Aanhouden minimum gasvoorraad stimuleert gasrotonde én duurzame energie

16 mei 2013 - De gassector en de regering willen een gasrotonde. De duurzame energiesector ziet daar niets in omdat die bang is dat dat de transitie naar een duurzame energiehuishouding belemmert. Hier een idee om de twee werelden te verzoenen met elkaar. Het idee zorgt ervoor dat de voorraad gas niet opraakt, dat de handel in gas gestimuleerd wordt en dat investeringen in duurzame energie tot meer export leiden.

Rentmeesterschap
Nederland verwarmt zich met name met gas. Gas is derhalve een belangrijke brandstof. Er is vooralsnog geen uitzicht op een alternatief, dat gas als bron van verwarming volledig kan vervangen. Dus gas blijft een voor Nederland belangrijke brandstof in de toekomst. Het getuigt daarom van rentmeesterschap om de hoeveelheid gas in de grond vanaf nu op peil te houden.

Snel geld
De jaarlijkse productie uit Nederlandse velden is de laatste jaren omhoog gegaan naar zo'n 80 miljard kubieke meter per jaar. De productie uit het Slochterenveld in Groningen schoot omhoog omdat die uit de andere velden daalden. De jacht van de regering op het snelle geld wint het hier van wijs beleid. Een groot deel van de productie wordt geëxporteerd. Het jaarlijkse Nederlands verbruik is ongeveer 45 miljard kubieke meter. Op dit moment zit er nog zo'n 1200 miljard kubieke meter in de Nederlandse kleine velden op zee en op land, en in het Slochterenveld.

Wijsheid
Als we niets doen en we op volle snelheid blijven exporteren is het gas dus in ongeveer 15 jaar op. Wijs beleid zou inhouden dat een reserve wordt aangehouden, van bijvoorbeeld 1000 miljard kubieke meter. Beter nog is het om dit minimumniveau in jaren aan te duiden. We moeten zorgen dat er altijd voor bijvoorbeeld 25 jaar gas in de grond zit. Bij een verbruik van 45 miljard kubieke meter per jaar is dat dus 1125 miljard kubieke meter.  We geven onze kinderen dan altijd 25 jaar de tijd om op zoek te gaan naar alternatieven.

Sommetje
De reserve in de grond neemt toe en neemt af. Jaarlijks wordt er gas gevonden. Ook worden schattingen van de bestaande reserves nogal eens bijgesteld, veelal naar boven. Hierdoor stijgen de voorraden. De voorraden nemen vanzelfsprekend af door de jaarlijkse productie. Als we een minimum van 25 jaar verbruik nemen moet het sommetje van al die plussen en minnen dus zo zijn dat we altijd op die 25 jaar uitkomen. Die productie kan afnemen naarmate we minder gaan exporteren, en naarmate we meer gaan importeren.

Opties
Stel dat we een grens van 25 jaar verbruik afspreken. Als we die naderen zijn er een aantal alternatieven. Nieuwe gas vinden, ons verbruik reduceren, aardgas vervangen door andere brandstoffen, gas als energiebron vervangen door andere energiebronnen, de import opvoeren, of de export afknijpen. Dus ook het verbruik zelf is een variabele. Als dat afneemt hoeven we minder aan reserve aan te houden.

Kansen
Dus als we met zijn allen actief inzetten op vermindering van het verbruik kunnen we weer wat meer gaan exporteren. Stel dat we nog maar 40 miljard verbruiken, dan kan het minimumniveau omlaag naar 1000 miljard kubiek meter. Wat er meer in de grond zit kan dan geëxporteerd worden. Ook als we inzetten op vervanging van aardgas door groen gas of door andere manieren om onze huizen te verwarmen krijgen we de mogelijkheid om meer te gaan verdienen aan export. Op die manier wordt investeren in duurzaamheid dus lonend. Zo kan een toenemend gebruik van restwarmte veel extra export-inkomsten in het laatje brengen.

Revolving fonds
Op die manier betalen investeringen in duurzaamheid zich uit, niet alleen doordat we besparen op de gasrekening en we het klimaat een handje helpen, maar ook doordat we weer méér mogen gaan exporteren. We kunnen zelfs bepalen dat het geld dat we verdienen aan de export weer opnieuw wordt ingezet om het binnenlands verbruik van aardgas te verminderen. Een revolving fonds dus, om die belegen term maar weer eens te gebruiken.

Eindelijk gasrotonde
Als we beslissen om toch veel te blijven exporteren, zullen we de import op moeten voeren. Dat heeft natuurlijk alleen zin als de inkoopprijs lager is dan de verkoopprijs. Er kan zelfs meer dan nu actief gezocht worden naar manieren om het gas elders goedkoop in te voeren, hetzij met pijpleidingen, hetzij door het aan te voeren middels LNG-schepen. Nederland doet zijn naam als handelsnatie dan eer aan en het idee van Nederland gasrotonde krijgt dan werkelijk gestalte. Alleen een ding: we gaan geen schaliegas winnen.

Iedereen blij
Maar altijd als de grens van 25 jaar verbruik nadert moeten we extra hard gaan zoeken naar nieuw gas of extra hard ons gaan inspannen om nieuwe brandstoffen te vinden. Het eerste stemt de gassector gunstig, het tweede de duurzame energiesector. Op die manier is iedereen blij: de gassector vanwege de handelsmogelijkheden en de duurzame energiesector omdat binnenlands gestreefd wordt naar terugdringing van het verbruik en naar meer inzet van duurzame energie.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn