Kolenbelasting kan en moet nog een flink stuk omhoog om maatschappelijke kosten te weerspiegelen

16 maart 2013 - Al in 2006 was duidelijk dat er een groot overschot zou ontstaan op de productiemarkt voor stroom. Toch besloten de directies van Eon, RWE, GDF Suez, Nuon en Eneco om te investeren in nieuwe grote centrales. Een beetje dom dus.

Triest
Ook waren de bouwkosten toen al sterk gestegen en ze waren nog aan het stijgen, wat de reden was voor Nuon om af te zien van de bouw van een koleneenheid bij de centrale in de Eemshaven. Nu klagen de bestuursvoorzitters van deze bedrijven steen en been. De grote centrales zouden niet meer rendabel te exploiteren zijn. Och wat erg. Ze geven iedereen de schuld, behalve zichzelf. Triest. Ze hebben toch echt zelf geïnvesteerd in al die centrales en voor overcapaciteit gezorgd, reden waarom de elektriciteitsprijs omlaag is gegaan.

Destructief
Daarbij komt dat drie van de vijf bedrijven kozen voor de meest vervuilende techniek voor de productie van stroom: de verbranding van kolen. Ze vergiftigen daarmee ons milieu en, nog erger, dat van onze kinderen en kleinkinderen. Behalve dom zijn deze drie bedrijven (Eon, RWE en GDF Suez) dus ook nog onduurzaam en immoreel. Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor het in stand houden van het leefklimaat op aarde; sterker nog ze dragen bij aan een versnelde afbraak daarvan.

Schuld
Vooral de overheid krijgt er nu van langs van de overbetaalde, eendimensionale managers. De overheid had ze echter nog veel harder aan moeten pakken. Die had de bouw van nieuwe kolencentrales simpelweg moeten verbieden.

Externe kosten
Nu heeft de overheid dan een kleine kolenbelasting in het leven geroepen (althans de vrijstelling die gold voor de kolenenergie-boeren is opgeheven). Omdat de kolencentrales het milieu vergiftigen is het niet meer dan logisch dat de overheid deze externe kosten in rekening brengt bij de eigenaren. De elektriciteitsboeren betalen immers niet voor de schade aan het milieu die ze veroorzaken, en daarmee de afnemers van kolenstroom ook niet. Het opleggen van een kolenbelasting is een manier om deze externe kosten in rekening te brengen.

Lage stroomprijs
De kolenboeren zeggen dat de kolencentrales daarmee verliesgevend worden en dat dat de schuld is van de overheid, die de kolenbelasting heeft ingevoerd. Ha, ha. Als de centrale al verlies maakt is dat vooral het gevolg van de lage stroomprijs veroorzaakt het overaanbod aan stroom, dat weer het gevolg is van hun eigen investeringszucht. Hoeveel is die belasting trouwens? Die is 14 euro per 1000 kg. Een ton kolen levert ongeveer 3,6 MWh op aan stroom; dus is de prijs per MW ongeveer 4 euro.

Een kolencentrale is op zijn best al die uitstaat

Mogelijk wordt de centrale verliesgevend door de kolenbelasting. Dat is althans wat een van de huilende CEO's suggereerde afgelopen week in de Shell-bode. Dan wordt die uit gezet. Dat is niet meer dan logisch. Als de kolencentrale met die belasting, die de externe kosten weerspiegelt, verliesgevend wordt dan zijn de private en maatschappelijke kosten van de productie van stroom met kolen blijkbaar hoger dan de opbrengsten. En het is ook het beste want een kolencentrale is op zijn best als die uit staat.

Tissues
In werkelijkheid zal het wel meevallen met die verliezen. Kolencentrales draaien immers volop. Daarbij mogen de bestuursvoorzitters nog in hun handjes knijpen dat de kolenprijs relatief laag is en dat de prijs van CO2-uitstootrechten is ingestort door het falende Europees Parlement, die niet in staat is het enige juiste te doen, namelijk het uit de markt halen van heel veel rechten om de prijs te ondersteunen. Anders hadden de CEO's wel een vrachtwagen kunnen huren om de pakken tissues uit de drogisterij te laten aanvoeren.

Dark spread
In ieder geval zijn de opbrengsten dus nog steeds hoger dan de marginale kosten. De clean dark spread is nu ongeveer 15 euro. Dus de opbrengsten zijn met 49 euro per MWh nog 15 euro hoger dan de variabele kosten (kolen, CO2-rechten). Die kolenbelasting kan dus nog wel een stuk omhoog.

Verduurzaming
Uitgerekend werd heel lang geleden dat een prijs van 50 euro per CO2-uitstootrecht nodig is om duurzame energie rendabel te maken. Dat zijn zeg maar even de kosten van het gebruik van kolen (als we opbrengsten van duurzaam gelijk stellen aan kosten). Dat zou neerkomen op een belasting van 130 euro per ton kolen. Daar mag dan de prijs van CO2-rechten (nu zo'n 3,60 euro per uitstootrecht, 10 euro per ton kolen) vanaf gehaald worden. Dan komen we op 120 euro per ton. Kijk, dan hebben we het over verduurzaming. Dus die kolenbelasting zou nog een flink stuk omhoog moeten.

Bijkomend voordeel: Als de kolenbelasting omhoog flink omhoog gaat zal het aantrekkelijker worden om gasgestookte centrales aan te zetten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn