BRIEF: Willekeur en hoge kosten voor Leidenaren die zonnepanelen op dak willen leggen

12 februari 2013 - Na een gesprekje met Maudy vroeg ik haar haar ervaringen met de gemeente Leiden bij het plaatsen van zonnepanelen op papier te zetten. Hier het mailtje. De ambtenaar komt met een duimstok langs om te meten of de paneeltjes niet te ver uitsteken.

[begin brief]

 

Hallo Jurgen,

Dank voor de belangstelling! Inmiddels heb ik contact gehad met de eigenaar R. van een beeldbepalend pand in de binnenstad van Leiden. Hij vroeg in 2010 een vergunning aan voor het plaatsen van panelen voor het verwarmen van de zonneboiler. Hij had een subsidie-aanvraag gedaan en ook gekregen. Met die subsidie is hij toen naar de gemeente Leiden gegaan, zijn aanvraag werd toen zonder meer afgewezen. Hij mocht ze alleen plaatsen als hij de panelen plat op het dak zou leggen.

Gelukkig liet R. het er niet bij zitten. Een paar maanden later probeerde hij het opnieuw toen bleek dat de behandelaar die zijn vergunning aanvraag had afgewezen met pensioen was. R.'s zaak werd opnieuw in behandeling genomen en zijn aanvraag werd toen toegewezen. Uiteindelijk zijn de panelen in juli 2011 geplaatst.

De procedure was als volgt: Er kwam een ambtenaar met een duimstok en die mat dat de panelen 45 cm van het dak waren geplaatst en dat zou te zien zijn vanaf de straatkant. Daarop heeft R. de panelen 5 cm lager geplaatst, wederom werd er gemeten. Toen kreeg R. toestemming, mits de zijkant van het dak zou worden afgetimmerd en het opstaande muurtje aan de grachtenkant intact bleef, zodat de panelen vanaf de straat niet te zien waren.

De vergunning kreeg hij van de teamleider Vergunningen en subsidie en het betreft een monumenten- en bouwvergunning. R. had sterk het gevoel dat hij bij de aanvraag was overgeleverd aan de willekeur van de betreffende ambtenaar. Gelukkig ging die weg en wilde zijn opvolger wel meedenken en -werken. Daarbij werd R. ook op kosten gejaagd, elk contact vroeg om kopieën in 6-voud.

R. vermoedt dat deze procedure wel te maken heeft met het feit dat het hier om een beeldbepalend pand in de binnenstad gaat, hopelijk gaat het in nieuwbouw makkelijker. Het volgende project is de plaatsing van panelen voor het opwekken van elektriciteit. Voorlopig is R. er niet al te happig op om weer de ambtelijke molen in te gaan.

Ik hoop dat je er iets aan hebt voor jouw artikel, succes en vriendelijke groet,

Maudy

[einde brief]

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn