven; afschaffing zou onbehoorlijk bestuur zijn

4 juni 2013 - 'Voortdurende wisselingen in het duurzame energiebeleid zijn fnuikend voor een succesvolle transitie naar een duurzame energie-huishouding'. Deze mantra wordt te pas en te onpas opgedreund, zo ook door minister Kamp. Maar het zijn holle woorden. Want dezelfde mensen die dit zeggen pleiten net zo makkelijk voor een grote stelselwijziging, als hen dat uitkomt. Zo wil minister Kamp de succesvolle en populaire saldering achter de meter afschaffen, zo maakte hij maandag bekend tijdens een debat in de Kamer.

De overheid haat ons
Door saldering achter de meter kunnen mensen de door hen opgewekte stroom aftrekken van hun verbruik. Ze krijgen dezelfde opbrengst voor de opwekte stroom als ze voor de door hen verbruikte stroom moeten betalen. Logisch. Niet volgens Kamp. Partijen -meestal grote bedrijven- die in aanmerking komen voor SDE-subsidie krijgen maar 15 cent per kWh, zo rekende hij maandag tijdens een debat uit, terwijl particulieren die salderen maar liefst 23 cent per kWh krijgen. Dat is niet eerlijk. Hij vergeet te melden dat de opbrengst voor particulieren hoger is omdat ze zoveel belasting betalen. Maar ja, stel je voor dat burgers door hun eigen initiatief een zakcentje kunnen verdienen. Dat kunnen we niet toestaan met zijn allen. De overheid haat ons, zoveel is duidelijk.

Beste van de wereld
Saldering voor de meter is het beste systeem voor de stimulering van duurzame energie dat er is. Het is geen subsidie; het is in feite de afwezigheid van belasting. Het is vergelijkbaar met de hypotheekrente-aftrek. Mensen hoeven voor het gedeelte van het verbruik dat ze zelf opwekken geen belasting te betalen. Het kost de schatkist dus niets. Het systeem is administratief eenvoudig. Want je trekt de opwek gewoon af van het verbruik en wat overblijft breng je in rekening. Elk ander systeem, ook het veel geroemde Duitse feed-in tarief is ingewikkelder. Een verlaagd belastingtarief voor verbruik voor zover dat zelf is opgewekt, wat Kamp nu in wil gaan voeren, leidt helemaal tot ongelooflijk veel administratieve rompslomp.

Moreel juist
De belastingvrijstelling is in moreel opzicht juist. Het is je eigen stroom, die je opwekt. Het is terecht dat je daar geen belasting over hoeft te betalen, net zoals je over het kropje sla in je moestuin geen belasting betaalt. Daarbij is energiebelasting uitdrukkelijk bedoeld als maatregel om de energievoorziening te verduurzamen. Daar past bij dat de belasting over het gebruik van vieze stroom wordt geheven, maar niet over dat van schone stroom. Laat stroom die mensen zelf op het dak opwekken nu altijd schone stroom zijn! De saldering zou daarom niet ingeperkt moeten worden, maar juist moeten worden uitgebreid tot alle vormen van schone opwek, zoals we eerder beargumenteerden. We moeten daarnaast toe naar een samenleving met minder belastingen. Als de overheid geld nodig heeft moet ze bezuinigen in plaats van de belastinginkomsten nog verder te gaan verhogen.

Nationale sport
Het systeem heeft zich uit en te na bewezen. Duizenden mensen en kleine bedrijven hebben in de afgelopen jaren zonnepanelen op hun dak geschroefd, juist omdat salderen dat voor hen aantrekkelijk maakt. Door die saldering werd de businesscase kloppend. Zonne-energie is een vorm van opwekking die geen nadelen kent, en waar niemand problemen mee heeft. Voor velen is het daarbij een sport geworden om te zorgen dat het verbruik aan het einde van het jaar net zo groot is als de eigen opwek, zodat een energierekening (voor de levering van energie) van nul overblijft. Mensen gaan dus actief besparen op het moment dat ze zonnepanelen op het dak hebben geschroefd. De uitrol van de slimme meter zal daar daarentegen waarschijnlijk niet voor gaan zorgen. Deze salderende mensen betalen overigens allemaal transportkosten. Het argument, ook maandag in de Kamer weer gebezigd, dat mensen die salderen niet of minder betalen voor gebruik van het netwerk is derhalve kul.

Dom
Afschaffing van saldering achter de meter is derhalve een domme maatregel, die getuigt van het feit dat conservatieve bolwerken als VVD, werkgeversvlubs en de energiebranche eigenlijk niets met duurzaamheid hebben. Aan de gestage opmars van mensen die zonnepanelen op hun dak schroeven zal abrupt een einde komen. Nederland zal verder achter komen te lopen, als het gaat om de transitie naar duurzame energie. Daarbij zullen mensen dan minder geneigd zijn energie te besparen, terwijl energiebesparing juist een van de grote thema's van het regeringsbeleid is, of zou moeten zijn. In tegenstelling tot wat ambtenaren denken zal het geen of nauwelijks geld in het laatje brengen. Het is weer zo'n typisch voorbeeld van penny-wise,pound-foolish beleid waar de Nederlandse ambtenarij een patent op lijkt te hebben. Ofwel: valse bezuinigingen, waar onze dominee Gremdaat al een keer over sprak.

Klap voor installatiebranche
Zoveel brengt die energiebelasting voor mensen met zonnepanelen niet op; enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Mensen gaan weliswaar belasting betalen over al hun verbruikte energie, maar elders dalen de belastinginkomsten. De installatie-branche krijgt een klap, terwijl die zich juist aan het optrekken was met behulp van de vraag naar duurzame producten. Extra uitkeringen, lagere BTW-inkomsten en inkomsten aan vennootschapsbelasting zijn het gevolg. Tel uit je winst. Daarbij moeten er extra kosten gemaakt worden om de misgelopen verduurzaming weer goed te maken. Zoals Kamp al voorrekende: de kosten voor grootschalige zon-PV zijn 15 cent per kWh. Dus de opbrengst is maximaal 8 cent per KWh. Omdat grote partijen een minder grote opbrengst voor hun stroom krijgen dan particulieren is het verschil in de praktijk nog kleiner.

Onbehoorlijk bestuur
Afschaffing van saldering achter de meter zou in flagrante tegenspraak zijn met wat een meerderheid in de Tweede Kamer wil, zoals vastgelegd in verschillende moties. Nog steeds weigert de regering bijvoorbeeld hardnekkig een motie van de Kamer over saldering door leden van een VVE uit te voeren. En tenslotte is het het zoveelste voorbeeld van onbehoorlijk bestuur door de Nederlandse overheid. Mensen en bedrijven hebben massaal zonnepanelen aangeschaft in de veronderstelling dat ze gedurende de hele levensduur van die panelen zouden kunnen salderen. Deze mensen en bedrijven zouden de overheid dan ook massaal voor de rechter moeten slepen voor deze vorm van onbehoorlijk bestuur.

ACTIE
Kom daarom in actie. Help mee om saldering achter de meter te behouden.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn