Schaf SDE af en verlaag energiebelasting voor alle schone energie uit Nederland

31 mei 2013 - De SDE-regeling voor duurzame projecten werkt niet goed. Projecten komen moeilijk van de grond. Over een paar jaar blijkt dat het aantal projecten ver achterblijft bij de verwachtingen, waarna de Kamer geschokt is en er een onderzoek moet komen. Beter is het de SDE af te schaffen. In plaats hiervan kan de energiebelasting verlaagd worden voor alle duurzame energie-projecten, groot en klein.

Geldfontein
De SDE (SDE+) functioneert niet goed en de energiebelasting is een gedrocht geworden. De belasting was oorspronkelijk bedoeld om de energievoorziening te verduurzamen. Vieze energie werd onderworpen aan een hoog belastingtarief. Inmiddels zijn tarieven voor schone en vieze energie hetzelfde en hoog. De belasting is verworden tot een geldfontein, die de overheid in staat moet stellen om onverantwoord hoge uitgaven in stand te kunnen houden. Het ministerie van Financiën probeert dan ook krampachtig om de opbrengstenstroom in stand te houden.

Vestzak, meer in de broekzak
Daarom: hervorm de energiebelasting zodanig dat die weer dient waarvoor die bedoeld was. Schaf belasting op alle schone energie die in Nederland wordt opgewekt af en houdt die op vieze energie in stand. De kosten hiervan kunnen betaald worden door opheffing van de SDE. Dat laatste levert zo'n 3 miljard euro per jaar op. Aangezien de totale opbrengst van de energiebelasting ruim 4 miljard per jaar is (dus van vieze én schone energie) is die 3 miljard meer dan voldoende om de gederfde inkomsten aan energiebelasting te compenseren, zelfs als het aantal schone projecten een vlucht neemt. Het levert waarschijnlijk de overheid veel geld op.

Trend
In feite past afschaffing van de energiebelasting in een ontwikkeling die al een tijdje gaande is. We hebben de saldering achter de meter voor particulieren, wat in feite een nultarief van de energiebelasting is. Daar komt nu mogelijk bij een verlaging van de belastingtarieven voor coöperaties. We gaan daarmee ook weer terug naar het systeem van vroeger: naar de regulerende energiebelasting.

Ho, stop
Maar: ho, ho, denkt u nu. Die regulerende energiebelasting is niet zonder reden afgeschaft. Er lekte belastinggeld weg naar het buitenland.  En dat gebeurt vast weer als we het tarief voor schone energie afschaffen. De overheid mag geen onderscheid maken tussen in Nederland geproduceerde en in het buitenland geproduceerde stroom. Bedrijven importeren dan waterkracht uit Noorwegen en bieden die hier tegen lage tarieven aan. De overheid loopt inkomsten mis, de importeurs strijken dikke winsten op en de verduurzaming wordt geen steek verder geholpen wordt. Dat moeten we niet willen met zijn allen.

Beschikking
Dit hoeft echter allemaal niet te gebeuren als je het slim aanpakt. De Nederlandse overheid geeft beschikkingen af aan eigenaren van duurzame installaties voor zover die op het Nederlandse net invoeden. Dat onderscheid mag de overheid wel maken. De Duitsers bieden immers ook alleen maar een feed-in tarief aan binnenlandse installaties. Leveranciers hoeven geen energiebelasting bij klanten te heffen als ze energie verkopen die afkomstig is van installaties die een dergelijke beschikking hebben ontvangen. Ze kunnen daartoe de groencertificaten en een kopie van de beschikking overleggen, als de overheid hen controleert.

Marktmechanisme
De leverancier kan natuurlijk de oude energieprijs bij klanten in rekening brengen en de producent heel het voordeel van de belastingheffing geven. Die heeft dan, als het gaat om stroom, zo'n 13 cent per kWh voordeel. Maar het verschil tussen de kale stroomprijs (7 cent) en de prijs inclusief energiebelasting (20 cent) kan ook op allerlei manier gedeeld worden tussen de drie partijen. De werking van vraag en aanbod zal bepalen hoe dit verschil verdeeld wordt. Als iedereen groene stroom wil dan zullen leveranciers vechten om de groene stroom en zullen ze producenten daar ruimschoots voor willen vergoeden. Als er daarentegen veel  aanbod is dan zullen ze producenten weinig betalen en geneigd zijn een deel van het belastingvoordeel aan consumenten te geven, wat dan de vraag naar groene stroom vergroot.

Einde
Opeenvolgende ministers roemen het huidige SDE-systeem omdat dat er voor zou zorgen dat duurzame energie op een zo'n goedkoop mogelijke manier wordt geproduceerd. Maar dit systeem doet dat dus ook. De prijs is namelijk afhankelijk van de kostprijs. Hoe goedkoper een producent zijn duurzame energie kan produceren, hoe minder hoge prijs hij voor zijn stroom hoeft en hoe makkelijker hij zijn stroom kwijt kan. Je bent daarnaast meteen van een hoop administratief gedoe af, want de overheid hoeft niet meer subsidie uit te gaan keren aan al die kleine en grote producenten, waarbij de hoogte van de subsidie van talrijke factoren afhankelijk is en telkens weer opnieuw moet worden berekend.

Al goed
Duurzame energie wordt gestimuleerd, de overheid wordt er waarschijnlijk rijker van, de wetten van vraag en aanbod krijgen weer grip op de markt voor duurzame energie en de energiebelasting wordt weer een milieuheffing, waarmee het principe van de vervuiler betaalt (belasting) en de verschoner niet, in ere wordt hersteld. Eind goed, al goed.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn