Idealisme en beleggen kunnen tegenwoordig heel goed samen gaan

27 juli 2015 - Durft u te beleggen? Vindt u het eng? Ja? Dat is niet gek. U bent waarschijnlijk niet de enige.

Gifbeker
Beleggen klinkt rechts. Het is iets voor de rijken, toch? 'Je moet er geld voor hebben.'  En je kunt dat geld kwijtraken. U heeft wellicht hard gewerkt voor het bedrag dat op de spaarrekening staat, dus dat gaat u niet zomaar op het spel zetten. De krant staat trouwens bol van mensen en organisaties die de boel flessen. 'Nee, die gifbeker laat ik maar even aan me voorbij gaan.'

'Investeren', klinkt al beter. Dat roept meer het beeld op van ergens geld insteken om iets op te zetten. Fabrieken bouwen, een onderneming opzetten, een nieuw product 'in de markt zetten'. Niet het rendement halen, maar het 'iets opbouwen' lijkt dan centraal te staan. Maar investeren is een activiteit die mogelijk nog verder van u afstaat dan beleggen. De bedragen die ermee gemoeid zijn lijken groter te zijn. 'Moet je dan geen ondernemer zijn?'

Prima natuurlijk. Als u niet wil beleggen of investeren is daar niets mis mee. Dan laat u het geld lekker op een spaarrekening staan. Het rendement is niet hoog, of zelfs negatief als u rekening houdt met inflatie. Maar goed. Het staat er redelijk veilig.

Idealen
Toch is het misschien interessant eens naar de mogelijkheden te kijken. De term beleggen heeft een wat negatieve connotatie gekregen maar vraag is of dat terecht is. Het gaat er, denk ik, helemaal om waarín belegd wordt. U kunt in mooie dingen beleggen. Hetzelfde geldt voor investeren. Als u direct deelneemt in het aandelenkapitaal van een bedrijf waar u zich in moreel opzicht achter kunt scharen investeert u. U kunt zelfs met beleggen en investeren de realisatie van uw idealen dichterbij brengen en er zelf geld insteken is misschien wel de beste manier om dat te doen.

U kunt beleggen in een aandelenfonds dat louter in 'goede' bedrijven belegt. ASN Aandelenfonds is zo'n fonds. Of u kunt investeren in bedrijven die zich bezighouden met de productie of installatie van zonnepanelen of de bouw van windmolenparken. Meedoen aan crowdfunding-acties voor bedrijven die met goede dingen bezig zijn is ook een mogelijkheid.

Er zijn al veel bedrijven en organisaties die er zich op toeleggen de wereld te verduurzamen of wat rechtvaardiger te maken. Idealisme en beleggen hoeven elkaar dus niet meer uit te sluiten. Dat is wellicht anders dan vroeger. Als je toen idealen had was het zaak verre van Wall Street en Beursplein 5 te blijven. Geld was vies. Het leven draait immers niet om geld. Er is weinig écht geluk te vinden in het vergaren van spullen en rijkdom. En tegelijkertijd kosten de dingen die de wereld mooier maken geen geld. Dan gaat het om liefde en vrede, democratie en dat soort zaken.

Goud
Allemaal waar. Maar niet helemaal. Het mooier maken van de wereld kost wél geld. Voor de bouw van een windmolen of een zonne-energie centrale is simpelweg geld nodig. Grote investeringen zijn nodig om de producten die we gebruiken van duurzamer materiaal te maken. Er zijn al veel bedrijven en organisaties die als expliciet uitgangspunt hebben om de wereld te verduurzamen of rechtvaardiger te maken. Die bedrijven hebben geld nodig. U heeft de bedrijven nodig om van de wereld een mooiere plaats te maken, maar die bedrijven hebben u ook nodig. Door te investeren in goede bedrijven ondersteunt u die bedrijven.

En veel van die bedrijven hebben hun financiële zaken echt op orde. Want dat is wellicht ook anders dan vroeger. Veel bedrijven die zich bezighouden met duurzame zaken zijn in financieel opzicht volwassen geworden. Er zitten mensen met kennis van financiële zaken aan het roer. Dat wil zeggen dat het business model op orde is, dat risico's goed worden afgedekt en dat er een redelijke zekerheid is dat het bedrijf winst maakt en levensvatbaar is. De kans op een positief rendement is redelijk groot.

Echter het is niet alles goud wat er blinkt. Er zijn bedrijven die hun financiële zaken niet op orde hebben. En er zijn valserikken! Er zit veel gajes in de duurzaamheidswereld. Er wordt veel misbruik gemaakt van de behoefte bij een deel van de bevolking om bij te dragen aan een betere wereld en om daar ook geld in te steken.  U vindt een goed rendement wellicht niet zo heel belangrijk, maar het is natuurlijk wel zaak om uw geld niet weg te gooien.

Analyse
Daarom dient beleggen of investeren in duurzame projecten gepaard te gaan met een uitgebreide analyse van de projecten waarin geïnvesteerd of belegd kan worden. SweegersFinance wil u hierbij helpen. Welke bedrijven zijn oprecht in hun doelen en welke van die bedrijven hebben het financiële plaatje ook nog op orde? Niets is zeker. Maar door goed naar een bedrijf en de beschikbare stukken te kijken kan wel degelijk iets over de kans op rendement gezegd worden.

Op een verantwoorde manier risico nemen, heet dat. Dan hoeven investeren en beleggen niet meer zo eng te zijn en kan het zelfs heel mooi zijn.

Jurgen Sweegers

Adviesbureau Geldengroen.net

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn