Beurscrash is schuld centrale banken, Draghi moet aftreden

25 augustus 2015 - Er is veel te veel geld in de wereld. Dat komt door de activiteiten van centrale banken. Die zijn in de afgelopen jaren massaal obligaties gaan opkopen. Dat doen ze met geld dat ze zelf gecreëerd hebben. Dat geld, honderden miljarden, was er eerst niet en nu is het er wel. Banken, verzekeraars en een enkele particulier verkochten obligaties en hadden dus geld op de plank liggen in plaats van waardepapieren. Ze moesten vervolgens wat met dat geld doen en zijn aandelen gaan kopen. Dat verklaart mijn inziens grotendeels de stijging van de aandelenkoersen in de afgelopen jaren. Anderen kochten huizen, met als gevolg bubbels in de huizenmarkt. De sterke stijging van de prijzen in de enigszins louche Amsterdamse huizenmarkt is hiervan het gevolg.

Gebakken lucht
De opmars van de aandelenkoersen is dus vooral het gevolg van het beleid van centrale banken. Eerst die van Japan en de Verenigde Staten en sinds eind 2014 die van Europa. Ze hebben bubbels in het systeem geblazen. De stijging van de koersen werd niet echt gerechtvaardigd door betere prestaties van bedrijven. Een deel van de bedrijven heeft echt wel gesaneerd na de financiële crisis van 2008/2009. Maar dat betekent louter dat ze het overleeft hebben; de groeiperspectieven zijn daarmee nog niet hoger dan voor de crisis. Als die koersen wel hoger zijn dan is dat lucht. De lucht zit echter met name in allerlei andere bedrijven, die helemaal niet klaar zijn voor de toekomst.

Denkfout
Die lucht is er ingeblazen door de centrale banken. Ze wilden daarmee de inflatie aanwakkeren. Centrale banken vinden inflatie goed omdat dat een teken is van economische groei, en deflatie vinden ze slecht. Dus pompen de banken geld in de economie. De gedachte is dat als er meer geld in omloop is, de prijzen omhoog gaan. Mensen hebben, zeg maar, 1000 euro voor 10 producten in plaats van 900, waardoor de prijs voor die tien producten stijgt van 90 tot 100. Dit lokt dan weer extra productie uit. De centrale banken hebben echter hopeloos gefaald. De inflatie is niet gaan stijgen. Met name omdat het geld dat in de economie is gepompt niet besteed is aan producten, maar louter aan financiële waardepapieren. Daarnaast is het idee dat inflatie goed is en deflatie slecht op niets gebaseerd. Er wordt een denkfout gemaakt. Inflatie gaat samen met economische groei, maar is over het algemeen het gevolg van economische groei, niet de oorzaak. Dus inflatie aanwakkeren om economische groei aan te wakkeren is net zoiets als babykamers in gaan richten om meer kinderen te krijgen. Het in de economie pompen van veel geld stimuleert op zich de groei niet, omdat het geld dus bij financiële instellingen blijft hangen. Die kopen er geen stoelen, banken en TV's voor.

Made in China
Mensen en bedrijven beseffen ergens wel dat de stijging van de koersen grotendeels op niets is gebaseerd. Ja, de Chinese economie koelt af. Dat wordt nu massaal aangedragen als de oorzaak van de ellende. Die afkoeling heeft echt wel effect op bedrijven, met name die bedrijven die exporteren naar China. Maar het is niet zo dat Chinezen ineens massaal stoppen met bier drinken of Audi's kopen. Er zijn altijd en overal markten die opkomen en markten die wegvallen en goede directies spelen daarop in door hun aandacht telkens naar de meest veelbelovende markt te verleggen. En trouwens, bedrijven die importeren uit China profiteren, want de afkoeling gaat gepaard met een waardedaling van de Chinese munt. Dus de afkoeling van de Chinese economie op zich is geen reden voor koersdalingen van 20% in een paar weken tijd. Maar omdat mensen weten dat er iets niet goed zit en omdat er rendement op korte termijn moet worden gehaald wordt er ineens massaal verkocht.

Dat de reactie op berichten uit China overdreven zijn wil niet zeggen dat die waardedalingen niet terecht zijn. Ze zijn terecht omdat de stijging die eraan vooraf ging al niet gerechtvaardigd was.

Ellende
De onrust rond China is de aanleiding, maar de oorzaak is het beleid van centrale banken. Dit beleid is dus mislukt, met alle gevolgen van dien. Massa's particulieren die op de beurs handelen zijn weer duizenden euro's armer geworden. We zijn miljarden misgelopen door de lage rente, die het gevolg is van het beleid van centrale banken. De pensioenfondsen zullen weer in grote problemen komen. Dit zal invloed hebben op de hoogte van pensioenen.
In Europa is vooral ECB-president Mario Draghi verantwoordelijk voor het mislukte beleid om de inflatie op te krikken en de economische groei aan te wakkeren. Hij zou dus op moeten stappen. Het grote probleem is echter dat de centrale banken aan niets en niemand verantwoording af hoeven te leggen, niet aan het publiek en niet aan de politiek. Want ze zijn zogenaamd onafhankelijk. Onafhankelijkheid van centrale banken is best wel een groot goed, althans als die banken geleid worden door wijze mensen. Als de bank geleid wordt door dwazen, zoals nu, is het echter een loden last. De ellende is nog lang niet ten einde.

 
Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn