Maak van SNS een volksbank, maar verkoop ABN Amro niet voordat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden

3 april 2015 - De directies van ING en ABN Amro hebben zichzelf weer riante salarisverhogingen toebedeeld, in nauwe samenspraak met de raden van commissarissen natuurlijk. Veel mensen zijn daar boos over, en terecht vind ik. De directieleden verdienen al genoeg, of eigenlijk al veel te veel. Het laat zien dat de bankiers nog altijd vooral geïnteresseerd zijn in geld en dat het geld is waardoor ze zich laten motiveren. Dit betekent ook dat ze minder snel geneigd zijn om datgene te doen wat echt in het belang van de bank zelf, de klanten en de werknemers is. Afkeurenswaardig. Bovendien past een salarisstijging niet in een tijd dat de bank zich ontdoet van veel medewerkers en dat de mensen die mogen blijven geen extra geld krijgen. Daarnaast is de salarisstijging ongepast gezien het recente verleden, waarin het de belastingbetaler is geweest die de banken heeft moeten redden. Als de staat niet bijgesprongen was waren beide banken simpelweg ten onder gegaan.

Graai-cultuur
Het dringt maar niet door tot de bestuurders dat het echt anders moet dan in het verleden en dat de graai-cultuur moet verdwijnen. Dat móet. Anders hebben de banken nog steeds geen toekomst en moeten ze over een paar jaar weer gered worden. Hoe dat de bestuurders duidelijk te maken? Er is maar één manier en dat is: stemmen met de voeten. Zeg de rekening op en stap over naar een goede bank: de ASN Bank, Triodos en mogelijk de SNS, nu die een echte volksbank lijkt te willen gaan worden. Ook zijn er mogelijk goede buitenlandse banken, waar Nederlanders terecht kunnen.
Maar dit is niet genoeg. Want een betaalrekening levert een bank niet zoveel op en het opzeggen ervan doet daarom niet zoveel pijn. Beter is het daarom om te stoppen met het afnemen van andere producten en diensten. Spaargeld terugtrekken is een optie. Maar dat zal ook niet zo effectief zijn omdat banken tegenwoordig, met een op hol geslagen ECB, overal makkelijk en goedkoop aan geld kunnen komen. Meer zoden aan de dijk zet het aflossen van schulden. Banken verdienen met name op de rente die we betalen voor de schulden. Daarom: 'Aflossen mensen, ga als een gek aflossen'. Dat is een betere manier om de bank te treffen en het is nog goed voor uzelf ook.


Nu kunt u denken: 'Als we allemaal onze rekening opzeggen en onze hypotheken gaan aflossen dan komt de bank dadelijk in moeilijkheden en kunnen we die opnieuw gaan redden.' Dat is mogelijk. Maar waarschijnlijker is dat het niet zover komt en dat bestuurders voor die tijd overstag gaan en een ander beleid inzetten. Uiteindelijk willen de bestuurders dat de bank blijft bestaan, al is het maar om hun baantjes te kunnen veilig stellen of om straks niet aansprakelijk gesteld te worden voor een eventuele ondergang van de bank. Het is dus goed als klanten nu hun ergernis laten blijken door producten op te zeggen.
Je zag al dat de twitterstorm die losbarstte nadat directeur Gerrit Zalm bekend maakte dat de bestuurders er een tonnetje bijkregen effect had. De bank zag bij nader inzien toch maar af van de salarisverhoging. Zo zal massale actie door klanten ook echt wel effect hebben. De bank is mogelijk daarna verzwakt, maar omdat de bank dan pas echt klaar is voor de toekomst zal die in de jaren daarna weer kunnen groeien. Dat betekent dat de waarde van de bank weer flink kan toenemen. Als het beleid niet drastisch herzien wordt dan blijft het huilen met de pet op en juist dan moet de Nederlandse staat de bank over een aantal jaren weer redden.

Uitdaging
Daarnaast lijkt het me een goed idee om van de ANB Amro inderdaad een volksbank te maken, zoals SP-leider Emile Roemer en anderen recentelijk voorstelden. Een beter idee is echter om niet van ABN Amro maar van SNS zo'n bank te maken. Die lijkt daar op dit moment een betere uitgangspositie voor te hebben dan de ABN Amro, waar de arrogantie van de vroegere ABN blijkbaar nog steeds in de genen zit. SNS laat zich met dochter de Regio-bank voorstaan op de regionale binding en de graai-cultuur was er niet zo dominant als bij de andere banken. De politiek moet zo'n expliciete keuze maken.
Toch is het dan nog steeds niet verstandig om de ABN Amro nu al naar de beurs te brengen. De bank is pas echt klaar voor de toekomst als er zich daadwerkelijk een cultuuromslag heeft voorgedaan en als er een ander type mens op de bureaustoelen zit. Dat betekent ook een ander management en een andere raad van commissarissen. Pas dan is de bank klaar voor een beursgang. De opbrengst van zo'n beursgang is dan mogelijk een stuk hoger dan nu; want nu is niet duidelijk waar de bank voor staat en waar het naar toe moet met de bank. Het is aan de aandeelhouder, de staat, om te zorgen dat de juiste mensen op de lege plekken in de bestuurskamer komen en dat een toekomstbestendige lijn wordt uitgezet.

De politiek kan zeggen: 'We gaan de bank pas verkopen als die minstens net zoveel oplevert als die ons gekost heeft.' Dan zou er pas echt een reden zijn voor de nieuwe bestuurders en voor de minister van financiën (die gebrand is op het incasseren van de verkoopopbrengst) om die dingen te doen die nodig zijn om ABN Amro te transformeren tot een bank die zich ent op de behoefte van de moderne mens.

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn