Reactie op artikel over lijfrentes: Angst inboezemen voor Chinezen is ongefundeerd

Deze reactie op het artikel over 'Is een lijfrente-verzekering nuttig voor u?' ontvingen we van Hans Gons.

Hallo Jurgen,

Ik heb jouw artikel over levensverzekeringen gelezen. Ik persoonlijk miste een aantal nuances.

Levensverzekeringen kunnen zorgen voor een stuk gemak, bij eenmalige of periodieke stortingen. Tegenover dit gemak staan natuurlijk relatief hoge kosten. Maar de vraag is of een ieder wel in staat is zelfstandig voor zijn beleggingen of vermogensopbouw te zorgen. Dus in mijn ogen is zelf-inzicht de eerste vereiste voor een keuze.

Ik denk dat koopsompolissen voor zelfstandigen wel degelijk een uitkomst kunnen bieden, zeker wanneer ze 52% belasting mogen betalen. De kans dat er lagere belastingtarieven in de toekomst komen is zeker aanwezig. Nu
52% belastingaftrek en later minder belasting betalen is dan een reële optie. Heb je nu een geringe belastingdruk, dan is het wellicht minder aantrekkelijk.

Er bestaan meerdere vermogensopbouw manieren met koopsompolissen. Spaarrente/Banksparen/Obligaties/Aandelenfondsen/Indextrackers. Afhankelijk van ervaring, inschatting van de toekomst en nemen van risico (accepteren van lage rente is ook een vorm van risico) in samenhang van de kosten (moeten wel helder zijn) kan er gekozen worden voor zo'n product of niet.

Angst inboezemen voor een Chinese verzekeraar is ongefundeerd. Alles kan natuurlijk, maar China staat niet bekend om zijn Lehman Brothers, Goldman Sachs (mag nog altijd zijn gang gaan) enz. Daarnaast is er een toezicht van de DNB.

Ik zelf heb met een ROBEIN koopsompolis goede zaken gedaan. Deze was flexibel in gebruik (ik kon jaarlijks bijstorten of niet), gebaseerd op aandelen (helaas heeft dat geen echte zoden aan de dijk gezet, kwam uiteindelijk overeen met zo'n 2% rente), relatief lage kosten (alleen dividend kwam in de zakken van ROBEIN) en ik heb alles tegen 60% en 52% kunnen aftrekken.

Nu heb ik de koopsom omgezet naar een uitkerende lijfrente (ik mocht dit nog als overbruggingslijfrente tot mijn 65e gebruiken). De uitkerende lijfrente is gebaseerd op indextrackers (wel zijn de totale kosten ± 1,7% per jaar). Omdat ik nu geen inkomsten heb, betaal ik nauwelijks belasting (dit jaar is de uitkering 414 euro bruto per maand en is netto 394 euro). De uitkeringen in de volgende jaren zijn gebaseerd op de resultaten van de indextrackers en dus ongewis, maar op dit moment flink in de plus.

Dus ik denk dat lijfrenteverzekeringen voor een categorie mensen zeker de moeite waard kan zijn:
- zelfstandigen met een hoog inkomen
- mensen met een gat in de hand
- mensen die een hoog inkomen hebben, inzicht hebben in de producten en de premie niet nodig hebben voor een levensonderhoud/hobby's.

Voor mensen met een laag of normaal inkomen zou ik het in principe niet aanraden.


Groetjes,

Hans

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn