Bedrijven moeten inspelen op vraag door Nederlandse groene stroom aan te gaan bieden

28 mei 2013 - De laatste tijd doet het begrip 'sjoemelstroom' opgeld. De term staat dan voor de stroom die energiebedrijven als groene stroom verkopen, zoals stroom uit Noorse waterkracht. Met die stroom is echter niets mis. Het is echte groene stroom en mensen krijgen wat ze kochten: echte groene stroom. Maar er is wel een probleem. Mensen hadden blijkbaar iets anders verwacht toen ze groene stroom kochten.

Naïef
Mensen dachten wellicht dat de groene stroom in Nederland zelf zou zijn opgewekt of dat die uit spiksplinternieuwe installaties zou komen. Of ze dachten wellicht dat hun vraag tot investeringen in nieuwe installaties zou leiden. Dat laatste is naïef. Want als iemand groene stroom vraagt zal dat altijd uit bestaande installaties geleverd moeten worden. Het bouwen van een nieuwe installatie kost immers jaren. En zolang het aanbod groter is dan de vraag zal er geen nieuwe capaciteit gebouwd hoeven te worden. Pas als de vraag groter is dan het aanbod zal er een prikkel zijn voor de bedrijven om nieuwe capaciteit te bouwen.

Marketing
Nu is het makkelijk te zeggen dat mensen verkeerde verwachtingen hadden. In plaats daarvan is het beter om hier iets mee te doen. Slimme bedrijven spelen hierop in. Ze gaan groene stroom aanbieden die wel aan de verwachtingen van mensen voldoet. Ze gaan uitzoeken wat die verwachtingen dan precies zijn. Ze gaan bijvoorbeeld stroom aanbieden uit installaties die op Nederlandse bodem staan, uit installaties die door de bedrijven zelf zijn aangelegd, of die nog niet ouder zijn dan tien jaar. In feite zijn er al een paar bedrijven die dit doen. Het is een kwestie van marketing om dit goed over de bühne te brengen.

Labels
Het is lastig om het internationale certificatensysteem zodanig aan te passen dat het rekening houdt met de specifieke verwachtingen van de Nederlandse burger. De Nederlandse overheid zou hierbij echter wel een handje kunnen helpen, bijvoorbeeld door onderscheid te gaan maken naar verschillende soorten groene stroom, bijvoorbeeld donkergroene stroom en lichtgroene stroom. In feite is het ministerie van Economische Zaken daar voorstander van. Er zouden nieuwe labels kunnen komen, of bedrijven zouden verplicht kunnen worden om meer over de herkomst van hun stroom te melden in het stroometiket, wat ze toch al jaarlijks moeten opstellen. 

Samen
Maar nog steeds geldt: het beste is als bedrijven en mensen het samen doen, door met elkaar vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Mensen moeten kieskeuriger zijn als ze kiezen voor een bepaald energiebedrijf. Een bedrijf als de Nederlandse Energiemaatschappij (of NL Energie, of hoe ze tegenwoordig ook heten) is niet duurzaam en zal nooit duurzaam zijn. Net als bij de aankoop van alle andere producten doen mensen er goed aan, meer dan voorheen, informatie in te winnen over de bedrijven met wie ze nu eigenlijk zaken doen. Het is de makke van deze tijd dat we veelal zaken doen met grote anonieme bedrijven, zonder te weten hoe die bedrijven nu echt te werk gaan.

Prijs
Als mensen dan eenmaal gekozen hebben voor een bedrijf naar hun hart zul je zien dat ze niet te beroerd zijn om iets extra's voor de, door dit bedrijf aangeboden producten te betalen. Want ieder, of bijna ieder mens wil ten slotte bijdragen aan de totstandkoming van een betere wereld. En die hogere prijs stimuleert dan wél extra investeringen in duurzame energie-installaties.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn