INGEZONDEN BRIEF (plus reacties): We zouden een Mario Monti-achtige minster op Energiezaken moeten hebben

19 maart 2013 - Deze ingezonden brief ontvingen we van Nico Hänschen, directeur van het bedrijf Moebius management vector analyse, naar aanleiding van het artikel: De grote drie vergeleken: klantenaantallen gelijk, maar grote verschillen in omzet en winst. Had u al ooit gehoord van een nincompoop?

Hallo Jurgen,

Dank je nog altijd voor de nieuwsbrief. Waar haal je de energie vandaan?

Maar nu eerst over de laatste nieuwsbrief. Je schrijft daarin over Eneco: "maar die heeft nog een eigen netwerk, terwijl NUON en Essent hun netten netjes hebben afgesplitst, zoals het hoort".
Er klinkt een ressentiment door (Greenchoice verleden?) waarvan ik me afvraag of dat terecht is.
Er is een minister van EZ geweest - met banden met het koninklijk huis - die coûte-que-coûte een splitsing voorstond. Het netwerk moest in handen van de overheid komen of blijven. Dat zou een faire concurrentie tussen leveranciers waarborgen. Op zich een theoretisch goed verdedigbaar standpunt. Maar die betrouwbare overheid heeft zich in dat soort zaken toen, maar zeker in de laatste tijd, minder betrouwbaar bewezen dan voorgespiegeld. Ik noem de arrogante, monopolistische anti-dienstverlening van ProRail. En recentelijk de gotspe dat TenneT zegt een beursgang te willen maken. Hoezo "het transportnet moet in handen van de overheid blijven"? Dus ik weet niet of Eneco de klant een dienst had bewezen als het zich had gedragen "zoals het hoort".
Als je ziet hoe de netbeheerders (Netbeheer Nederland) aan de leiband van het ministerie van EZ moeten lopen, dingen als groengas/biogas invoeding soms tegen hun zin in op z'n minst moeilijker moeten maken dan nodig is en dat alles om de Gasunie en Gasterra belangen te beschermen, dan vraag je je af of je gedragen "zoals het hoort" wel dienstig is aan de door jou en mij zo voorgestane ontwikkeling naar een groene energievoorziening.

Mocht je de indruk hebben dat Eneco bij mij niks fout kan doen, denk ik dat dat komt omdat jij de indruk wekt alsof Eneco niks goed kan doen.

Reactie:

Hoi Nico,

Dank voor je bericht. Niet dat ik er het mee eens ben natuurlijk : - ) Ik denk dat de splitsing goed is geweest voor de verduurzaming.
En waar ik niet tegen kan is dat een wet waar járen over gepraat is in Eerste en Tweede Kamer en die vervolgens is aangenomen door beide kamers met een pennenstreek van een onwetende rechter ongedaan gemaakt wordt.
En de splitsing was juist ook bedoeld om te zorgen dat de netbeheerders in handen van de overheid kunnen blijven, en daar ben jij het mee eens, zo begrijp ik uit je opmerking over Tennet.

Groet,

Jurgen

Reactie Nico:

Hallo Jurgen,

Nee, ik snap wel dat je het er niet mee eens bent. Theoretisch heb je ook gelijk. Maar toch ben ik blij dat iemand heeft gezegd dat ie eerst wil dat de Nederlandse staat een keer z'n zaakjes op een rij heeft voor een niet op z'n merites beoordeelde wet, aangenomen door een stel goedgelovige nincompoops, wordt uitgevoerd. De praktijk is nu eenmaal weerbarstiger dan de René Leegtes en de Jan Vossen zich überhaupt kunnen voorstellen. Of wou je zeggen dat de zo af en toe tenenkrommende commentaren van de energiewoordvoerders van de regeringspartijen boven het niveau van dat van een kind in de snoepwinkel uitkomen? En dat is al jàààààren zo in Nederland. De enigen die ooit een blijk hebben gegeven dat ze misschien iets van energie snapten zijn Remy Poppe en Pieter Winsemius geweest. De rest? Vullis!
 
Ik vind dat een regering eerst maar eens te kennen moet geven dat ze een op een visie berustend beleid heeft op energiegebied, voor ze de mensen die er verstand van hebben gaat breidelen.
Of vind je dat we een consistent en coherent beleid zouden krijgen als we al die Walter de Rochebrunes met een PV paneel op hun schuur, een windmolen in de (lijzijde van de) tuin en een Calimero-complex van hier tot Tokio, hun zin zouden geven? Of de Jan Rotmansen met hun EGO?

Eigenlijk zouden we een Mario Monti-achtige zakenminister op Energiezaken moeten hebben. Niet nu, maar altijd. Een politiek en zakelijk ongebonden liaison met de EU commissaris, die ook eens tegen Oettinger kan en durft zeggen dat 'ie uit z'n nek loopt te lullen. Maar dat soort bewindvoerders en bestuurders hebben we niet eens in dit landje. Of als ze er zijn, dan hebben ze zich mooi op de vlakte gehouden.

Vriendelijke groet en voor straks "prettig weekend".

Nico Hänschen

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn