INGEZONDEN BRIEF: PBL schat maximale zonne-stroomproductie op 1,6 TWh

22 april 2013 - Onderstaande brief ontvingen we van Jan Albert Timmerman, naar aanleiding van onze berekening van wat de staat maximaal aan belasting kan heffen door saldering af te schaffen. (zie artikel: Berekening van Kluin klopt niet; hoeveel loopt de staat mis door saldering achter de meter?) Timmerman is een juridisch adviesbureau voor duurzame energie begonnen: Renewablaw.

Geachte redactie,

In het kader van de berekeningen van Kluin stuur ik bijgaande de beantwoording van vragen door de 2de kamer die ook gaan over "misgelopen" inkomsten tgv saldering.

Ik vond relevant:

"Het is wel bekend hoeveel elektriciteit er in 2011 decentraal met zonne-energie is geproduceerd. Het gaat om ca. 100 mln kWh (bron: CBS). Dat is 0,09%. Het overgrote deel van de in Nederland opwekte zonne-energie is afkomstig van particuliere kleinverbruikers met zonnecellen op eigen dak. Deze kleinverbruikers kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. Hoe het aandeel zonne-energie zich de komende jaren zal gaan ontwikkelingen is vooral afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van de prijs voor zonne-energiepanelen en de elektriciteitsprijs. Het kabinet zal in de visie op lokale duurzame energie ingaan op het voorgestane stimulerings-kader op korte en op lange termijn."

"Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in de ex ante evaluatie van de Green Deals Energie geschat dat met de bestaande salderingsregeling in 2020 maximaal 12% van de huishoudens en VvE’s achter de meter zonne-elektriciteit zal opwekken, overeenkomend met een jaarproductie van 1600 GWh. De jaarlijkse belastingopbrengst zou daarmee, volgens het PBL, met € 230 miljoen dalen."

Met vriendelijke groet,

Jan Albert Timmerman

RENEWABLAW
Juridisch specialisten in Hernieuwbare Energie

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn