INGEZONDEN BRIEF: Noodwetjes zijn we heel erg goed in, in dit prutslandje

25 september 2012 - Peter Segaar van Polder PV heeft een aantal mailtjes gestuurd, naar aanleiding van het stuk: Bijna te mooi om waar te zijn: salderen voor de meter is nu al toegestaan. Hier een deel van de email-wisseling. Maar eerst een soort introductie.

Vaart
Segaar is geen voorstander van het mogelijk maken van saldering voor de meter omdat hij denkt dat het Rijk dan gauw met tegenmaatregelen zal komen. Mijn insteek is dat het niet zo'n vaart zal lopen. Het is goed mogelijk saldering voor de meter af te grenzen, zodat de gevolgen voor de schatkist beperkt zullen blijven.

Soi
En als de maatregel desalniettemin tot een grote derving aan inkomsten uit energiebelasting leidt, dan doen we er goed aan om dat te accepteren. Ten eerste zullen op één of andere manier de duurzame energie-doelstellingen gehaald moeten worden, en dat kost altijd geld. Ten tweede is het goed als het aandeel duurzame energie omhoog gaat. Dat heeft positieve externe effecten voor onze maatschappij en het is dus goed te verdedigen dat dit de maatschappij, in eerste instantie, wat geld kost. De plaatsing van zonne-panelen op daken is daarbij de meest wenselijke vorm om het aandeel duurzame energie te verhogen omdat de opbrengsten ten goede komen aan mensen zelf, omdat het de betrokkenheid van mensen bij de energievoorziening vergroot en omdat het de gemeenschapszin vergroot.

Vergroening
Daarbij kan saldering voor de meter weliswaar leiden tot een daling van de inkomsten aan energie-belasting, maar het kan leiden tot een stijging van inkomsten uit BTW en vennootschapsbelasting, opgebracht door installateurs die verdienen aan de oplevende duurzame economische activiteiten. Al veel is geschreven dat het penny-wise pound-foolish is om te denken dat saldering alleen maar tot een daling van belastinginkomsten leidt.

Fossiel
En als er dan toch onverhoopt nog steeds een negatief saldo resteert dan kunnen belastingen op fossiele brandstoffen verhoogd worden, om zo te compenseren voor dalende inkomsten uit energiebelasting. Op die manier wordt niet alleen de begroting in evenwicht gehouden, maar wordt het belastingstelsel ook vergroend, iets waar eigenlijk iedereen voorstander van is. Deze vergroening kan ons miljarden opleveren, zoveel is nu wel duidelijk, wat ook vieze energieboeren zoals Essent en Shell hun vertegenwoordigers in en van de media roepen.

Hier een deel van de briefwisseling:


Peter Segaar:

Ik geloof zeker dat, als via wat voor krankzinnig ingewikkelde constructie, "zelflevering voor de meter" wordt toegestaan, dat dit land binnen no-time door een ronduit verpletterend offensief van "bedrijfsmatige initiatieven" overal PV wordt neer gegooid (iedereen "staat te trappelen"). En dat binnen korte tijd het Ministerie van Financiën heel erg hard aan de bel zal gaan trekken, "ik mis heel veel energiebelasting en BTW inkomsten". Kijken hoe het in financieel zware tijden verkerende nieuwe parlement daar dan weerstand tegen zal gaan bieden...

Ik kan na al die jaren nog steeds maar een conclusie trekken, ook n.a.v. jouw "gedachtenkronkels" om "het" maar gedaan te krijgen: de Wetgeving in ons land is een grote puinhoop, een ondernemer die zijn hersens gebruikt gaat zeker niet voor tonnen of miljoenen grote risico's lopen, en zo lang er op dit vlak niets gaat gebeuren (lees: letterlijke DICTATEN met DETAILS hoe alles daadwerkelijk afgerekend moet worden, en tegen welke bedragen, in WET), zie ik het somber in voor een gezond investeringsklimaat. Over de kwaliteit van installaties zullen we dan nog maar even helemaal niets zeggen (die wordt nergens afgedwongen).

Uit de EERSTE versie, amendement 21 op de wijzigingsvoorstellen Elektriciteitswet, 17 mei 2004:

Artikel 31c

1. De in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, bedoelde regels staan toe dat er op verzoek van een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, een meter ter beschikking wordt gesteld, waarmee zowel de aan het net onttrokken elektriciteit als de ingevoede elektriciteit kan worden gemeten, indien het een afnemer betreft die duurzame elektriciteit opwekt.

2. De netbeheerder berekent de stand van de in het eerste lid bedoelde meter, ten behoeve van de jaarlijkse rekening van de leverancier, door de verbruikte elektriciteit te verminderen met de opgewekte elektriciteit. Indien er in een bepaalde periode door een afnemer als bedoeld 95a, eerste lid, meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt, geeft de netbeheerder een meterstand door van nul kWh.

Toelichting

Kleinverbruikers hebben volgens de Elektriciteitswet recht op een redelijke vergoeding voor de door hen op duurzame wijze geproduceerde en op het net ingevoede elektriciteit.

Door dit amendement wordt het voor deze kleinverbruikers makkelijker om gebruik te maken van deze regeling en daarmee wordt de productie van duurzame elektriciteit door kleingebruikers gestimuleerd. Het amendement betreft twee delen:

– Kleinverbruikers kunnen op verzoek een meter van de netbeheerder of het meetbedrijf krijgen, die zowel de aan het net onttrokken elektriciteit als de ingevoede elektriciteit meet. Dit kan ook de gangbare draaistroommeter zonder terugloopbeveiling zijn.

– De netbeheerders moeten de jaarlijkse stroomrekeningen gaan baseren op de door hen geleverde én de door de kleinverbruiker aan het net geleverde duurzame elektriciteit.

Samsom

Hessels

De Krom

Uit deze "parlementaire oerhistorie" wordt duidelijk dat het om dezelfde aansluiting "moet gaan", omdat er maar over EEN meter wordt gesproken. Bij kropje sla modellen heb je minimaal TWEE geijkte meters nodig. Eentje "achter de aansluiting", in huis, en de andere (ook geijkt, "bruto productie meter, die uitsluitend voor de "opwek voor de betrokken afnemer" geldt !!!), "elders, daar waar de opwek zou plaatsvinden". Daar wordt met geen woord over gerept, er wordt over slecht één meter gesproken. De netmeter in huis, dus. Achter de aansluiting. Dat laatste is niet voor niets zo'n alles overheersend doorslaggevend begrip in de netwereld. En niet alleen in Nederland!

Volgens mij maakt een rechter gehakt van je verder zonder meer interessante zienswijze, als hij/zij naar de (intenties van de) rechtshistorie kijkt.

Let ook op dat de passage over het "nulverbruik" later uit de voorstellen is gesloopt (twee maal amendementswijziging, in de laatste kwam Vendrik d'r opeens bij). Dat gaat bij steeds meer mensen gezeik opleveren. Ik ga dit jaar op "negatief verbruik" af op jaarbasis, met enkeltarief Ferrarismeter...

Het is allemaal nog steeds NIET GOED GEREGELD! Al ACHT JAAR niet!

Primaire taak voor Samsom, met de schurken van de VVD op zijn vingers kijkend... (hoef je er niet bij te zetten natuurlijk)

Jurgen Sweegers:

Bedankt voor je uitgebreide commentaar. Je tweede mailtje is herkenbaar. Ik heb dit volgens mij ook  al opgeschreven: dat de opstellers van het amendement uitgingen van 'achter de meter'. Mijn punt is echter: het staat niet in de wet. Als in de wet bijvoorbeeld staat: 'u mag niet harder dan 50 km per uur rijden' (en er staat niet meer dan dat), dan mag je nergens harder dan 50 kilometer per uur, zelfs als het de intentie was van de opstellers van de wet dat dit alleen geldt in de bebouwde kom. Een rechter zal dan niet gauw zeggen: ja, maar dit geldt alleen in de bebouwde kom want dat was de intentie van de opstellers van de wet.

Peter Segaar:

Ja, ik ken de argumentatie van Dick van Elk ook wel ("staat niet in de wet, dus mag het", Dick is verder een hele geschikte peer die wat Ridderordes extra mag scoren met zijn pioniers arbeid). Maar ik heb er een zeer hard hoofd over in dat als er al een rechterlijke uitspraak zou komen, "nou meneer van Elk, we zien als Hof geen bezwaren, gaat u verder uw gang", dat dan het hele Ministerie van Financiën zich in de ganzelever zal verslikken en de champagne uit zal proesten over het beeldscherm. En direct maatregelen zal gaan nemen via de dan (??? VVD ???) Minister van Financiën. Noodwetjes zijn we heel erg goed in, in dit prutslandje. Goede WETGEVING, zoals de Duitsers dat kennen, is hier vrijwel onbestaanbaar. Wetgeving zoals dat hoort, met alle punten en komma's en letterlijke, met exacte tarieven en periodes gelardeerde dictaten voor elke boerenlul begrijpelijk opgeschreven, "SO SOLL ES GENAU GEMACHT WERDEN, DAS IST DIE DEMOKRATISCH BESCHLOSSENE ENTSCHEIDUNG DES PARLEMENTS" (of zoiets). Diverse ex-professoren in het Recht spuiten regelmatig hun vuil over de ranzige "wet"geving in Nederland ("inhoudsloos", "vaag", "multi-interpreteerbaar", "nergens op af te rekenen", "betekenisloos", "manipuleerbaar door de ambtenaren", etc.), als ze - veilig - met emeritaat zijn...

Ergo: ik zie helemaal niets in het zelflevering model, JUIST OMDAT je de Staat tegen je in het harnas zal jagen. Je moet niet een weg willen bewandelen met "zeer harde groei" (open deur bij gebleken "geschiktheid kropje sla model"). Als al ingebakken in die route zit: het gaat gewoon hartstikke snel fout. Omdat je met je haken het vlees onverdoofd uit Min. Fin. zal gaan staan rukken bij voortvarende (gewilde???!!!) groei. Dat kan NIET goed blijven gaan, en zeker niet als heel het bedrijfsleven overal zonnepanelen op daken gaat zitten flikkeren en de stroom "kropje sla" gaat zitten aanbieden aan botergeile Nederlanders die niet van hun luie reet hoeven te komen "als het maar groen is, en als ik er maar niks aan hoef te doen, en het geen cent extra kost".

Ik denk dat rechters wel wat inhoudelijker naar wetgeving zullen kijken dan je suggereert. Zo niet, dan is de beer los, en worden er binnen no-time op dit voor de Staat extreem gevoelige (want GELD KOSTENDE) dossier maatregelen genomen. Het gaat al rap om tientallen miljoenen Euros gemiste energiebelasting en BTW per jaar, bij nog verdere prijsdalingen (blijft doorgaan) van modules, gaat het explosief toenemen. Je gaat mij niet wijs maken dat ze dat zullen accepteren, Wim Sinke heeft er na mijn rekensommetje "gemiste Staatsinkomsten" (schatting 2011-2012) op 24 mei jl. al openlijk voor gewaarschuwd dat het salderen (sec, dus nog ZONDER kropje sla salderen!!!) fout gaat lopen...

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn